Vận tốc ban đầu cực đại của electron

Bài toán
khi tăng điện áp của ống Rơn-ghen từ U lên 2U thì bước sóng giới hạn của tia X thay đổi 1,9 lần. Vận tốc ban đầu cực đại của electron thoát ra từ catot bằng, với m là khối lượng của electron
A. $\sqrt{\dfrac{eU}{9m}}$

B. $\sqrt{\dfrac{2eU}{9m}}$

C. $\sqrt{\dfrac{2eU}{3m}}$

D. $\sqrt{\dfrac{4eU}{9m}}$
 
Bài toán
khi tăng điện áp của ống Rơn-ghen từ U lên 2U thì bước sóng giới hạn của tia X thay đổi 1,9 lần. Vận tốc ban đầu cực đại của electron thoát ra từ catot bằng, với m là khối lượng của electron
A. $\sqrt{\dfrac{eU}{9m}}$

B. $\sqrt{\dfrac{2eU}{9m}}$

C. $\sqrt{\dfrac{2eU}{3m}}$

D. $\sqrt{\dfrac{4eU}{9m}}$
Thiếu đề kìa bạn!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
khi tăng điện áp của ống Rơn-ghen từ U lên 2U thì bước sóng giới hạn của tia X thay đổi 1,9 lần. Vận tốc ban đầu cực đại của electron thoát ra từ catot bằng, với m là khối lượng của electron
A. $\sqrt{\dfrac{eU}{9m}}$

B. $\sqrt{\dfrac{2eU}{9m}}$

C. $\sqrt{\dfrac{2eU}{3m}}$

D. $\sqrt{\dfrac{4eU}{9m}}$
Chú ý :\dfrac thay cho \dfrac
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
đhl Tìm vận tốc cực đại của electron quang điện ra khỏi catot Bài tập Lượng tử ánh sáng 11
A Vận tốc của e và số vòng quay của e Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
A Xác định vận tốc góc của e chuyển động trên quỹ đạo Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Hải Quân Khi vừa ra khỏi tụ điện vec tơ vận tốc hợp với véc tơ vận tốc ban đầu một góc Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
N Động năng ban đầu cực đại của quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
D Động năng ban đầu cực đại của quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
Đá Tảng Tìm bước sóng $\lambda$ và vận tốc ban đầu cực đại của quang electron. Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
Đ Để các êlectron có vận tốc ban đầu cực đại là $\sqrt{2} v$thì phải chiếu bức xạ có bước sóng bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện tính theo A là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Nếu dùng chùm sáng có tần số 3f thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
N Tốc độ êlectron tới anốt ban đầu là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
P Năng lượng và tần số của mỗi phôtôn sinh ra do sự hủy cặp electron-pôzitrôn khi động năng ban đầu.. Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
rainmeteror Vận tốc ban đầu cực đại tỷ lệ $v_1:v_2:v_3=3:k:1$. Trong đó k bằng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
levietnghials Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron thoát ra từ catôt bằng: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1

Quảng cáo

Top