Tìm vận tốc sau khi vật đi được quãng đường 74,5 cm là ?

Bài toán
Cho vật dao động điều hòa với phương trình $x=2\cos \left(2\pi t +\dfrac{\pi }{3}\right)$ (cm) . Cho $\pi ^{2}= 10$ . Tìm vận tốc sau khi vật đi được quãng đường 74,5 cm là?
A. $v= -\pi \sqrt{7}$ cm/s
B. $v= -2\pi \sqrt{2}$ cm/s
C. $v= 2\pi \sqrt{7}$ cm/s
D. $v= \pi \sqrt{7}$ cm/s
 
Đáp án là A bạn ạ , nhờ bạn nói chi tiết giúp mình được không , cảm ơn nhiều .
Vận tốc chứ không phải tốc độ, lỗi kỹ thuật :gach: đúng là A.. thì bạn cứ tính bình thường lấy quãng đường chia chu kỳ sẽ tính ngay được tọa độ x. từ đó tìm được vận tốc
 
Đáp án là A bạn ạ , nhờ bạn nói chi tiết giúp mình được không , cảm ơn nhiều .
Trong $\dfrac{T}{4}$, vật đi được $$s_1=A=2\; \text{cm}$$
Sau khi đi $s=74,5\; \text{cm}$, vị trí của vật là:
$$x=A-\left( s-s_1- 4A\left[ \dfrac{s-s_1}{4A}\right]\right)\\=1,5\; \text{cm}$$
Lúc đó, vật có xu hướng tiến về VTCB nên $v<0$
Từ đó ta được:
$$v=-\omega \sqrt{ A^2-x^2}=-\pi \sqrt{7}$$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hoankuty Tìm vận tốc cực đại của các quả cầu sau đó? Bài tập Dao động cơ 3
K Tìm vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Tìm vận tốc vật $m_3$ ở thời điểm ban đầu? Bài tập Dao động cơ 7
D Tìm tỉ số vận tốc giữa $m_1$ và $m_2$ Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Tìm ${v}_{0}$; Vận tốc ${v}_{0}$ phải ở trong giới hạn nào để... Bài tập Dao động cơ 1
tisdadu Tìm vận tốc $v_{0}$ Bài tập Dao động cơ 4
kitingheo Tìm vận tốc cực đại của vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 6
inconsolable Tìm vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 1
thuckechsu Tìm vận tốc cực đại của con lắc đơn trong thang máy Bài tập Dao động cơ 14
H Tìm số lần vật đạt giá trị vận tốc theo yêu cầu đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Bài tập Dao động cơ 10
tkvatliphothong Tìm thời điểm gần nhất mà vật có vận tốc bằng nửa vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 2
D Tìm thời gian ngắn nhất kể từ khi truyền cho vật A vận tốc đến lúc vật B chuyển động. Bài tập Dao động cơ 3
K Tìm vận tốc cực đại của vật trong nửa chu kỳ đầu và nửa chu kỳ thứ 2? Bài tập Dao động cơ 0
Đá Tảng Tìm vận tốc cực đại và vận tốc lúc pha bằng $\dfrac{2\pi}{3}(Rad)$ Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Tìm thời gian trong một chu kì mà vận tốc của vật không vượt quá $10\pi \sqrt3$ là Bài tập Dao động cơ 6
H Hãy tìm tốc độ lớn nhất của vật sau khi truyền vận tốc Bài tập Dao động cơ 0
Snow_flower_9x Tìm vận tốc của hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần 3 Bài tập Dao động cơ 1
D Tìm vận tốc hai theo yêu cầu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Bài tập Dao động cơ 3
Đá Tảng Tìm quãng đường và $W_t$ tại VT có vận tốc cực đại. Bài tập Dao động cơ 5
ashin_xman Tìm ${t}_{min}$kể từ khi vật giao động đến khi vật qua vị trí mà vận tốc triệt tiêu lần 3 Bài tập Dao động cơ 5
J Tìm vận tốc của con lắc ki nó đi qua vị trí cân bằng. Bài tập Dao động cơ 4
H Tìm khối lượng của vật nhỏ khi biết chu kì và vận tốc Bài tập Dao động cơ 5
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Bé ss minki Tìm A max Bài tập Dao động cơ 2
Đạt QH Tìm cơ năng của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
keyhaii Tìm chu kì dao động, nếu sau khi thả ra nó dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
monmaru188 Tìm chu kì dao động của vật và lực căng dây lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Bài toán tìm tỉ số t1/t2 Bài tập Dao động cơ 2
monmaru188 Tìm thời gian ngắn nhất để con lắc đi được quãng đường s = 6 cm Bài tập Dao động cơ 11
V Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega $ Bài tập Dao động cơ 2
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm chiều dài lò xo khi hai vật rời nhau Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tìm góc nhọn a Bài tập Dao động cơ 0
tritanngo99 Tìm $x,v$ của vật khi lò xo có chiều dài $45(cm)$. Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
H Tìm chu kì dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
R Tìm công thức của chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 1
thaoqn99 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 0
thaoqn99 Tìm tốc độ trung bình Bài tập Dao động cơ 2
M Tìm biên độ lúc sau Bài tập Dao động cơ 2
FireStorm Tìm $v_{0}$ Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Tìm $\varphi, k$ Bài tập Dao động cơ 6
T Tìm biên độ A Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm biên độ của vật sau khi thang máy rơi Bài tập Dao động cơ 0
N Tìm chu kỳ dao động Bài tập Dao động cơ 0
C Tìm tỉ số $\dfrac{\triangle l}{l}$ Bài tập Dao động cơ 1
Hoài Thương Tìm biên độ của các dao động thành phần. Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top