Vị trí nào sau đây là tọa độ của vân tối thứ 1

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, khoảng cách giữa 2 khe là 1 mm , khoảng cách 2 khe đến màn là 1m. Giao thoa thực hiện với ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,4 $\mu$ m. Người ta đặt 1 bản thủy tinh có bề dày 0,2 $\mu$ m có chiết suất 1,5 trước khe $S_1$. Vị trí nào sau đây là tọa độ của vân tối thứ 1:
A. x = -0,3 mm
B. x = -0,1 mm
C. x = 2,88 mm
D. x = 2 mm

Mình hỏi thêm là vân tối thứ 1 và vân tối bậc 1 khác nhau đúng không? Và trên màn giao thoa thì vân tối trung tâm sẽ nằm phía bên dưới vân sáng trung tâm 1 khoảng bằng 1 nửa khoảng vân có đúng không
 
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, khoảng cách giữa 2 khe là 1 mm , khoảng cách 2 khe đến màn là 1m. Giao thoa thực hiện với ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,4 $\mu$ m. Người ta đặt 1 bản thủy tinh có bề dày 0,2 $\mu$ m có chiết suất 1,5 trước khe $S_1$. Vị trí nào sau đây là tọa độ của vân tối thứ 1:
A. x = -0,3 mm
B. x = -0,1 mm
C. x = 2,88 mm
D. x = 2 mm

Mình hỏi thêm là vân tối thứ 1 và vân tối bậc 1 khác nhau đúng không? Và trên màn giao thoa thì vân tối trung tâm sẽ nằm phía bên dưới vân sáng trung tâm 1 khoảng bằng 1 nửa khoảng vân có đúng không
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 không x rõ ràng tọa độ thì cần biết chiều dương là chiều nào chứ?
 
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, khoảng cách giữa 2 khe là 1 mm , khoảng cách 2 khe đến màn là 1m. Giao thoa thực hiện với ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,4 $\mu$ m. Người ta đặt 1 bản thủy tinh có bề dày 0,2 $\mu$ m có chiết suất 1,5 trước khe $S_1$. Vị trí nào sau đây là tọa độ của vân tối thứ 1:
A. x = -0,3 mm
B. x = -0,1 mm
C. x = 2,88 mm
D. x = 2 mm

Mình hỏi thêm là vân tối thứ 1 và vân tối bậc 1 khác nhau đúng không? Và trên màn giao thoa thì vân tối trung tâm sẽ nằm phía bên dưới vân sáng trung tâm 1 khoảng bằng 1 nửa khoảng vân có đúng không
Bài này lạ nhỉ? Mình không biết dữ kiện ngừời ta cho bề dày bản thuỷ tinh làm gì? :rolleyes:
 
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, khoảng cách giữa 2 khe là 1 mm , khoảng cách 2 khe đến màn là 1m. Giao thoa thực hiện với ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,4 $\mu$ m. Người ta đặt 1 bản thủy tinh có bề dày 0,2 $\mu$ m có chiết suất 1,5 trước khe $S_1$. Vị trí nào sau đây là tọa độ của vân tối thứ 1:
A. x = -0,3 mm
B. x = -0,1 mm
C. x = 2,88 mm
D. x = 2 mm

Mình hỏi thêm là vân tối thứ 1 và vân tối bậc 1 khác nhau đúng không? Và trên màn giao thoa thì vân tối trung tâm sẽ nằm phía bên dưới vân sáng trung tâm 1 khoảng bằng 1 nửa khoảng vân có đúng không
Trả lời
Khi đặt bản mỏng: độ dời hệ vân $$x=\dfrac{e(n-1)D}{a}=1.10^{-4}$$
Vân tối thứ nhất có vị trí $$x_t=0,5\dfrac{\lambda D}{a}=2.10^{-4}$$
$\Rightarrow$ Vị trí sau khi đặt bản: $S=x+x_t=3.10^{-4}$
Đáp án A
Mình không biết khe S1 ở dưới hay trên nên không biết $x_t$ âm hay dương thế nào. cho xin cái đáp án
Vân tối thứ 1 và vân tối bậc 1 như nhau, mà thường người ta nói vân tối thứ chứ không có bậc. Và hình như không có khái niệm vân tối trung tâm, chỉ biết là cứ cách vân sáng trung tâm (k+0,5) sẽ có 1 vân tối thứ 1(k=0 hoặc k=-1),2(k=1 hoặc k=-2)...
 
