Chọn câu sai lí thuyết về sóng

Câu hỏi
Chọn câu sai.
A. Ngưỡng nghe của tai người phụ thuộc vào tần số của âm.
B. Khi sóng âm truyền từ không khí đi vào nước thì bước sóng tăng lên.
C. Sóng âm truyền trong chất khí là sóng dọc.
D. Bước sóng của sóng âm truyền trên một sợi dây đàn hồi không phụ thuộc vào sức căng dây.
Các bạn phân tích câu nào sai chứ không trả lời mỗi đáp án nhé!
 
Chọn $D$
Vì vấn tốc truyền sóng trên dây \[\upsilon = \sqrt {\dfrac{\tau }{\mu }} \] trong đó τ là lực căng dây, µ là khối lượng trên 1 m chiều dài.
Mà: \[\lambda = \dfrac{\upsilon }{f}\] nên bước sóng phụ thuộc vào sức căng dây
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
minhtangv Chọn câu sai Lí thuyết Sóng cơ 9
triminhdovip137 Chọn câu trả lời sai Lí thuyết Sóng cơ 2
hao.baobinh10 Chọn đáp án đúng về phần tử nước ở M và N Lí thuyết Sóng cơ 2
H Chọn phát biểu sai về sóng dọc và sóng ngang Lí thuyết Sóng cơ 0
kiemro721119 Một sóng cơ có tần số f. Chọn phát biểu đúng. Lí thuyết Sóng cơ 2
D Các câu hỏi liên quan đến điểm cực đại, cực tiểu Lí thuyết Sóng cơ 4
Tăng Hải Tuân Khi người ca sĩ hát câu hát ngân cao thì thường đẩy micro ra xa. Trong thời gian micro bị đẩy ra xa Lí thuyết Sóng cơ 3
L Trong hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi. Nhận xét nào sau đây là sai? Lí thuyết Sóng cơ 4
Hoc0966460336 Phát biểu sai Lí thuyết Sóng cơ 1
ronalphat7 Sóng âm bao gồm cả sóng âm, siêu âm và hạ âm đúng hay sai? Lí thuyết Sóng cơ 5
H Phát biểu nào sai? Lí thuyết Sóng cơ 1
To_Be_The_Best Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng cơ ? Lí thuyết Sóng cơ 2
thiencuong_96 Điều nào sau đây sai khi nói về sóng dừng trên một sợi dây ? Lí thuyết Sóng cơ 4
lvcat Nhận định sai khi nói về đồ thị sóng Lí thuyết Sóng cơ 9
H Nhận xét sai là Lí thuyết Sóng cơ 3
thehiep Kết luận nào sau đây là sai về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi Lí thuyết Sóng cơ 2

Quảng cáo

Top