Tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của một phần tử với tốc độ truyền sóng là?

Bài toán
Một sóng hình sin lan truyền theo phương Ox với biên độkhông đổi A = 4 mm. Hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng mà có cùng độlệch khỏi vịtrí cân bằng là 2 mm, nhưng có vận tốc ngược hướng nhau thì cách nhau 4 cm. Tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của một phần tử với tốc độtruyền sóng là?
Thêm nút TL nhé bạn.
NTH 52.
 
Một sóng hình sin lan truyền theo phương Ox với biên độkhông đổi A = 4 mm. Hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng mà có cùng độlệch khỏi vịtrí cân bằng là 2 mm, nhưng có vận tốc ngược hướng nhau thì cách nhau 4 cm. Tỉsốgiữa tốc độdao động cực đại của một phần tửvới tốc độtruyền sóng là
có $\dfrac{\lambda }{2}=4\Rightarrow \lambda =8$
$\dfrac{A\omega }{\lambda f}=\dfrac{A2\pi}{\lambda }=\pi$
 
Bài toán
Một sóng hình sin lan truyền theo phương Ox với biên độkhông đổi A = 4 mm. Hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng mà có cùng độlệch khỏi vịtrí cân bằng là 2 mm, nhưng có vận tốc ngược hướng nhau thì cách nhau 4 cm. Tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của một phần tử với tốc độtruyền sóng là?
Thêm nút TL nhé bạn.
NTH 52.
MWSnap015.gif

Dựa vào vecto quay như hình vẽ, ta xác định được góc lệch giữa 2 điểm là
$$\Delta \varphi =\dfrac{2\pi }{3}=\dfrac{2\pi d}{\lambda }\Rightarrow \lambda =12cm$$
Vậy $\dfrac{v_o}{v}=\dfrac{A\omega }{\lambda f}=\dfrac{A.2\pi }{\lambda }=\dfrac{4.2\pi }{120}=\dfrac{\pi }{15}$
Đề chuyên ĐHV lần 3 phải không bạn;)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
A Tỉ số giữa vận tốc cực đại của M và vận tốc truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 1
Nguyễn Thị Khánh Hà Tỉ số giữa tốc độ truyền sóng và tốc độ cực đại của phần tử vật chất môi trường Bài tập Sóng cơ 3
litieulong96 Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất mà giữa hai điểm M, N có giá trị gần đúng là Bài tập Sóng cơ 6
L Tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của một phần tử với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 5
N Tỉ số giữa li độ của $ M_{1}$ so với$ M_{2}$ là Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Tỉ số giữa li độ của $M_1$ so với $M_2$ là? Bài tập Sóng cơ 1
T Tìm tỉ số giữa tốc độ cực đại của mổi phần tử môi trường và tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 2
P Tính tỉ số tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 6
V Tỉ số khoảng cách 2 điểm đến nguồn âm Bài tập Sóng cơ 1
N Ở cùng một thời điểm mà 2 phần tử tại đó có li độ khác 0 thì tỉ số của M1 so với M2 là Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số vận tốc của điểm P và Q Bài tập Sóng cơ 5
GS.Xoăn Tỉ số $\delta=\dfrac{d_{max}}{d_{min}}$ có giá trị gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau Bài tập Sóng cơ 8
Q Tỉ số khoảng cách Bài tập Sóng cơ 4
highhigh Tỉ số tốc độ dao động cực đại của M và của N Bài tập Sóng cơ 3
inconsolable Tính tỉ số li độ của điểm M với li độ của điểm N Bài tập Sóng cơ 3
chinhanh9 Tỉ số nào sau đây đúng? Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Tỉ số a/b bằng Bài tập Sóng cơ 2
banana257 Xác định tỉ số $\dfrac{AC}{SA}$ biết cường độ âm tại B bằng 4 lần cường độ âm tại A Bài tập Sóng cơ 1
H Biết biên độ dao động của phần tử tại M gấp 4 lần tại N. Tỉ số $R_1/R_2$ bằng Bài tập Sóng cơ 2
kiemro721119 Tỉ số $\dfrac{\varphi _1}{\varphi _2}$ là: Bài tập Sóng cơ 1
C Tính tỉ số $\ \frac{R_1}{R_2}$ Bài tập Sóng cơ 1
dtdt95 Biết mức cường độ âm,tính tỉ số $\frac{OA}{OC}$ Bài tập Sóng cơ 2
huynhcashin Cường độ âm tỉ lệ với bình phương biên độ âm Bài tập Sóng cơ 3
Truongvu127 Tìm số điểm cực đại trên d Bài tập Sóng cơ 1
ChienNguyen111 Tần số dao động của nguồn Bài tập Sóng cơ 0
Long Slt Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 0
K Trong khoảng giữa M và N số điểm dđ ngược pha với O là Bài tập Sóng cơ 0
Dando Nguyễn Tần số kích thích Bài tập Sóng cơ 1
P Trên $MS_1$ có số điểm cực đại giao thoa là Bài tập Sóng cơ 2
goodgoodgood Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, biên độ cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định số điểm dao động với biên độ bất kì Bài tập Sóng cơ 4
Đạt QH Số vân cực đại trong vùng giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 4
Nfjhfg Trên đoạn MN có số điểm dao động với biên độ 1,6a là ? Bài tập Sóng cơ 6
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
H Trên $Ax$ có số điểm dao động với biên độ cực đại là: Bài tập Sóng cơ 8
Băng Kì Tần số sóng trên dây khi đó bằng? Bài tập Sóng cơ 0
D Số điểm dao động cực đại và ngược pha với nguồn Bài tập Sóng cơ 2
lethaopdf Số điểm nhiều nhất không dao động Bài tập Sóng cơ 0
H Số điểm dao động với biên độ 5 cm trên đường tròn bán kính 4 cm Bài tập Sóng cơ 0
tritanngo99 Bước sóng ứng với tần số âm cơ bản do dây phát ra bằng: Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Muốn dây rung thành một bó thì tần số dao động $f$ là Bài tập Sóng cơ 1
Nhật Hoa Số đường dao động có biên độ cực đại giữa hai điểm M, N là: Bài tập Sóng cơ 1
Nhật Hoa Số hyperbol cực đại cắt đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 1
thepotato Tìm số điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 2
Điên Plus Tăng tần số f và tính tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
T Số hyperbol cực đại cắt đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 4
V Số đường cực đại giao thoa quan sát được trên mặt nước là Bài tập Sóng cơ 1
N Trên chu vi hình chữ nhật $ABCD$, số điểm dao động với biên độ cực đại là Bài tập Sóng cơ 1
T Số điểm dao động với biên độ lớn nhất trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top