Phát biểu nào sau đây nói về giao thoa ánh sáng là không đúng?

Câu hỏi
Phát biểu nào sau đây nói về giao thoa ánh sáng là không đúng?

A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ giải thích được bằng sự giao thoa của hai sóng kết hợp.
B. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là một bằng chứng thực nghiệm khẳng định ánh sáng có tính chất sóng
C. Trong miền giao thoa, những vạch tối ứng với những chỗ hai sóng tới không gặp được nhau.
D. Trong miền giao thoa, những vạch sáng ứng với những chỗ hai sóng gặp nhau tăng cường lẫn nhau
 
Câu hỏi
Phát biểu nào sau đây nói về giao thoa ánh sáng là không đúng?

A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ giải thích được bằng sự giao thoa của hai sóng kết hợp.
B. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là một bằng chứng thực nghiệm khẳng định ánh sáng có tính chất sóng
C. Trong miền giao thoa, những vạch tối ứng với những chỗ hai sóng tới không gặp được nhau.
D. Trong miền giao thoa, những vạch sáng ứng với những chỗ hai sóng gặp nhau tăng cường lẫn nhau
Đáp án C Sai không gặp được nhau vì Sóng tới gặp nhau mà ngược pha...
 
Câu hỏi
Phát biểu nào sau đây nói về giao thoa ánh sáng là không đúng?

A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ giải thích được bằng sự giao thoa của hai sóng kết hợp.
B. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là một bằng chứng thực nghiệm khẳng định ánh sáng có tính chất sóng
C. Trong miền giao thoa, những vạch tối ứng với những chỗ hai sóng tới không gặp được nhau.
D. Trong miền giao thoa, những vạch sáng ứng với những chỗ hai sóng gặp nhau tăng cường lẫn nhau
Tớ chọn C
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
dhdhn Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Heavenpostman Phát biểu nào sau đây nói về tia tử ngoại là không đúng? Bài tập Sóng ánh sáng 11
S Một lần bấm sáng trong thời gian 2 s, bút phát ra bao nhiêu phôtôn ? Bài tập Sóng ánh sáng 2
hoankuty Khi đó độ lệch pha giữa hai nguồn điểm phát từ hai khe $S_1;S_2$ là ? Bài tập Sóng ánh sáng 3
Hoàng Phong Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất mà đám khí trên có thể phát ra là Bài tập Sóng ánh sáng 2
litieulong96 Số photon tia Rơnghen phát ra trong mỗi giây là Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Độ lệch pha của 2 nguồn phát sáng qua 2 khe là: Bài tập Sóng ánh sáng 15
P Số vạch quang phổ mà nguyên tử H có thể phát ra Bài tập Sóng ánh sáng 6
chunhung Công suất phát sóng điện từ của ăngten trên vệ tinh gần bằng Bài tập Sóng ánh sáng 2
Đ Trong thí nghiệm yang về giao thoa với nguồn phát ánh sáng trắng , có dùng kính lọc sắc, trường hợp Bài tập Sóng ánh sáng 3
L Bước sóng lớn nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra là: Bài tập Sóng ánh sáng 3
L Khi êlectron chuyển từ quĩ đạo N về quĩ đạo L thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn có bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Tỉ số giữa số phôton phát ra trong một giây của chùm sáng kích thích và số phôton phát ra trong một Bài tập Sóng ánh sáng 1
ShiroPin Tìm bước sóng của nguồn phát Bài tập Sóng ánh sáng 3
Lê Tiến Lộc Giá trị của λ gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Huyền pu Phải quay lăng kính quanh cạnh A theo chiều nào? Bài tập Sóng ánh sáng 0
Tích Chu Bước sóng ánh sáng không thể có giá trị nào dưới đây? Bài tập Sóng ánh sáng 5
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của n gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng ánh sáng 3
judyhuyen17498 Bức xạ đơn sắc có bước sóng nào sau đây không cho vân sáng tại điểm cách vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 2
hoankuty Điều thú vị nào sau đây là không đúng về ánh sáng ? Bài tập Sóng ánh sáng 3
P $X_0$ gần giá trị nào sau đây nhất ? Bài tập Sóng ánh sáng 2
proboyhinhvip Giá trị của $X$ gần với giá trị nào sau đây: Bài tập Sóng ánh sáng 4
inconsolable Hỏi góc tạo bởi tia ló đỏ và tia ló tím gần với giá trị nào nhất? Bài tập Sóng ánh sáng 0
T Hỏi góc tạo bởi tia ló màu tím và tia ló màu đỏ gần nhất với giá trị nào sau đây Bài tập Sóng ánh sáng 9
Oneyearofhope Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng trên có giá trị nào? Bài tập Sóng ánh sáng 1
JDieen XNguyeen Giá trị của x gần với giá trị nào sau đây Bài tập Sóng ánh sáng 8
D Khoảng vân và tổng số vân sáng quan sát được trên màn $(E)$ thay đổi như thế nào? Bài tập Sóng ánh sáng 0
$\pi^{2}$ Chiều rộng của quang phổ trên màn là bao nhiêu và thay đổi như thế nào khi cho lăng kính dao động Bài tập Sóng ánh sáng 1
Đ Bức xạ $λ'$có giá trị nào dưới đây Bài tập Sóng ánh sáng 2
banana257 Điều nào sau đây là SAI khi nói về ánh sáng đơn sắc: Bài tập Sóng ánh sáng 13
lvcat Hệ vân dịch chuyển thế nào khi dịch chuyển nguồn sáng Bài tập Sóng ánh sáng 3
ShiroPin Chiếu một chùm ánh sáng hẹp đa sắc thì những tia nào ló ra khỏi mặt bên AC Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Kết luận nào sao đây sai? Bài tập Sóng ánh sáng 1
ashin_xman Chiều rộng của quang phổ trên màn là bao nhiêu và thay đổi như thế nào ? Bài tập Sóng ánh sáng 8
P Chiết suất đối với tia đỏ ($n_đ'$) và tia tím ($n_t'$) liên hệ với nhau bởi hệ thức nào? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Nắng Vân trung tâm dịch chuyển như thế nào. Bài tập Sóng ánh sáng 2
tkvatliphothong Vân trung tâm thay đổi như thế nào Bài tập Sóng ánh sáng 5
•One-HicF Hỏi bức xạ có bước sóng $\lambda_1$ thuộc vùng ánh sáng nào? Bài tập Sóng ánh sáng 2
adamdj Bề dày $e$ của bản mặt song song phải nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây để cường độ sáng t Bài tập Sóng ánh sáng 2
NTH 52 Vân giao thoa dịch chuyển thế nào? Bài tập Sóng ánh sáng 9
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top