Tìm tần số dao động của con lắc lò xo.

Bài toán: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 5cm,. Biết trong 1 chu kì khoảng thời gian để vật nhỏ có độ lớn gia tốc không vượt quá $100 \ \left(\text{cm}/\text{}\right){s}^{2}$ là $\dfrac{T}{3}$. Tần số dao động là?
 
try96 đã viết:
Bài toán:Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 5cm,.Biết trong 1 chu kì khoảng thời gian để vật nhỏ có độ lớn gia tốc không vượt quá $100 \ \left(\text{cm}/\text{}\right){s}^{2}$ là $\dfrac{T}{3}$.Tần số dao động là?
Giải
Trước hết nhận xét : độ lớn của gia tốc sẽ tăng dần từ vtcb ra biên, do đó để độ lớn của gia tốc không vượt quá $100 \ \left(\text{cm}/\text{}\right){s}^{2}$ thì vật sẽ dao động trong khoảng [-X, x] nào đó, giờ ta sẽ tìm x.
Chú ý là thời gian đi từ x về vtcb sẽ bằng $\dfrac{1}{4}$ tổng thời gian mà độ lớn gia tốc không vượt quá $100 \ \left(\text{cm}/\text{}\right){s}^{2}$.

$$\dfrac{T}{3}=4\dfrac{T}{12}$$
$$\Rightarrow x=\dfrac{A}{2}$$
Như vậy ta có
$$\omega ^2.\dfrac{A}{2}=100$$
$$\Rightarrow \omega =2\pi \left(lấy \pi ^2=10\right)$$
$$\Rightarrow f= 1Hz$$

P/S: Anh nghĩ em nên đọc thêm về cách dùng trục li độ, trục vận tốc để giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nhanh hơn, chứ dùng phương trình nhiều khi chậm lắm
 
try96 đã viết:
Bài toán:Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 5cm,.Biết trong 1 chu kì khoảng thời gian để vật nhỏ có độ lớn gia tốc không vượt quá $100 \ \left(\text{cm}/\text{}\right){s}^{2}$ là $\dfrac{T}{3}$.Tần số dao động là?
Thêm một hướng đi khác cho Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán này:
Lời giải:

Trước tiên ta có : $a=-\omega ^2. X\Leftrightarrow \mid x\mid \leq \dfrac{100}{\omega ^2}$

Bài toán trở thành tìm $\omega $ sao cho quãng đường vật đi được trong $\dfrac{T}{3}$ (s) là lớn nhất.

* Mặt khác trong 1 chu kì, quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong $\dfrac{T}{3}$ (s) là

${S}_{max}=2A\sin \dfrac{\pi }{6}=A$ và vật chuyển động lân cận VTCB nên $\mid x\mid \leq \dfrac{{S}_{max}}{4}$

$\Leftrightarrow \dfrac{100}{\omega ^2}=\dfrac{{S}_{max}}{2}
\Leftrightarrow T=1 \left(s\right)$

Hay $f=1 Hz$
 
Bài toán: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 5cm,.Biết trong 1 chu kì khoảng thời gian để vật nhỏ có độ lớn gia tốc không vượt quá $100 \ \left(\text{cm}/\text{}\right){s}^{2}$ là $\dfrac{T}{3}$.Tần số dao động là?
Do dao động có tính đối xứng nên từ giả thiết ta có:
$$\dfrac{T}{2 \pi } \arc\sin \dfrac{\dfrac{100}{}\left(\dfrac{2\pi }{} T\right)^2}{A} =\dfrac{1}{4}\dfrac{T}{3}$$
Suy ra $T=1$
Suy ra $f=1$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
O Chứng minh vật dao động điều hòa. Tìm tần số dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
Uchiha Sasuke98 Tìm tần số góc trong dao động bé của thanh xung quanh vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 0
L Tìm tần số và biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 3
hunghg0 Tìm tần số góc Bài tập Dao động cơ 1
M Tìm tần số góc lớn hơn Bài tập Dao động cơ 3
A Tìm tần số dao động của mẩu gỗ Bài tập Dao động cơ 7
S Tìm tần số dao động Bài tập Dao động cơ 3
D Tìm tần số $f$ của dao động? Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm tần số góc Bài tập Dao động cơ 3
K Tìm tần số góc Bài tập Dao động cơ 3
thehiep 2 chất điểm dao động theo 2 đường thẳng song song, cùng tần số... Tìm hiệu số pha 2 dao động Bài tập Dao động cơ 4
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Bé ss minki Tìm A max Bài tập Dao động cơ 2
Đạt QH Tìm cơ năng của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
keyhaii Tìm chu kì dao động, nếu sau khi thả ra nó dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
monmaru188 Tìm chu kì dao động của vật và lực căng dây lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Bài toán tìm tỉ số t1/t2 Bài tập Dao động cơ 2
monmaru188 Tìm thời gian ngắn nhất để con lắc đi được quãng đường s = 6 cm Bài tập Dao động cơ 11
V Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega $ Bài tập Dao động cơ 2
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm chiều dài lò xo khi hai vật rời nhau Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tìm góc nhọn a Bài tập Dao động cơ 0
tritanngo99 Tìm $x,v$ của vật khi lò xo có chiều dài $45(cm)$. Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
H Tìm chu kì dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
R Tìm công thức của chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 1
thaoqn99 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 0
thaoqn99 Tìm tốc độ trung bình Bài tập Dao động cơ 2
M Tìm biên độ lúc sau Bài tập Dao động cơ 2
FireStorm Tìm $v_{0}$ Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Tìm $\varphi, k$ Bài tập Dao động cơ 6
T Tìm biên độ A Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm biên độ của vật sau khi thang máy rơi Bài tập Dao động cơ 0
N Tìm chu kỳ dao động Bài tập Dao động cơ 0
C Tìm tỉ số $\dfrac{\triangle l}{l}$ Bài tập Dao động cơ 1
Hoài Thương Tìm biên độ của các dao động thành phần. Bài tập Dao động cơ 3
isala Tìm quãng đường đi được trong giây thứ 2013 Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm tốc độ dao động cực đại của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
O Tìm lực nén cực đại của lò xo Bài tập Dao động cơ 4
O Tìm thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kỳ Bài tập Dao động cơ 2
Satoh Aki Tìm biên độ dao động tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 1
Tú Zô Tìm biên độ A ? Bài tập Dao động cơ 1
Rosemary Pham Tìm li độ của N tại thời điểm t Bài tập Dao động cơ 11
S Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7cm Bài tập Dao động cơ 3
Như Trang Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega$ Bài tập Dao động cơ 4
trương vĩnh long Tìm thời điểm đầu tiên hai điểm sáng ở xa nhau nhất và khoảng cách xa nhất đó Bài tập Dao động cơ 3
My sky Nếu lực căng dây tối đa của dây chịu được Tmax=2N. Tìm điều kiện của $v_0$ để dây không bị đứt Bài tập Dao động cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top