Quả cầu phải tích điện bao nhiêu để giữ không cho quang electron thoát ra?

Bài toán
Quả cầu kim loại có bán kính R=10cm được chiếu sáng bởi ánh sáng có bước sóng $\lambda=2.10^{-7}$m. Quả cầu phải tíc điện bao nhiêu để giữ không cho quang electron thoát ra? Biết công thoát là 4,5eV
A. $1,6.10^{-13}$ C
B. $1,9.10^{-11}$ C
C. $1,875.10^{-11}$ C
D. $1,875.10^{-13}$ C
Các hằng số coi như biết nhé !
 
Bài toán
Quả cầu kim loại có bán kính R=10cm được chiếu sáng bởi ánh sáng có bước sóng $\lambda=2.10^{-7}$m. Quả cầu phải tíc điện bao nhiêu để giữ không cho quang electron thoát ra?
A. $1,6.10^{-13}$ C
B. $1,9.10^{-11}$ C
C. $1,875.10^{-11}$ C
D. $1,875.10^{-13}$ C
Các hằng số coi như biết nhé !

Sài ct: $\dfrac{hc}{\lambda } - A= \dfrac{keQ}{r} \rightarrow Q$

Đề cho thiếu công thoát rồi
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Điện thế cực đại của quả cầu là Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
banana257 Hỏi chiếu riêng bức xạ có tần số $f$ vào quả cầu trên thì điện thế cực đại Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Điện thế cực đại của quả cầu là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Ở quả cầu B hiện tượng quang điện Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
lam_vuong Hỏi nếu chiếu riêng tần số $f$ vào quả cầu kim loại trên (đang trung hòa điện) thì điện thế cực đại Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
sooley Điện thế quả cầu sau đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
P Quả cầu đạt hiệu điện thế cực đại là bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
N Hỏi chiếu riêng bức xạ có tần số f vào quả cầu kim loại trên thì điện thế cực đại của quả cầu là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
hoaluuly777 Xác định điện tích cực đại mà quả cầu có thể tích được Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
thuhuyen2002 Để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện phải đặt vào hai đầu anot và catot một hiệu điện thế hãm là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Nguyên tử hiđrô phải hấp thụ phôtôn có năng lượng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
K Bước sóng của bức xạ kích thích phải thỏa điều kiện Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Đ Để các êlectron có vận tốc ban đầu cực đại là $\sqrt{2} v$thì phải chiếu bức xạ có bước sóng bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Để giảm tốc độ này xuống $8.10^6 m/s$ phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu ống là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
ngocnhat95 Phải đặt một đèn Natri phát ra ánh sáng vàng ở cách bao xa để mắt còn thấy được ánh sáng đèn? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
KSTN_BK_95 Hiệu điện thế hãm nhỏ nhất hai bản tụ phải bằng bao nhiêu ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top