Những âm nào gây cho tai người cảm giác nhức nhối, đau đớn

Câu hỏi
Xét ba âm có tần số lần lượt $f_{1}= 50Hz$, $f_{2} = 10000Hz$, $f_{3} = 15000Hz$. Khi cường độ âm của chúng đều lên tới $10W/m^2$, những âm nào gây cho tai người cảm giác nhức nhối, đau đớn
A. $f_{2}$, $f_{3}$
B. $f_{2}$, $f_{3}$, $f_{1}$
C. $f_{2}$, $f_{1}$
D. $f_{3}$, $f_{1}$
 
Câu hỏi
Xét ba âm có tần số lần lượt $f_{1}= 50Hz$, $f_{2} = 10000Hz$, $f_{3} = 15000Hz$. Khi cường độ âm của chúng đều lên tới $10W/m^2$, những âm nào gây cho tai người cảm giác nhức nhối, đau đớn
A. $f_{2}$, $f_{3}$
B. $f_{2}$, $f_{3}$, $f_{1}$
C. $f_{2}$, $f_{1}$
D. $f_{3}$, $f_{1}$
Ngưỡng đau không phụ thuộc tần số.
CHọn B
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
A Hỏi ống sáo có khả năng cộng hưởng những âm có tần số nào sau đây, biết tốc độ âm trong không khí v= Bài tập Sóng cơ 1
Kate Spencer Xác định trên đoạn BC những điểm mà khi A lên độ cao cực đại thì những điểm đó qua vị trí cân bằng Bài tập Sóng cơ 2
Mai Bò Tốc độ dao động cực đại ở những điểm có cùng biên độ, ở gần nhau nhất và cách đều nhau Bài tập Sóng cơ 0
BackSpace Điểm M trên mặt chất lỏng cách A và B những đoạn tương ứng là d1, d2 sẽ dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 1
M Máy dò có thể phát hiện được những vật nặng trong không khí có kích thước cỡ bao nhiêu mm? Bài tập Sóng cơ 1
LeLinh Số điểm dao động cực đại trên đường elíp thuộc mặt nước nhận A, B là những tiêu điểm là Bài tập Sóng cơ 1
B Tại một điểm cách hai nguồn những khoảng $d_1=12,75\lambda$ và $d_2=7,25\lambda$ sẽ có biên độ dao đ Bài tập Sóng cơ 1
Nfjhfg Mức cường độ âm tại điểm A bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
N Tìm mức cường độ âm lớn nhất tại 1 đểm trên đoạn MN Bài tập Sóng cơ 1
minhtangv Bài tập về âm thanh tính chiều dài thanh ray Bài tập Sóng cơ 1
Đạt QH Âm truyền đi trong môi trường Bài tập Sóng cơ 1
An Ny Sóng âm Bài tập Sóng cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Âm thanh có mức cường độ âm có độ lớn xấp xỉ là Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Bước sóng ứng với tần số âm cơ bản do dây phát ra bằng: Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Để một nguồn âm có công suất $P=P_1+P_2$ phải đặt nguồn này cách $O$ một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 0
lethisao Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S đi qua A và B là Bài tập Sóng cơ 1
V Tỉ số khoảng cách 2 điểm đến nguồn âm Bài tập Sóng cơ 1
maihoaphien Mức cường độ âm tại B xấp xỉ bằng? Bài tập Sóng cơ 2
V Mức cường độ âm tại trung điểm của đoạn AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Sóng cơ 7
DcPhan Bước sóng dài nhất của âm là?? Bài tập Sóng cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hiệu cường độ âm cuối cùng và đầu tiên xấp Xỉ Bài tập Sóng cơ 1
jinsk7r Sau $2s$ nữa nghe được mức cường độ âm là? Bài tập Sóng cơ 2
caybutbixanh Mức cường độ âm lớn nhất ở khoảng cách 6m gân bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 7
O Mức cường độ âm tại điểm M thuộc đoạn AB với AM=2BM là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
N Tìm tần số f của âm Bài tập Sóng cơ 2
BoythichFAP Công suất phát âm của loa là? Bài tập Sóng cơ 1
A Nếu bật cả 3 dãy ghế đầu thì mức cường độ âm tại O là: Bài tập Sóng cơ 2
BoythichFAP Gần với âm nào nhất trong thang nhạc? Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Tính tần số cực tiểu để âm ghi được là cực đại? Bài tập Sóng cơ 4
VAN SI LUC Mức cường độ âm toàn phần tại vị trí đó là bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 4
C Mức cường độ âm tại trung điểm C của AB là Bài tập Sóng cơ 6
A Để mức độ cường âm tại B vẫn không đổi thì Bài tập Sóng cơ 5
Lãng Tử_Mưa Bụi Hãy tìm hệ số tắt dần của sóng âm Bài tập Sóng cơ 0
H Lỗ thứ 5 phát ra âm cơ bản có tấn số Bài tập Sóng cơ 1
N Cường độ âm gần giá trị nào Bài tập Sóng cơ 1
congchuaxuxu97 Họa âm của dây đàn Bài tập Sóng cơ 1
0 Hai người ấy nghe được cùng một âm của buổi hòa nhạc cách nhau một khoảng thời gian là Bài tập Sóng cơ 7
NAMDOAN Có bao nhiêu lần nghe được âm ở miệng ống là to nhất Bài tập Sóng cơ 3
GS.Xoăn Hỏi bạn A nghe được âm có cường độ là bao nhiêu khi bạn ấy ném còn trúng cái bìa cứng? Bài tập Sóng cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Cường độ âm gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 3
K Mức cường độ âm tại điểm M thuộc AB với AM = 4 MB là: Bài tập Sóng cơ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Cần phải đặt O số nguồn âm giống nguồn ban đầu là Bài tập Sóng cơ 2
K Mức cường độ âm tại trung điểm MN? Bài tập Sóng cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng của sống âm truyền trong không khí bằng Bài tập Sóng cơ 0
Q Hỏi khi cả ba vòng đầu tiên chạy thì mức cường độ âm tại O là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
Q Mức cường độ âm Bài tập Sóng cơ 2
C Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà nghe được âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Bước sóng của âm đó khi truyền trong chất rắn bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Mức cường độ âm tại A gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 4
apple13197 Âm do dây đàn phát ra là Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top