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, khoảng cách giữa 2 khe là 1 mm , khoảng cách 2 khe đến màn là 1m. Giao thoa thực hiện với ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,4 $\mu$ m. Người ta đặt 1 bản thủy tinh có bề dày 0,2 $\mu$ m có chiết suất 1,5 trước khe $S_1$. Vị trí nào sau đây là tọa độ của vân tối thứ 1:
A. x = -0,3 mm
B. x = -0,1 mm
C. x = 2,88 mm
D. x = 2 mm

Mình hỏi thêm là vân tối thứ 1 và vân tối bậc 1 khác nhau đúng không? Và trên màn giao thoa thì vân tối trung tâm sẽ nằm phía bên dưới vân sáng trung tâm 1 khoảng bằng 1 nửa khoảng vân có đúng không
Mình không gõ latex đc thông cảm nhé:
khi đặt bản thủy tính ý thì cả hệ vân sẽ dịch chuyển 1 đoạn $\Delta_X$ =(n-1)eD:a
khoảng vân không thay đổi cậu tìm vị trí tâm O' mới (vân trung tâm mới) từ đó tìm được vị trí vân tối thứ 1
mà hình như hai cái cậu hỏi giống nhau đấy!
(chú ý nó dịch chuyển về phía nguồn có bản mỏng...)
mình tính ra đáp án A nhé!
 
Bài này lạ nhỉ? Mình không biết dữ kiện ngừời ta cho bề dày bản thuỷ tinh làm gì? :rolleyes:
Để tính độ dời bạn ạ.. có lẽ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này có 2 đáp án. nhưng chỉ có 1 đáp án có trong đề là A thỏa mãn. Vãi cả đề!
 
Bài này lạ nhỉ? Mình không biết dữ kiện ngừời ta cho bề dày bản thuỷ tinh làm gì? :rolleyes:
Trả lời
Khi đặt bản mỏng: độ dời hệ vân $$x=\dfrac{e(n-1)D}{a}=1.10^{-4}$$
Vân tối thứ nhất có vị trí $$x_t=0,5\dfrac{\lambda D}{a}=2.10^{-4}$$
$\Rightarrow$ Vị trí sau khi đặt bản: $S=x+x_t=3.10^{-4}$
Đáp án A
Mình không biết khe S1 ở dưới hay trên nên không biết $x_t$ âm hay dương thế nào. cho xin cái đáp án
Vân tối thứ 1 và vân tối bậc 1 như nhau, mà thường người ta nói vân tối thứ chứ không có bậc. Và hình như không có khái niệm vân tối trung tâm, chỉ biết là cứ cách vân sáng trung tâm (k+0,5) sẽ có 1 vân tối thứ 1(k=0 hoặc k=-1),2(k=1 hoặc k=-2)...
Trước hết rất cảm ơn các bạn đã giải thích Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này cặn kẽ hộ mình.:burn_joss_stick: Theo như bạn @banana đã giải thích thì mình có hiêu là vân tối thứ nhất đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hỏi là 2 vân tối nằm ngay cạnh vân sáng trung tâm ứng với k = 0,1. Kì lạ thay ban đầu mình cũng làm ra đáp án là A nhưng đời lại không như mong ước, cái đáp án đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ra là cái đáp án B. Mình đọc Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giải chi tiết của đề ra thì cũng hiểu đôi chút:byebye: rằng vân sáng trung tâm đã dịch về $S_1$ 0,1 mm nên vân tối bậc 1 cũng dịch theo như thế. Mà khoảng cách giữa vân trung tâm và vân tối thứ 1 nó là 0,2mm ( một nửa khoảng vân ) thì như đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đáp án là -0,1mm nên cũng cố hiểu là cái vân tối nó nằm bên dưới vân sáng và $S_1$ nằm bên trên. Suy lại thì mình thấy cả A và B đều đúng. Cuối mình kết luận mình cũng chả hiểu gì :beauty::beauty::beauty:. Vậy nên mình sẽ ghi giải chi tiết( không thiếu 1 chữ) cho mọi người giải thích dùm mình nhé::still_dreaming:

Vân tối :$ \dfrac{ax}{D} - e(n-1)= (k +0,5)\lambda $
Tại điểm A trên màn có hiệu đường đi của 2 sóng :
$d_2 - [ (d_1 - e) + ne ] = \dfrac{ax}{D} - ( n -1 )e$
Vị trí vân thứ nhất :
$\dfrac{ax}{D} - ( n -1 )e = \pm 0,5\lambda \rightarrow \dfrac{10^{-3}.x}{1} - (1,5 - 1).0,2.10^{-6} = \pm0,5.0,5.10^{-6}$( Không thiếu 1 chữ )
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Trước hết rất cảm ơn các bạn đã giải thích Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này cặn kẽ hộ mình.:burn_joss_stick: Theo như bạn @banana đã giải thích thì mình có hiêu là vân tối thứ nhất đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hỏi là 2 vân tối nằm ngay cạnh vân sáng trung tâm ứng với k = 0,1. Kì lạ thay ban đầu mình cũng làm ra đáp án là A nhưng đời lại không như mong ước, cái đáp án đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ra là cái đáp án B. Mình đọc Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giải chi tiết của đề ra thì cũng hiểu đôi chút:byebye: rằng vân sáng trung tâm đã dịch về $S_1$ 0,1 mm nên vân tối bậc 1 cũng dịch theo như thế. Mà khoảng cách giữa vân trung tâm và vân tối thứ 1 nó là 0,2mm ( một nửa khoảng vân ) thì như đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đáp án là -0,1mm nên cũng cố hiểu là cái vân tối nó nằm bên dưới vân sáng và $S_1$ nằm bên trên. Suy lại thì mình thấy cả A và B đều đúng. Cuối mình kết luận mình cũng chả hiểu gì :beauty::beauty::beauty:. Vậy nên mình sẽ ghi giải chi tiết( không thiếu 1 chữ) cho mọi người giải thích dùm mình nhé::still_dreaming:

