Chọn kết luận đúng khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng:

Câu hỏi
Chọn kết luận đúng khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng:

A. Chùm sáng đơn sắc đi từ không khí vào nước sẽ đổi màu do bước sóng thay đổi
B. Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng là do chiết suất môi trường trong suốt phụ thuộc vào tần số và bước sóng ánh sáng
C. Một chùm sáng tới khi đi qua lăng kính cho tia ló chỉ có một màu duy nhất thì chùm tới đó phải luôn là chùm đơn sắc
D. Chiếu chùm sáng trắng song song hẹp, nghiêng góc đến mặt phân cách hai môi trường trong suốt bao giờ cũng có hiện tượng tán sắc
 
Câu hỏi
Chọn kết luận đúng khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng:

A. Chùm sáng đơn sắc đi từ không khí vào nước sẽ đổi màu do bước sóng thay đổi
B. Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng là do chiết suất môi trường trong suốt phụ thuộc vào tần số và bước sóng ánh sáng
C. Một chùm sáng tới khi đi qua lăng kính cho tia ló chỉ có một màu duy nhất thì chùm tới đó phải luôn là chùm đơn sắc
D. Chiếu chùm sáng trắng song song hẹp, nghiêng góc đến mặt phân cách hai môi trường trong suốt bao giờ cũng có hiện tượng tán sắc
Câu B luôn.
 
Câu hỏi
Chọn kết luận đúng khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng:

A. Chùm sáng đơn sắc đi từ không khí vào nước sẽ đổi màu do bước sóng thay đổi
B. Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng là do chiết suất môi trường trong suốt phụ thuộc vào tần số và bước sóng ánh sáng
C. Một chùm sáng tới khi đi qua lăng kính cho tia ló chỉ có một màu duy nhất thì chùm tới đó phải luôn là chùm đơn sắc
D. Chiếu chùm sáng trắng song song hẹp, nghiêng góc đến mặt phân cách hai môi trường trong suốt bao giờ cũng có hiện tượng tán sắc
A sai, ánh sáng ko đổi màu
B sai vì chỉ phụ thuộc tần số
C đúng
D sai vì nghiêng góc $90^0$ ko có tán sắc
 
Câu hỏi
Chọn kết luận đúng khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng:

A. Chùm sáng đơn sắc đi từ không khí vào nước sẽ đổi màu do bước sóng thay đổi
B. Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng là do chiết suất môi trường trong suốt phụ thuộc vào tần số và bước sóng ánh sáng
C. Một chùm sáng tới khi đi qua lăng kính cho tia ló chỉ có một màu duy nhất thì chùm tới đó phải luôn là chùm đơn sắc
D. Chiếu chùm sáng trắng song song hẹp, nghiêng góc đến mặt phân cách hai môi trường trong suốt bao giờ cũng có hiện tượng tán sắc
Câu này trong ''217 câu hỏi trắc nghiệm vật lý hay và khó''. Mình đang cày TL này.
Câu này mình nghĩ đáp án của tài liệu là đúng. Vì trong SGK (trang 212) nói chiết suất phụ thuộc vào tần số chứ không phải là '' chỉ '' phụ thuộc vào tần số. Hơn nữa theo SGK (trang 197) thì nó còn phụ thuộc vào bước sóng nữa.
Tài liệu này hình như cũng có một số câu sai chứ không hoàn toàn đúng đâu!
 
Câu hỏi
Chọn kết luận đúng khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng:

A. Chùm sáng đơn sắc đi từ không khí vào nước sẽ đổi màu do bước sóng thay đổi
B. Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng là do chiết suất môi trường trong suốt phụ thuộc vào tần số và bước sóng ánh sáng
C. Một chùm sáng tới khi đi qua lăng kính cho tia ló chỉ có một màu duy nhất thì chùm tới đó phải luôn là chùm đơn sắc
D. Chiếu chùm sáng trắng song song hẹp, nghiêng góc đến mặt phân cách hai môi trường trong suốt bao giờ cũng có hiện tượng tán sắc
C đúng rồi. Định nghĩa thô sơ trong sgk :)
 
Vậy bạn xem lại SGK trang 212 và 197 xem câu B như thế nào!
Vấn đề theo mình là ở chỗ nguyên nhân
Nếu chiếu lần lượt những ánh sáng đơn sắc qua môi trừờng trong suốt, rõ ràng là chiết suất của môi trường nó có giá trị khác nhau với những ánh sáng đơn sắc khác nhau nhưng nó đâu bị tán sắc
Điều kiện về chiết suất là điều kiện cần nhưng chưa đủ
Điều kiện đủ là ánh sáng chiếu tới (ánh sáng trắng) ấy là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc khác nhau
Có cả 2 điều kiện ấy mới dẫn đến hiện tượng tán sắc ánh sáng :)
 
Vấn đề theo mình là ở chỗ nguyên nhân
Nếu chiếu lần lượt những ánh sáng đơn sắc qua môi trừờng trong suốt, rõ ràng là chiết suất của môi trường nó có giá trị khác nhau với những ánh sáng đơn sắc khác nhau nhưng nó đâu bị tán sắc
Điều kiện về chiết suất là điều kiện cần nhưng chưa đủ
Điều kiện đủ là ánh sáng chiếu tới (ánh sáng trắng) ấy là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc khác nhau
Có cả 2 điều kiện ấy mới dẫn đến hiện tượng tán sắc ánh sáng :)
Câu này trong ''217 câu hỏi trắc nghiệm vật lý hay và khó''. Mình đang cày TL này.
Câu này mình nghĩ đáp án của tài liệu là đúng. Vì trong SGK (trang 212) nói chiết suất phụ thuộc vào tần số chứ không phải là '' chỉ '' phụ thuộc vào tần số. Hơn nữa theo SGK (trang 197) thì nó còn phụ thuộc vào bước sóng nữa.
Tài liệu này hình như cũng có một số câu sai chứ không hoàn toàn đúng đâu!
 
Câu hỏi
Chọn kết luận đúng khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng:

A. Chùm sáng đơn sắc đi từ không khí vào nước sẽ đổi màu do bước sóng thay đổi
B. Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng là do chiết suất môi trường trong suốt phụ thuộc vào tần số và bước sóng ánh sáng
C. Một chùm sáng tới khi đi qua lăng kính cho tia ló chỉ có một màu duy nhất thì chùm tới đó phải luôn là chùm đơn sắc
D. Chiếu chùm sáng trắng song song hẹp, nghiêng góc đến mặt phân cách hai môi trường trong suốt bao giờ cũng có hiện tượng tán sắc
Mình nghĩ thì C đúng. B sai vì Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc là sự phụ thuộc chiết suất môi trường trong suốt vào màu sắc ánh sáng. Mà chiết suất môi trường theo công thức thì chỉ phụ thuộc vào bước sóng.
Chị ấy bảo mình mở sách giáo khoa trang 212 và 197 nhưng mình không thấy có cái gì cả.
 

Quảng cáo

Top