Tìm số bụng sóng?

Bài toán
Dây AB đàn hồi căng ngang dài 120cm, 2 đầu cố định đang có sóng dừng ổn định. Bề rộng của bó sóng là 4a. Khoảng cách gần nhất giữa 2 điểm dao động cùng pha có cùng biên độ a là 20cm. Số bụng sóng trên AB là:
A. 4
B. 6
C. 8
D. 10
 
Dây AB đàn hồi căng ngang dài 120cm, 2 đầu cố định đang có sóng dừng ổn định. Bề rộng của bó sóng là 4a. Khoảng cách gần nhất giữa 2 điểm dao động cùng pha có cùng biên độ a là 20cm. Số bụng sóng trên AB là:
A. 4
B. 6
C. 8
D. 10

Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động cùng pha biên độ a là: $\dfrac{\lambda }{3}$
$\Rightarrow \dfrac{\lambda }{3}=20cm$
$\Rightarrow \lambda =60cm$
Hai đầu cố định nên: $l=k\dfrac{\lambda }{2}=120cm$ với $k$ là số bó sóng
$\Rightarrow k=4$, đáp án A
 
Bài toán
Dây AB đàn hồi căng ngang dài 120cm, 2 đầu cố định đang có sóng dừng ổn định. Bề rộng của bó sóng là 4a. Khoảng cách gần nhất giữa 2 điểm dao động cùng pha có cùng biên độ a là 20cm. Số bụng sóng trên AB là:
A. 4
B. 6
C. 8
D. 10
Trả lời:
Bạn lưu ý tìm kiếm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trước khi đăng để tránh trùng lặp nhé-vì Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này mới được giải đáp mà.
http://vatliphothong.vn/t/3858/
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Tìm số bụng sóng và số nút sóng Bài tập Sóng cơ 1
T Tìm số bụng sóng trên dây: Bài tập Sóng cơ 1
T Tìm số dao động với biên độ bằng 1/2 biên độ của điểm bụng Bài tập Sóng cơ 8
Truongvu127 Tìm số điểm cực đại trên d Bài tập Sóng cơ 1
thepotato Tìm số điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 2
Tuyển 52LQ Tìm số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC Bài tập Sóng cơ 2
N Tìm tần số f của âm Bài tập Sóng cơ 2
minhtangv Tìm số điểm dao động cực đại cùng pha 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 12
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với A,B Bài tập Sóng cơ 5
Tinh Hoang Tìm số điểm dao động cực đại trên CD Bài tập Sóng cơ 4
minhtangv Tìm số điểm M trên (E) Bài tập Sóng cơ 3
minhtangv Tìm số cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với nguồn A Bài tập Sóng cơ 11
Lãng Tử_Mưa Bụi Hãy tìm hệ số tắt dần của sóng âm Bài tập Sóng cơ 0
minhtangv Tìm số ca sĩ hát trong tốp ca Bài tập Sóng cơ 3
surynnd1 Tìm số điểm dao động cực đại Bài tập Sóng cơ 1
C Tìm số điểm dao dộng cực đại trên đoạn $AM$ Bài tập Sóng cơ 3
truongpham97 Tìm số nút trên dây Bài tập Sóng cơ 5
Enzan Tìm số điểm dao động ngược pha với hai nguồn trên đoạn CO Bài tập Sóng cơ 2
K Tìm số điểm dao động trên mặt chất lỏng Bài tập Sóng cơ 2
Change Tìm số điểm có dao động là $5 cm$ trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
V Tìm số điểm cực tiểu trên s1s2 Bài tập Sóng cơ 0
minhdoan Tìm số điểm trên dây dao động ngược pha với nguồn ở thời điểm t=0,5 s Bài tập Sóng cơ 2
raudiep Tìm cường độ âm của sóng âm có cùng tần số nhưng khác biên độ Bài tập Sóng cơ 2
N Tìm số điểm dao động cực đại cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
G Tìm số điểm giao động với biên độ giống biên độ giao động tại trung điểm Bài tập Sóng cơ 5
lam_vuong Tìm tần số âm phản xạ tại vách núi mà người lái xe hóng được Bài tập Sóng cơ 0
tisdadu Tìm tần số dao động của nguồn Bài tập Sóng cơ 3
Heavenpostman Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 8cm Bài tập Sóng cơ 9
triminhdovip137 Tìm tần số âm nhỏ nhất khi ống sáo phát ra âm to nhất Bài tập Sóng cơ 5
lvcat Tìm số điểm dao động với biên độ $5\sqrt{2}$ trên đoạn nối 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 15
T Tìm tần số của âm phát ra Bài tập Sóng cơ 3
lvcat Tìm số dao động cực đại giữa hai nguồn Bài tập Sóng cơ 13
triminhdovip137 Tìm tần số do âm cơ bản tạo ra Bài tập Sóng cơ 7
D Tìm số điểm dao động với biên độ a trên đoạn MM' Bài tập Sóng cơ 9
Đá Tảng Tìm số hyperbol cực đại cắt MN là: Bài tập Sóng cơ 12
T Tìm số điểm dđ ngược pha với 2 nguồn trên đoạn MB : Bài tập Sóng cơ 7
T Tìm tỉ số giữa tốc độ cực đại của mổi phần tử môi trường và tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 2
T Tìm số gợn sóng cực đại !!! Bài tập Sóng cơ 1
C Tìm số điểm dao động với biên độ $\ 2 \sqrt{2} (cm)$ Bài tập Sóng cơ 1
lvcat Tìm số lần có sóng dừng trên sợi dây đàn hồi Bài tập Sóng cơ 1
Snow_flower_9x Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
Snow_flower_9x Tìm số điểm thỏa điều kiện cho trước Bài tập Sóng cơ 8
Snow_flower_9x Tìm số nguồn âm cần đặt thêm tại O Bài tập Sóng cơ 3
Đá Tảng Tìm số vân lồi cắt nửa vòng tròn nằm về phía AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Tìm số điểm lệch pha so với O một góc $\Delta \varphi = \dfrac{\pi}{3}$ Bài tập Sóng cơ 5
Tăng Hải Tuân Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu trên elip nhận S1, S2 làm tiêu điểm. Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Tìm số cực đại giao thoa trong khoảng $S_1S_2$ Bài tập Sóng cơ 2
lvcat Tìm số nguồn âm cần đặt thêm tại O thỏa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán Bài tập Sóng cơ 1
S Tìm số điểm đứng yên trên $MB$ với $M$ thuộc trung trực của $AB$ Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top