Vân tối :$ \dfrac{ax}{D} - e(n-1)= (k +0,5)\lambda $
Tại điểm A trên màn có hiệu đường đi của 2 sóng :
$d_2 - [ (d_1 - e) + ne ] = \dfrac{ax}{D} - ( n -1 )e$
Vị trí vân thứ nhất :
$\dfrac{ax}{D} - ( n -1 )e = \pm 0,5\lambda \rightarrow \dfrac{10^{-3}.x}{1} - (1,5 - 1).0,2.10^{-6} = \pm0,5.0,5.10^{-6}$( Không thiếu 1 chữ )
Thì tại đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thôi
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Trước hết rất cảm ơn các bạn đã giải thích Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này cặn kẽ hộ mình.:burn_joss_stick: Theo như bạn @banana đã giải thích thì mình có hiêu là vân tối thứ nhất đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hỏi là 2 vân tối nằm ngay cạnh vân sáng trung tâm ứng với k = 0,1. Kì lạ thay ban đầu mình cũng làm ra đáp án là A nhưng đời lại không như mong ước, cái đáp án đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ra là cái đáp án B. Mình đọc Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giải chi tiết của đề ra thì cũng hiểu đôi chút:byebye: rằng vân sáng trung tâm đã dịch về $S_1$ 0,1 mm nên vân tối bậc 1 cũng dịch theo như thế. Mà khoảng cách giữa vân trung tâm và vân tối thứ 1 nó là 0,2mm ( một nửa khoảng vân ) thì như đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đáp án là -0,1mm nên cũng cố hiểu là cái vân tối nó nằm bên dưới vân sáng và $S_1$ nằm bên trên. Suy lại thì mình thấy cả A và B đều đúng. Cuối mình kết luận mình cũng chả hiểu gì :beauty::beauty::beauty:. Vậy nên mình sẽ ghi giải chi tiết( không thiếu 1 chữ) cho mọi người giải thích dùm mình nhé::still_dreaming:

