Hỏi trên đoạn MN số bức xạ trùng nhau của ba vân sáng là

Bài toán
Trong giao thao khe Iâng có khoảng cách hai khe $a=1mm$, khoảng cách từ khe sáng tới màn $D=2m$. Chiếu đồng thời ba bức xạ có bước sóng:
$\lambda _{1}= 0,4 \mu m$
$\lambda _{1}=0,56 \mu m$
$\lambda _{1}=0,72 \mu m$
Hỏi trên đoạn MN về một phía so với vân sáng trung tâm với $x_{M}=1cm$,$x_{N}=10cm$
số bức xạ trùng nhau của ba vân sáng là
A. 4
B. 2
C. 3
D. 5
Đáp án là 2 nhưng mình nghĩ là 3. Mong mọi người chỉ giáo mình với
 
Bài toán
Trong giao thao khe Iâng có khoảng cách hai khe $a=1mm$, khoảng cách từ khe sáng tới màn $D=2m$. Chiếu đồng thời ba bức xạ có bước sóng:
$\lambda _{1}= 0,4 \mu m$
$\lambda _{1}=0,56 \mu m$
$\lambda _{1}=0,72 \mu m$
Hỏi trên đoạn MN về một phía so với vân sáng trung tâm với $x_{M}=1cm$,$x_{N}=10cm$
số bức xạ trùng nhau của ba vân sáng là
A. 4
B. 2
C. 3
D. 5
Đáp án là 2 nhưng mình nghĩ là 3. Mong mọi người chỉ giáo mình với
Lời giải:
Dễ tính $i_1=0,8mm$
Ta có: BCNN:5.8.7.9=2520
Nên vân trùng nhau đầu tiên ứng với $\lambda_1$ là vân sáng bậc 63
Ta có $$10\leq 63.0,8k\leq 100\Rightarrow 0,198\leq k\leq 1,98.$$
Chỉ có $k=1$ thỏa mãn
Vậy đáp án là 1
Sai đâu nhỉ :(
 
