R biến thiên Giá trị của R là

Bài toán
Điện áp xoay chiều có biểu thức $u=200\cos^{2}(50\pi t)$ V vào 2 đầu mạch điện gồm: biến trở R, cuộn thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Khi thay đổi R công suất tiêu thụ của mạch điện đạt cực đại là 100W. Giá trị R khi đó bằng
A. 25 $\Omega $
B. 150 $\Omega $
C. 100 $\Omega $
D. 50 $\Omega $
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Điện áp xoay chiều có biểu thức $u=200\cos^{2}(50\pi t)$ V vào 2 đầu mạch điện gồm: biến trở R, cuộn thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Khi thay đổi R công suất tiêu thụ của mạch điện đạt cực đại là 100W. Giá trị R khi đó bằng
A. 25 $\Omega $
B. 150 $\Omega $
C. 100 $\Omega $
D. 50 $\Omega $
Khi thay đổi R công suất tiêu thụ của mạch điện đạt cực đại là:
$P_{max}=\dfrac{U^2}{2R} \to\ R=100\Omega $
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Điện áp xoay chiều có biểu thức $u=200\cos^{2}(50\pi t)$ V vào 2 đầu mạch điện gồm: biến trở R, cuộn thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Khi thay đổi R công suất tiêu thụ của mạch điện đạt cực đại là 100W. Giá trị R khi đó bằng
A. 25 $\Omega $
B. 150 $\Omega $
C. 100 $\Omega $
D. 50 $\Omega $
Phần dòng điện không đổi không đi qua tụ. đáp án 25 $\Omega $
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Mình không hiểu lắm, thế cái biểu thức của u không biến đổi à. Bạn nào giải thích giùm mình với.
TRả lời:
Bạn viết lại nhé-theo công thức hạ bậc:
$$u=100 + 100 \cos 100 \pi t.$$
Tách u ra thành ra 2 thành phần:
1. Một chiều có hiệu điện thế là 100 V , vì mạch có tụ nên không xét dòng này.
2.Xoay chiều có điện áp hiệu dụng là $U=50 \sqrt{2}$.
Thay đổi R để công suất mạch lớn nhất:
$$P=\dfrac{U^2}{2R}.$$
Tính ra $$R=25 \Omega.$$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
KiềuPhong Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
A Giá trị của U gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 3
A Giá trị của U gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 1
MR...Teo f biến thiên Giá trị của $cos\varphi =?$ khi $\frac{L}{C}=\frac{R^{2}}{n}$ Bài tập Điện xoay chiều 6
Alitutu Giá trị của P Bài tập Điện xoay chiều 5
Alitutu Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 3
Nhật Hệ số công suất của cuộn dây và của đoạn mạch AB là Bài tập Điện xoay chiều 1
A L biến thiên Tìm giá trị gần nhất của $\varphi$ Bài tập Điện xoay chiều 0
Alitutu Giá trị của $r_{2}$ và c lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 1
A L biến thiên Tìm giá trị gần nhất của $\varphi$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Alitutu Khi r thay đổi, giá trị của $c_{0}$ là Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu Số cặp cực của roto lúc đầu là Bài tập Điện xoay chiều 4
Alitutu Hệ số công suất của đoạn mạch ban đầu bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
Alitutu L biến thiên Giá trị của $cos\varphi _{1}$ và $cos\varphi _{2}$ là Bài tập Điện xoay chiều 6
Alitutu L biến thiên Giá trị của điện trở thuần $R$ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 1
A f biến thiên Hệ số công suất của mạch AM khi xảy ra cộng hưởng là Bài tập Điện xoay chiều 5
Alitutu C biến thiên Tần số góc $\omega $ của dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 5
Alitutu Cảm kháng của cuộn dây có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
A L biến thiên Hệ số công suất của mạch AB khi $L=L_{1}$ là Bài tập Điện xoay chiều 5
anzaiii A. Xác định $Z_L$ ? b. Viết biểu thức của i c. Xác định $U_{AD}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
D Hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
D MPĐ Công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
D Điện dung của tụ là Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top