Khi đó khoảng cách từ I đến đường thẳng $S_{1}S_{2}$ là?

Bài toán
Cho 2 nguồn sóng $S_{1}$, $S_{2}$ cách nhau một khoảng $10cm$ và có phương trình lần lượt là $u_{1} = a.\cos(4\pi .t + \dfrac{\pi }{3})$ và $u_{2} = a.\cos(4\pi .t - \dfrac{2\pi }{3})$. Gọi điểm $N$ nằm trên $S_{1}S_{2}$, cách $S_{1}$ một khoảng $3cm$, xét đường tròn $(C)$ tâm $N$ bán kính $2cm$. Điểm $I$ dao động với biên độ cực đại trên $(C)$ có khoảng cách đến $S_{2}$ xa nhất. Biết vận tốc truyền sóng là $v=4 cm/s$. Khi đó khoảng cách từ I đến đường thẳng $S_{1}S_{2}$ là?
A. 2,54 cm
B. 1,34 cm
C. 2,04 cm
D. 0,34 cm
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Cho 2 nguồn sóng $S_{1}$, $S_{2}$ cách nhau một khoảng $10cm$ và có phương trình lần lượt là $u_{1} = a.\cos(4\pi .t + \dfrac{\pi }{3})$ và $u_{2} = a.\cos(4\pi .t - \dfrac{2\pi }{3})$. Gọi điểm $N$ nằm trên $S_{1}S_{2}$, cách $S_{1}$ một khoảng $3cm$, xét đường tròn $(C)$ tâm $N$ bán kính $2cm$. Điểm $I$ dao động với biên độ cực đại trên $(C)$ có khoảng cách đến $S_{2}$ xa nhất. Biết vận tốc truyền sóng là $v=4 cm/s$. Khi đó khoảng cách từ I đến đường thẳng $S_{1}S_{2}$ là?
A. 2,54 cm
B. 1,34 cm
C. 2,04 cm
D. 0,34 cm

Bạn nào giúp Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này đi!
Theo mình thì tâm $N$ nằm ngoài đoạn $S_1S_2$ và gần $S_1$ hơn. Từ đó cứ theo trình tự mà đi đến kết quả. Ngặt nỗi mình không rõ trình tự đó nên mong các bạn hướng dẫn! :D
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Theo mình thì 2 nguồn ngược pha nên $d_{s2} - d_{s1} =(K+0,5)\lambda $ vẽ hình các bạn sẽ thấy K = 4.
gọi khoảng cách là $h$ .Ta có $\sqrt{h^2 + 8,5^2} - \sqrt{h^2+1,5^2} =(4+0,5)\lambda $ giải ra h.
Mà không có đáp án. hi.Chắc sai rồi
 
Bài làm
$u_{1}=a\cos(4\pi t-\dfrac{2\pi d_{1}}{\lambda }+\dfrac{\pi}{3})$
$u_{2}=a\cos(4\pi t-\dfrac{2\pi d_{2}}{\lambda }-\dfrac{2\pi}{3})$
$u_{1}+u_{2}=2a\cos(\dfrac{\pi (d_{2}-d_{1})}{\lambda }+\dfrac{\pi}{2})\cos(4 \pi t-\dfrac{\pi(d_{2}-d_{1})}{\lambda })\Rightarrow $cực đại $\Leftrightarrow \dfrac{\pi (d_{2}-d_{1})}{\lambda }+\dfrac{\pi}{2}=k\pi\Rightarrow k\leq 4\Rightarrow k=4 $mới xa $S_{1} nhất \Rightarrow d_{2}-d_{1}=7$
Vẽ hình thấy ngay phương trình với ẩn x là khoảng cách của I với $S_{1}S_{2}$ như sau:
$\sqrt{(7+\sqrt{4-x^{2}})^{2}+x^{2}}-\sqrt{(3-\sqrt{4-x^{2}})^{2}+x^{2}}=7$
Thử đáp án vào thì B hợp lí $\Rightarrow $B
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài làm
$u_{1}=a\cos(4\pi t-\dfrac{2\pi d_{1}}{\lambda }+\dfrac{\pi}{3})$
$u_{2}=a\cos(4\pi t-\dfrac{2\pi d_{2}}{\lambda }-\dfrac{2\pi}{3})$
$u_{1}+u_{2}=2a\cos(\dfrac{\pi (d_{2}-d_{1})}{\lambda }+\dfrac{\pi}{2})\cos(4 \pi t-\dfrac{\pi(d_{2}-d_{1})}{\lambda })\Rightarrow $cực đại $\Leftrightarrow \dfrac{\pi (d_{2}-d_{1})}{\lambda }+\dfrac{\pi}{2}=k\pi\Rightarrow k\leq 4\Rightarrow k=4 $mới xa $S_{1} nhất \Rightarrow d_{2}-d_{1}=7$
Vẽ hình thấy ngay phương trình với ẩn x là khoảng cách của I với $S_{1}S_{2}$ như sau:
$\sqrt{(7+\sqrt{4-x^{2}})^{2}+x^{2}}-\sqrt{(3-\sqrt{4-x^{2}})^{2}+x^{2}}=7$
Thử đáp án vào thì B hợp lí $\Rightarrow $B
Quá chuẩn, tks bạn
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài làm