Vân tối :$ \dfrac{ax}{D} - e(n-1)= (k +0,5)\lambda $
Tại điểm A trên màn có hiệu đường đi của 2 sóng :
$d_2 - [ (d_1 - e) + ne ] = \dfrac{ax}{D} - ( n -1 )e$
Vị trí vân thứ nhất :
$\dfrac{ax}{D} - ( n -1 )e = \pm 0,5\lambda \rightarrow \dfrac{10^{-3}.x}{1} - (1,5 - 1).0,2.10^{-6} = \pm0,5.0,5.10^{-6}$( Không thiếu 1 chữ )
Mình tham khảo mấy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tương tự ở những đề khác và người giải khác thì cũng thấy người ta giải tương tự như thế này. Sắp tẩu hoả nhập ma rồi :tire:
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Tại thời điểm t=0,5s điểm M trên dây cách A 15cm đang ở vị trí nào, chuyển động theo chiều nào? Bài tập Sóng cơ 1
minhquang99 Xác định vị trí của điểm khi lan truyền sóng Bài tập Sóng cơ 0
M Khi P qua vị trí cân bằng thì độ lớn vận tốc tương đối của P so với Q là ? Bài tập Sóng cơ 0
Nguyễn Minh Cảnh Tốc độ vật khi đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần hai là? Bài tập Sóng cơ 2
L Tại thời điểm phần tử C có li độ $3cm$ và đang hướng ra xa vị trí cân bằng thì li độ của phần tử $D$ Bài tập Sóng cơ 4
minhtangv Tìm vị trí M,N Bài tập Sóng cơ 5
phanha11a1 Tìm điểm đầu tiên để M đến N thấp hơn vị trí cân bằng 2cm? Bài tập Sóng cơ 3
VAN SI LUC Mức cường độ âm toàn phần tại vị trí đó là bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 4
A Từ vị trí ban đầu một khoảng nhỏ nhất bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
Kate Spencer Xác định trên đoạn BC những điểm mà khi A lên độ cao cực đại thì những điểm đó qua vị trí cân bằng Bài tập Sóng cơ 2
L Có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với các phần tử ở vị trí hai nguồn? Bài tập Sóng cơ 7
L Tìm vị trí của điểm D Bài tập Sóng cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Tìm cường độ âm toàn phần tại vị trí đó là bao nhiêu (bức tường không hấp thụ âm). Bài tập Sóng cơ 5
GS.Xoăn Hỏi khi tiếp tục đổ nước thêm vào ống thì có mấy vị trí của mực nước chúng ta được âm rất nhỏ Bài tập Sóng cơ 5
M Thời điểm đầu tiên để điểm M đến điểm N thấp hơn vị trí cân bằng 2cm Bài tập Sóng cơ 8
ĐỗĐạiHọc2015 Giữa 2 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm, số vị trí mà tại đó chỉ có vân sáng đơn sắc là. Bài tập Sóng cơ 4
K Có thêm mấy vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại rất mạnh? Bài tập Sóng cơ 3
highhigh Trên đoạn $MN$, số vị trí tại đó phần tử chất lỏng dao động với biên độ 5 mm là Bài tập Sóng cơ 10
hang49 Tìm vị trí điểm thuộc trung trực $S_1S_2$ cách $S_1S_2$ một khoảng gần nhất? Bài tập Sóng cơ 1
xuongrongnt Tính cường độ âm toàn phần tại vị trí đó Bài tập Sóng cơ 1
H Cách vị trí cân bằng của nó một đoạn Bài tập Sóng cơ 1
A Hỏi khi tiếp tục đổ nước thêm vào ống thì có thêm mấy vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại Bài tập Sóng cơ 1
X Âm tại vị trí mới khác âm cũ về Bài tập Sóng cơ 0
Tungthanhphan Xác định số vị trí của mực nước để âm được khuyếch đại mạnh Bài tập Sóng cơ 1
raudiep Li độ của D cách vị trí cân bằng là Bài tập Sóng cơ 1
K Vị trí điểm M cách O là trung điểm S1S2 một đoạn ngắn nhất dao động với biên độ 5a? Bài tập Sóng cơ 1
Demonhk Tìm vị trí đặt tai để không nghe thấy âm thanh Bài tập Sóng cơ 1
tien dung Nếu chuyển nguồn âm đó sang vị trí M thì mức cường độ âm tại trung điểm MN khi đó là Bài tập Sóng cơ 3
L Thời gian ngắn nhất để điểm N đến vị trí cân bằng là: Bài tập Sóng cơ 2
D Khi độ cao của vật bằng $\dfrac{3}{4}$ độ cao cực đại tính từ vị trí thấp nhất thì vận tốc là? Bài tập Sóng cơ 2
D Phần tử D cách vị trí cân bằng của nó? Bài tập Sóng cơ 2
H Phần tử ở D cách vị trí cân bằng của nó là Bài tập Sóng cơ 6
Spin9x Khi con lắc về đúng vị trí cân bằng thì thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều lên trên thì ? Bài tập Sóng cơ 6
H Phần tử tại D cách vị trí cân bằng của nó là? Bài tập Sóng cơ 1
N Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó để M xuống vị trí thấp nhất Bài tập Sóng cơ 29
N Tại vị trí vân sáng bậc 12 của ánh sáng tím $\lambda =0,4\mu m$ có thêm bao nhiêu vân sáng của các b Bài tập Sóng cơ 2
T Gọi M là 1 vị trí trong khoảng BC có biên độ bằng 1/2 biên độ C. Tìm khoảng MB Bài tập Sóng cơ 6
T Phần tử tại trung điểm cách vị trí cân bằng bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 1
T Khi xảy ra giao thoa thì tại vị trí trung điểm của AB dao động có biến độ là : Bài tập Sóng cơ 1
__Black_Cat____! Phần tử $D$ ở cách vị trí cân bằng của nó? Bài tập Sóng cơ 6
H Tìm tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng Bài tập Sóng cơ 9
N Tiếp tục đổ nước thêm vào ống thì có thêm mấy vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại rất mạnh Bài tập Sóng cơ 10
B Biến thiên của pha tại M có biểu thức nào sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
Huy Cường Độ dài đoạn QA gần nhất với giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 0
M Khoảng cách lớn nhất đoạn MN gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng cơ 2
L Tại C có phương trình sóng như thế nào để ba điểm A, B, C luôn năm trên một đường thẳng Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Độ lệch pha cực đại giữa hai dao động đã cho gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Độ lớn vận tốc tương đối giữa hai điểm $M$và $N$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Khoảng cách từ A đến gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top