Sự phát xạ cảm ứng là sự phát xạ

Câu hỏi
Sự phát xạ cảm ứng là sự phát xạ:
A. ra photon bởi 1 nguyên tử
B. của 1 nguyên tử ở trạng thái kích thích dưới tác dụng của 1 điện từ trường có cùng tần số
C. đồng thời của 2 nguyên tử có tương tác lẫn nhau
D. của 1 nguyên tử ở trạng thái kích thích,nếu hấp thụ thêm 1 photon có cùng tần số
 
minhtangv theo mình B đúng, vì sgk nó nói là, "Bắt gặp 1 photon ..." chứ không phải là hấp thụ, theo như ý B thì , photon đó tạo ra sóng điện từ cùng tần số, (ứng với điện từ trường)
Vậy thì thầy Nguyễn Anh Vinh đã đúng... mình cũng nghĩ vậy vì photon chỉ bay lướt qua nguyên tử ở trạng thái kích thích... b đúng
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
nothing2 Sự bức xạ nhiệt có phải là sự phát quang hay không ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
proboyhinhvip Sự phát sáng của nguồn sáng nào dưới đây là sự phát quang ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 9
S Sự phát quang xảy ra ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
Hải Quân Sự chuyển động của e trong điện- từ trường Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 3
sparkling_star Sự phản xạ lọc lựa Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 2
giabg HELP-lí thuyết phát quang Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
Thái Hoàng Số photon phát ra khi đi từ quỹ đạo ngoài về quỹ đạo phía trong Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
apple13197 Chọn phát biểu đúng khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 3
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tìm phát biểu sai về hiện tượng quang điện trong? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
S Phôtôn nào được phát xạ do cảm ứng ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
triminhdovip137 Chọn phát biểu sai khi nói về laze Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
lkshooting Phát biểu nào sau đây về điện từ trường là đúng? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
To_Be_The_Best Có thể phát hiện tia hồng ngoại bằng ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
triminhdovip137 Chọn phát biểu sai khi nói về laze Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 2
Tăng Hải Tuân Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện ngoài Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
Tăng Hải Tuân Tìm phát biểu đúng về hiện tượng Héc-xơ Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
lvcat Tìm phát biểu sai về hiện tượng phát xạ của hidro Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
D Phát biểu nào là sai? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 5
S Chọn phát biểu sai Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 9

Quảng cáo

Top