$u_{1}=a\cos(4\pi t-\dfrac{2\pi d_{1}}{\lambda }+\dfrac{\pi}{3})$
$u_{2}=a\cos(4\pi t-\dfrac{2\pi d_{2}}{\lambda }-\dfrac{2\pi}{3})$
$u_{1}+u_{2}=2a\cos(\dfrac{\pi (d_{2}-d_{1})}{\lambda }+\dfrac{\pi}{2})\cos(4 \pi t-\dfrac{\pi(d_{2}-d_{1})}{\lambda })\Rightarrow $cực đại $\Leftrightarrow \dfrac{\pi (d_{2}-d_{1})}{\lambda }+\dfrac{\pi}{2}=k\pi\Rightarrow k\leq 4\Rightarrow k=4 $mới xa $S_{1} nhất \Rightarrow d_{2}-d_{1}=7$
Vẽ hình thấy ngay phương trình với ẩn x là khoảng cách của I với $S_{1}S_{2}$ như sau:
$\sqrt{(7+\sqrt{4-x^{2}})^{2}+x^{2}}-\sqrt{(3-\sqrt{4-x^{2}})^{2}+x^{2}}=7$
Thử đáp án vào thì B hợp lí $\Rightarrow $B

Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 kêu là xa $S_2$ nhất mà! Chỉnh lại tí thôi! :D
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Băng Kì Tần số sóng trên dây khi đó bằng? Bài tập Sóng cơ 0
Kate Spencer Xác định trên đoạn BC những điểm mà khi A lên độ cao cực đại thì những điểm đó qua vị trí cân bằng Bài tập Sóng cơ 2
A Khi đó $\varphi _{1}$ có thể nhận giá trị nào dưới đây? Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Bước sóng của âm đó khi truyền trong chất rắn bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 1
hoankuty Tìm $v_{B}$ khi đó? Bài tập Sóng cơ 3
missyou1946 Tính giá trị MB khi đó Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Tại thời điểm t2,li độ của A và C đều bằng +5,5 mm. Hỏi khi đó li độ của B là Bài tập Sóng cơ 1
tien dung Nếu chuyển nguồn âm đó sang vị trí M thì mức cường độ âm tại trung điểm MN khi đó là Bài tập Sóng cơ 3
vat_ly_oi Xét 2 điểm M, N nằm trên đoạn S1S2 và cách S1 lần lượt là 4m và 5m, khi đó Bài tập Sóng cơ 1
X Giá trị lớn nhất của n để quan sát được khi hai dây đối xứng qua VTCB bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
Phạmphú Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là? Bài tập Sóng cơ 1
minhquang99 Xác định vị trí của điểm khi lan truyền sóng Bài tập Sóng cơ 0
M Khi P qua vị trí cân bằng thì độ lớn vận tốc tương đối của P so với Q là ? Bài tập Sóng cơ 0
Nguyễn Minh Cảnh Tốc độ vật khi đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần hai là? Bài tập Sóng cơ 2
L Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu từ khi $Ở_1$ bắt đầu dao động ba sợi dây có hình dạng giống hệ Bài tập Sóng cơ 2
B Tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng đoạn thẳng là? Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Tốc độ dao động của điểm $B$ khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm $C$ là? Bài tập Sóng cơ 0
Lê Huỳnh Sơn Giao thoa có thay đổi khi biên độ thay đổi hay ko ???? Bài tập Sóng cơ 4
Rosemary Pham Khi có sóng truyền qua,khoảng cách lớn nhất giữa B và A là Bài tập Sóng cơ 7
lethisao Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là Bài tập Sóng cơ 1
Mến Xem biên độ của sóng không đổi khi truyền đi thì biên độ của sóng bằng Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Số điểm cực đại giữa AB khi chưa dịch chuyển nguồn là: Bài tập Sóng cơ 0
F Khi thay đổi tần số rung và giữ nguyên lực căng dây thì tần số nhỏ nhất có thể tạo sóng dừng là ? Bài tập Sóng cơ 1
A Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi(kể từ khi phát sóng) gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 5
apple13197 Thời điểm ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2015 gần giá trị nào nhất (không kể khi t = 0) Bài tập Sóng cơ 8
Hải Quân Tại thời điểm khi li độ dao động của phần tử tại I là 2 cm thì li độ dao động của phần tử tại M là? Bài tập Sóng cơ 4
0 Khi có sóng truyền qua thì khoảng cách nhỏ nhất giữa A và B là: Bài tập Sóng cơ 3
T Hỏi sau khi quay thì khoảng cách giữa hai nguồn đã bị thay đổi một khoảng bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 3
GS.Xoăn Hỏi bạn A nghe được âm có cường độ là bao nhiêu khi bạn ấy ném còn trúng cái bìa cứng? Bài tập Sóng cơ 4
BoythichFAP Khi P nằm trên đường cực tiểu gần trung trực AB nhất thì góc D có độ lớn? Bài tập Sóng cơ 1
M Khi điểm N có gia tốc $30cm/s^2$ và đang chuyển động nhanh dần thì điểm M có vận tốc Bài tập Sóng cơ 1
T Khi P nằm trên đường cực tiểu gần trung trực của AB nhất , góc có độ lớn ??? Bài tập Sóng cơ 2
Q Hỏi khi cả ba vòng đầu tiên chạy thì mức cường độ âm tại O là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
A Khoảng cách ngắn nhất của 2 phần tử vật chất tại M và N khi chúng dao động là? Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Giá trị lớn nhất của n để quan sát được khi dây đàn dường như đứng yên bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Giá trị lớn nhất của n để quan sát được khi hai dây đối xứng qua VTCB bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
boyvodanh97 Khi phần tử môi trường đi được quãng đường $72 cm$ thì sóng truyền thêm được quãng đường bằng Bài tập Sóng cơ 5
GS.Xoăn Hỏi khi tiếp tục đổ nước thêm vào ống thì có mấy vị trí của mực nước chúng ta được âm rất nhỏ Bài tập Sóng cơ 5
A Tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua VTCB là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 5
hoankuty Tìm khoảng cách có thể của PQ khi OP=8(cm)? Bài tập Sóng cơ 4
datanhlg Khi dây duỗi thẳng điểm bụng sóng có tốc độ? Bài tập Sóng cơ 2
Trần Hoài Nghĩa Tần số âm nhỏ nhất khi ống sáo phát ra âm to nhất bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Khoảng cách xa nhất giữa 2 phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền qua là Bài tập Sóng cơ 11
hoankuty Hỏi thời gian ngắn nhất kể từ khi $O_{2}$ bắt đầu dao động thì hình dạng cảu 2 sợi dây giống nhau là Bài tập Sóng cơ 7
inconsolable Tính tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng 1 đoạn thẳng Bài tập Sóng cơ 1
hoankuty Khi tổng hợp chúng lại thành 1 nguồn âm thì có tần số là Bài tập Sóng cơ 15
A Hỏi khi tiếp tục đổ nước thêm vào ống thì có thêm mấy vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại Bài tập Sóng cơ 1
skylinehermes Từ lúc t = 1/60 s đến khi x= -1,5 cm tốc độ trung bình của phần tử trong thời gian trên là ? Bài tập Sóng cơ 1
P Sau tgian ngắn nhất là bao lâu kể từ khi O1 bắt đầu dao động thì hình dạng 3 sợi dây giống hệt nhau Bài tập Sóng cơ 1
P Sau thời gian ngắn nhất bao lâu kể từ khi O2 bắt đầu dao động thì hình dạng của hai sợi dây giống hệ Bài tập Sóng cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top