Giá trị con lắc thay đổi như thế nào ?

Bài toán
Con lắc đơn treo ở trần 1 thang máy, đang dao động điều hòa. Khi con lắc về đúng tới vị trí cân bằng thì thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều lên trên thì
A. Biên độ dao động giảm
B. Biên độ dao động không đổi
C. Lực căng dây giảm
D. Biên độ dao động tăng
 
Thang máy đi lên ndđ nên g'=g+a (a>0). Vật ở VTCB nên vận tốc vẫn là v
$s_{o}=\dfrac{\omega }{v}$
$\omega =\sqrt{\dfrac{g'}{l}}> \sqrt{\dfrac{g}{l}}$
-> biên độ tăng
Từ những suy luận trên sẽ thấy các câu còn lại sai
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Con lắc đơn treo ở trần 1 thang máy, đang dao động điều hòa. Khi con lắc về đúng tới vị trí cân bằng thì thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều lên trên thì
A. Biên độ dao động giảm
B. Biên độ dao động không đổi
C. Lực căng dây giảm
D. Biên độ dao động tăng
Dùng bảo toàn cơ năng ta có câu A
 
HE, XL MÌNH NHẦM, CÁI CHỖ $S_{0}=\dfrac{\omega }{V}$ PHẢI LÀ $S_{0}=\dfrac{V}{\omega } $ VÌ $\omega $ TĂNG NÊN BIÊN ĐỘ GIẢM
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
M Tính giá trị của r Lí thuyết Dao động cơ 4
D Sau 2s gia tốc toàn phần của chất điểm có giá trị nào? Lí thuyết Dao động cơ 2
A Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có giá trị cực tiểu thì Lí thuyết Dao động cơ 2
Nguyễn Minh Cảnh Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ Lí thuyết Dao động cơ 4
V Con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nghiêng góc a thì chu kì dao động riêng của con lắc phụ thuộc vào Lí thuyết Dao động cơ 0
L Khi con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ nhỏ Lí thuyết Dao động cơ 2
kienduc_2000 Một con lắc lò xo dao động tắt dần theo phương ngang có lực ma sát nhỏ. Khi vật dao động dừng lại th Lí thuyết Dao động cơ 0
Fel Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn Lí thuyết Dao động cơ 0
C Biên Độ dao động của con lắc lò xo Lí thuyết Dao động cơ 1
V Sự biến động của chu kì khi cho con lắc đổi phương chuyển động! Lí thuyết Dao động cơ 4
M Thắc mắc về con lắc lò xo Lí thuyết Dao động cơ 2
Long Stoner Tìm phát biểu SAI trong các phát biểu sau về các con lắc trong quá trình các thang máy được gia tốc Lí thuyết Dao động cơ 1
hoàidien Lí thuyết con lắc lò xo Lí thuyết Dao động cơ 8
Hải Quân Chọn phát biểu sai về sự tương tự giữa dao động với góc lệch nhỏ của con lắc đơn với dao động điện Lí thuyết Dao động cơ 4
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Chu kì dao động của con lắc đơn sẽ: Lí thuyết Dao động cơ 3
C Chọn câu sai khi nói về dao động điều hòa của các con lắc Lí thuyết Dao động cơ 3
Hinta Vũ Ngọc Anh Con lắc lò xo trong thang máy Lí thuyết Dao động cơ 4
C Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo phát biểu nào sau đây là không đúng Lí thuyết Dao động cơ 2
A Dao động tự do của một con lắc đơn được xem là một dao động điều hòa khi và chỉ khi Lí thuyết Dao động cơ 4
P Tại sao con lắc lò xo không phụ thuộc vào khối lượng của vật Lí thuyết Dao động cơ 8
K Lực phục hồi để tạo ra dao động của con lắc đơn là Lí thuyết Dao động cơ 5
E Con lắc đơn chịu tác dụng ngoại lực Lí thuyết Dao động cơ 3
T Phân tích trọng lực của con lắc đơn thành 2 lực Lí thuyết Dao động cơ 1
Mai Bò Dao động của hai con lắc bằng sắt và bằng gỗ Lí thuyết Dao động cơ 1
hao.baobinh10 Khi thang máy rơi tự do thì chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn là Lí thuyết Dao động cơ 4
Oneyearofhope Phát biểu nào dưới đây với con lắc đơn dao động điều hòa là không đúng. Lí thuyết Dao động cơ 2
huynhcashin Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dao động của một con lắc đơn Lí thuyết Dao động cơ 5
huynhcashin Chọn đáp án Sai khi nói về dao động của các con lắc Lí thuyết Dao động cơ 2
NTH 52 Giải quyết thắc mắc về một vấn đề trong hiệu chỉnh chu kì con lắc: con lắc đặt ở độ sâu Lí thuyết Dao động cơ 0
K Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, lực phục hồi tác dụng lên vật Lí thuyết Dao động cơ 9
titan Thời gian mà con lắc dao động Lí thuyết Dao động cơ 4
P VTCB của con lắc lò xo treo trong thang máy chuyển động Lí thuyết Dao động cơ 1
triminhdovip137 Sau đó con lắc lò xo như thế nào Lí thuyết Dao động cơ 2
tkvatliphothong Chọn phát biểu đúng về chu kì của con lắc lò xo Lí thuyết Dao động cơ 3
K Xác định biên độ con lắc lò xo trong thang máy Lí thuyết Dao động cơ 2
H Năng lượng dao động điều hòa của một con lắc lò xo thay đổi như thế nào khi... Lí thuyết Dao động cơ 2
NTH 52 Tìm kết luận sai về chu kì của con lắc đơn? Lí thuyết Dao động cơ 1
lvcat Con lắc đơn gắn với Trái Đát là dao động gì Lí thuyết Dao động cơ 2
lvcat Sự thay đổi của chu kì con lắc Lí thuyết Dao động cơ 1
NTH 52 Chọn câu trả lời đúng nhất về con lắc đơn Lí thuyết Dao động cơ 1
kiemro721119 Bài toán: Chọn đáp án đùng về dao động điều hòa của con lắc đơn: A. Khi đưa từ chân không vào không Lí thuyết Dao động cơ 2
P Con lắc đơn treo trong thang máy. Lí thuyết Dao động cơ 3
J Sự thay đổi của biên độ con lắc lò xo trong thang máy Lí thuyết Dao động cơ 1
thehiep Con lắc đơn treo trong lực lạ Lí thuyết Dao động cơ 1
thehiep Quả cầu của con lắc được tích một lượng điện tích $q$, treo con lắc vào trong một điện trường biến t Lí thuyết Dao động cơ 2
thehiep Con lắc lò xo treo ở trần một xe lăn xuống dốc nghiêng. Lí thuyết Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top