Xác định vị trí vật lúc rời mặt bán cầu?

Bài toán
Một vật nhỏ đạt tại đỉnh D của tâm bán cầu O, bán kính R. Bán cầu được gắn chạt vào tấm ván. Cho ván chuyển động với gia tốc $a_0$= 0.3g( m/$s^2$ ). Xác định vị trí vật lúc rời mặt bán cầu?
P/s: Thêm nút TL nhé.
NTH 52.
 

Quảng cáo

Top