Trong thí nghiệm yang về giao thoa với nguồn phát ánh sáng trắng , có dùng kính lọc sắc, trường hợp

Câu hỏi
Trong thí nghiệm yang về giao thoa với nguồn phát ánh sáng trắng , có dùng kính lọc sắc, trường hợp nà sau đây khoảng vân sẽ thay đổi?
A. THay đổi khoảng cách tử kính lọc sắc F đến khe S
B. Thay đổi khoảng cách từ khe S đến hai khe
C. Thay đổi khoảng cách từ nguồn phát sáng trắng đến kính lọc sắc
D. Thay đổi kính lọc sắc F
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
BlackWolf25 Bước sóng ánh sáng màu đỏ dùng trong thí nghiệm là Bài tập Sóng ánh sáng 1
V Một trong 2 khe của thí nghiệm young được làm mờ sao cho nó chỉ truyền 1/2 so với khe còn lại Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Bước sóng dùng trong thí nghiệm là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 1
nguyenthanhdieu Trong thí nghiệm giao thao với 2 bức xạ đơn sắc màu tím Bài tập Sóng ánh sáng 2
Kẻ Chung Tình NHN Trong thí nghiệm Y-âng , có a=1,5 mm và D=1,2 m Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Nếu nhúng toàn bộ thí nghiệm vào trong nước để khoảng vân không đổi thì a là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
C Tìm bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm. Bài tập Sóng ánh sáng 0
kiemro721119 Bước sóng trong thí nghiệm I-âng. Bài tập Sóng ánh sáng 1
levietnghials Trong thí nghiệm giao thoa I-Yang về giao thoa ánh sáng. Cho khoảng cách 2 khe là $1mm$, từ 2 khe đế Bài tập Sóng ánh sáng 1
Mến Bước sóng của một trong hai bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 4
I Trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thực hành đo bước sóng ánh sáng Bài tập Sóng ánh sáng 1
V Tìm số vân sáng trong khoảng giữa 2 điểm Bài tập Sóng ánh sáng 0
S Một lần bấm sáng trong thời gian 2 s, bút phát ra bao nhiêu phôtôn ? Bài tập Sóng ánh sáng 2
K Trên màn quan sát thấy trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có 4 vân Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Số vân sáng trong khoảng giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 9 của bức xạ $\lambda _{1}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 4
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Nhiệt lượng tỏa ra ở đối catot trong 5 phút là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
ĐỗĐạiHọc2015 Trong khoảng cách từ M đến N có bao nhiêu vân sáng? Bài tập Sóng ánh sáng 1
V Có bao nhiêu vân sáng dịch chuyển qua trong 1 giây Bài tập Sóng ánh sáng 1
lovesweetback Tỉ số giữa bề rộng chùm khúc xạ tím và đỏ trong thủy tinh Bài tập Sóng ánh sáng 0
0 Tỉ số giữa bề rộng chùm khúc xạ tím và đỏ trong thủy tinh là? Bài tập Sóng ánh sáng 1
K Tổng số vân sáng trong trường giao thoa Bài tập Sóng ánh sáng 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tổng số vân sáng quan sát được trong khoảng $MN$ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
litieulong96 Số photon tia Rơnghen phát ra trong mỗi giây là Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu vân trung tâm, quan sát được số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 0
Bo Valenca So với trong chân không, tốc độ của tia sáng trong chất lỏng Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Tốc độ truyền ánh sáng đỏ trong chất lỏng Bài tập Sóng ánh sáng 0
D Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm trong khoảng giữa hai điểm M và N ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Tìm số vân sáng trong khoảng giữa hai điểm M và N Bài tập Sóng ánh sáng 15
H Số loại vân sáng quan sát được trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhất cùng màu vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 3
Alitutu Số vân sáng có màu giống màu vân sáng trung tâm trong vùng L là Bài tập Sóng ánh sáng 1
091031103 Trong khoảng giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm có số vân đỏ và vân lam là Bài tập Sóng ánh sáng 11
N Cách tính số vân sáng trong hiện tượng giao thoa hỗn hợp ánh sáng Bài tập Sóng ánh sáng 1
Gem Vận tốc ánh sáng màu lam trong thủy tinh bằng ?? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Iukk Tỉ số giữa bề rộng chùm khúc xạ tím và đỏ trong thuỷ tinh là Bài tập Sóng ánh sáng 1
tien dung Trên màn trong khoảng giua hai vân sáng liên tiếp có mầu giống mầu vân trung tâm ta quan sát được ba Bài tập Sóng ánh sáng 5
H Trừ 2 vạch sáng tại 2 điểm M,N thì trong đoạn MN có số vạch sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 2
Love_is_so_vague Trong đoạn MN có bn vân tối, vân sáng. Bài tập Sóng ánh sáng 1
LeLinh Khi đó trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm còn có bao nh Bài tập Sóng ánh sáng 1
Đ Nếu ta chắn một trong hai khe một tâm thủy tinh màu vàng thì trên màn quan sát Bài tập Sóng ánh sáng 2
Heavenpostman Trong các loại quang phổ thì Bài tập Sóng ánh sáng 23
pobungphe Ta thay nguồn sáng đơn sắc với bước sóng $\lambda_2 = 0,6 \mu m$ thì số vân sáng trong miền đó là Bài tập Sóng ánh sáng 0
T Xác định bước sóng trong giao thoa ánh sáng: Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Số vân sáng quan sát được trong đoạn MN là Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Trong một chất lỏng có chiết suất đối với ánh sáng này là 1,5 thì bước sóng của ánh sáng này bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Tỉ số giữa số phôton phát ra trong một giây của chùm sáng kích thích và số phôton phát ra trong một Bài tập Sóng ánh sáng 1
banana257 Số vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm có trong đoạn $M_1M_2$ Bài tập Sóng ánh sáng 6
L Tính $\lambda _{2}$ biết hai trong năm vân sáng trùng nhau nằm ở ngoài cùng của trường giao thoa. Bài tập Sóng ánh sáng 1
M Tính chiết suất của chất rắn trong suốt đó đối với ánh sáng màu vàng. Bài tập Sóng ánh sáng 3
banana257 Tìm số vân sáng trong khoảng giữa hai điểm M và N Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Tỉ số giữa bề rộng chùm khúc xạ tia tím và tia đỏ trong thủy tinh Bài tập Sóng ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top