Dòng điện cực đại $I'_0$ trong mạch sau khi một tụ thủng sẽ bằng bao nhiêu?

Bài toán:
Một mạch dao động $LC$ lí tưởng gồm cuộn thuần cảm $L$ và hai tụ $C$ giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động với cường độ dòng điện cực đại $I_0$. Tại thời điểm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch bằng nhau, một tụ bị đánh thủng. Dòng điện cực đại $I'_0$ trong mạch sau khi một tụ thủng sẽ bằng bao nhiêu?
A. $0,5I_0$.
B. $0,25I_0$.
C. $0,5\sqrt{3}I_0$.
D. $0,5\sqrt{2}I_0$.
 
Ngay trước khi tụ bị đánh thủng
$W_{t}=\dfrac{1}{2}.W$
$W_{C_1}=\dfrac{1}{4}.W$
$W_{C_2}=\dfrac{1}{4}.W$
Sau khi tụ bị đánh thủng thì $W'=\dfrac{3}{4}.W$
nên $I'=\dfrac{\sqrt3}{2}.I_{0}$
Chọn C
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Ngay trước khi tụ bị đánh thủng
$W_{t}=\dfrac{1}{2}.W$
$W_{C_1}=\dfrac{1}{4}.W$
$W_{C_2}=\dfrac{1}{4}.W$
Sau khi tụ bị đánh thủng thì $W'=\dfrac{3}{4}.W$
nên $I'=\dfrac{\sqrt3}{2}.I_{0}$
Chọn C

Bạn cho mình xin tí giải thích về kí hiệu và vài chữ trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giải đi! :) Cảm ơn bạn nhiều!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
:D
$W_{t}$: năng lượng từ trường
$W_{C_1}$: năng lượng điện trường ở tụ 1
$W_{C_2}$: năng lượng điện trường ở tụ 2 (2 tụ giống nhau nên năng lượng bằng nhau)
Đánh thủng thì năng lượng hiện có trong đó bị mất
$W$: năng lượng điện từ
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
:D
$W_{t}$: năng lượng từ trường
$W_{C_1}$: năng lượng điện trường ở tụ 1
$W_{C_2}$: năng lượng điện trường ở tụ 2 (2 tụ giống nhau nên năng lượng bằng nhau)
Đánh thủng thì năng lượng hiện có trong đó bị mất
$W$: năng lượng điện từ
Thế nó cho 2 tụ mắc nối tiếp để làm gì vậy bạn ?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Ngay trước khi tụ bị đánh thủng
$W_{t}=\dfrac{1}{2}.W$
$W_{C_1}=\dfrac{1}{4}.W$
$W_{C_2}=\dfrac{1}{4}.W$
Sau khi tụ bị đánh thủng thì $W'=\dfrac{3}{4}.W$
nên $I'=\dfrac{\sqrt3}{2}.I_{0}$
Chọn C
Bạn làm thế này quá tắt ít người hiểu được
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Vớ Vẩn Để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại thì phải điều chỉnh tần số của dòng điện đến giá trị bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
manhtri Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
C Cường độ dòng điện cực đại trong vòng dây là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
tkvatliphothong Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là Bài tập Dao động và sóng điện từ 7
Khám phá vũ trụ. Cường độ dòng điện cực đại Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
A Tính dòng điện cực đại trong mạch Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Phạm Minh Đức Cường độ dòng điện cực đại là Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
๖ۣۜßřεαќ ๖ۣۜΘΰя Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
dimitri_9x Dòng điện qua cuộn cảm có cường độ cực đại là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Muộn Tính cường độ dòng điện cực đại trong mạch Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
vat_ly_oi Cường độ dòng điện cực đại qua tụ C2 là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
H Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm bằng: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
ShiroPin Sau khoảng thời gian bằng bao nhiêu cường độ dòng điện có độ lớn cực đại Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
ashin_xman Tính dòng điện cực đại trong mạch sau khi kích thích Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
sooley Tính dòng điện cực đại trong mạch lúc đó Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
D Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm bằng. Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là Bài tập Dao động và sóng điện từ 12
H Khi độ lớn cường độ dòng điện trong mạch bằng nửa giá trị cực đại thì độ lớn điện tích trên tụ điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
nguyenthiepww Sau đó đóng K, tìm cường độ dòng điện cực đại trong mạch Bài tập Dao động và sóng điện từ 11
Tăng Hải Tuân Tại thời điểm năng lượng điện bằng từ, tụ điện bị đánh thủng. Dòng điện cực đại trong mạch khi đó? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Lê Quang Hưng Kể từ lúc bắt đầu chỉnh tụ thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 0 sau một khoảng thời gian là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
H Khi cường độ dòng điện trong mạch là 0 A thì điện áp hai đầu tụ là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
N Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó về cường độ dòng điện i qua cuộn cảm và điện tích q của một bản tụ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
EnzoCriska Tìm cường độ dòng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
kyubi0310 Chiều dòng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
manhtri Độ lớn cường độ dòng điện lúc điện áp giữa hai bản tụ $C_1$ bằng không? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
N Cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn 2,26 A . Tần số riêng của mạch bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
B Xác định độ lớn cường độ dòng điện tại thời điểm điện áp 2 bản tụ C1 bằng không. Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
hoankuty Hỏi cường độ của dòng điện khi $L=\frac{L_{1}+L_{2}}{2}(H)$ có thể là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
M Tính thời gian duy trì dòng điện trong mạch đến khi hết pin Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
GS.Xoăn Xác định độ lớn cường độ lớn cường độ dòng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
hunghg0 Hiệu điện thế giữa hai bản tụ ở thời điểm cường độ dòng điện tức thời bằng cường độ hiệu dụng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
A Cường độ dòng điện sau khi ngắt khóa k Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
highhigh Tỉ số cường độ dòng điện qua ${{L}_{2}}$ và cường độ dòng điện qua ${{L}_{1}}$ là Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
H Thời gian giữa ba lần liên tiếp dòng điện trên mạch có giá trị lớn nhất là ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
T Điện tích bản A và chiều dòng điện qua cuộn dây là Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
inconsolable Biên độ của dòng điện là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Love_is_so_vague Xác định hiệu điện thế trên các tụ điện khi dòng trong mạch lại bằng 0. Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
vat_ly_oi Ở thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng 1 nửa cường độ hiệu dụng thì hđt giữa 2 bản tụ có Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
vat_ly_oi Tính tần số cộng hưởng và biên độ của cường độ dòng điện trong mạch? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
vat_ly_oi Khi hđt trên tụ C2 là 2V thì dòng điện trong mạch có giá trị là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
bui rooney Tính cường độ dòng điện hiệu dụng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
P Tại một thời điểm cường độ dòng điện là $12 mA$ thì sau đó $1,5.10^{-4}$ s cường độ dòng điện là 5 Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
L Kể từ thời điểm đó biên độ của cường độ dòng điện trong mạch sẽ Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
banana257 Tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
adamdj Độn lớn cường độ dòng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Khi dòng điện trong mạch là $6.10^{-6}A$thì điện tích trên tụ điện là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
H Lúc $t=1,5\pi \sqrt{LC}$ thì dòng điện đi qua cuộn cảm theo chiều từ Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
A Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch lúc đó là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
P Biểu thức dòng điện trong mạch? Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top