Bài toán
Trong giao thao khe Iâng có khoảng cách hai khe $a=1mm$, khoảng cách từ khe sáng tới màn $D=2m$. Chiếu đồng thời ba bức xạ có bước sóng:
$\lambda _{1}= 0,4 \mu m$
$\lambda _{1}=0,56 \mu m$
$\lambda _{1}=0,72 \mu m$
Hỏi trên đoạn MN về một phía so với vân sáng trung tâm với $x_{M}=1cm$,$x_{N}=10cm$
số bức xạ trùng nhau của ba vân sáng là
A. 4
B. 2
C. 3
D. 5
Đáp án là 2 nhưng mình nghĩ là 3. Mong mọi người chỉ giáo mình với
Bài toán
Trong giao thao khe Iâng có khoảng cách hai khe $a=1mm$, khoảng cách từ khe sáng tới màn $D=2m$. Chiếu đồng thời ba bức xạ có bước sóng:
$\lambda _{1}= 0,4 \mu m$
$\lambda _{1}=0,56 \mu m$
$\lambda _{1}=0,72 \mu m$
Hỏi trên đoạn MN về một phía so với vân sáng trung tâm với $x_{M}=1cm$,$x_{N}=10cm$
số bức xạ trùng nhau của ba vân sáng là
A. 4
B. 2
C. 3
D. 5
Đáp án là 2 nhưng mình nghĩ là 3. Mong mọi người chỉ giáo mình với
Đáp án là 2 đúng đấy bạn!
P/s: Lần sau chú ý viết hoa đầu câu hé bạn.
NTH 52.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Huan Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 5
Hải Quân Hỏi trên đoạn MN, với xM=10mm,xN=30mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau. Bài tập Sóng ánh sáng 29
Hải Quân Hỏi trên đoạn MN, với xM =10mm, xN=30mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 6
N Hỏi trên đoạn MN với $x_{M}$= 10mm và $x_{N}$= 30mm có bao nhiêu vạch đen của 2 bức xạ trùng nhau? Bài tập Sóng ánh sáng 3
C Hỏi trên AB có bao nhiêu vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân? Bài tập Sóng ánh sáng 1
•One-HicF Hỏi trên miền giao thoa với bề rộng 6 cm thì xuất hiện bao nhiêu vân tối? Bài tập Sóng ánh sáng 0
•One-HicF Hỏi khoảng cách giữa hai vân sáng gần nhau nhất xuất hiện trên màn là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 5
•One-HicF Hỏi trên màn quan sát giữa 2 vân tối gần nhau nhất có bao nhiêu vân sáng màu lục Bài tập Sóng ánh sáng 1
Hải Quân Hỏi có thể tìm được bao nhiêu bước sóng của các bức xạ khác? Bài tập Sóng ánh sáng 4
inconsolable Hỏi góc tạo bởi tia ló đỏ và tia ló tím gần với giá trị nào nhất? Bài tập Sóng ánh sáng 0
T Hỏi góc tạo bởi tia ló màu tím và tia ló màu đỏ gần nhất với giá trị nào sau đây Bài tập Sóng ánh sáng 9
Urahara Hỏi góc tạo bởi tia ló màu tím và tia ló màu đỏ là ? Bài tập Sóng ánh sáng 0
V Hỏi vị trí gần vân trung tâm nhất có ánh sáng không đơn sắc cách vân trung tâm một khoảng bao xa ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
hongmieu Hỏi đồng hồ chạy được thời gian bao lâu thì lại phải thay pin? Bài tập Sóng ánh sáng 1
LeLinh Hỏi S phải di chuyển một đoạn tối thiểu bằng bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 1
Sao Mơ Hỏi phải quay lăng kính một góc bằng bao nhiêu để tia ló màu đỏ truyền đối xứng qua lăng kính? Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Hỏi S phải dịch chuyển một đoạn tối thiểu bằng bao nhiêu theo phương song song với màn quan sát Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Hỏi trong khoảng giữa hai vân sáng thứ nhất và thứ hai cùng màu với vân sáng trung tâm có bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 1
•One-HicF Hỏi bức xạ có bước sóng $\lambda_1$ thuộc vùng ánh sáng nào? Bài tập Sóng ánh sáng 2
K Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 1
nguyenvanthe Nếu tăng khoảng cách giữa 2 khe thêm 5% và giảm khoảng cách từ 2 khen đến màn là 3% thì khoảng vân giao thoa trên màn là bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 1
B Tìm số vân sáng của bức xạ 1 trùng với số vân tối của bức xạ 2 trên đoạn MN? Bài tập Sóng ánh sáng 0
H Số vân sáng trên màn có màu cùng với vân sáng trung tâm là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
Bibubo225 Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 7
shochia Trên màn đặt song song và cách mặt phân giác 2 m, thu được giải màu rộng Bài tập Sóng ánh sáng 2
Hải Quân Trên đoạn PQ ta đếm được? Bài tập Sóng ánh sáng 2
A Trên đoạn AB có mấy vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân (kể cả A và B) Bài tập Sóng ánh sáng 10
VAN SI LUC Xác định số vân sáng trên miền giao thoa và $\frac{i_1}{i_2}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
apple13197 Số vân sáng trên đoạn MN là Bài tập Sóng ánh sáng 1
A Khoảng cách giữa hai vân sáng gần nhau nhất thu được trên màn là: Bài tập Sóng ánh sáng 0
A Số vạch sáng thu được trên buồng ảnh của máy quang phổ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Hải Quân Số vị trí trùng nhau của hai bức xạ trên đoạn AB là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
K Trên màn quan sát thấy trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có 4 vân Bài tập Sóng ánh sáng 1
seiji asakawa Khoảng vân trên màn có thay đổi không? Bài tập Sóng ánh sáng 1
seiji asakawa Tính số vân sáng trên đoạn AB Bài tập Sóng ánh sáng 3
A Số vân quan sát đc trên màn là Bài tập Sóng ánh sáng 5
apple13197 Trên bề rộng L= 2,34 mm của màn ảnh, số vân sáng màu có $\lambda _{2} =0,585 \mu m$ quan sát thấy là Bài tập Sóng ánh sáng 5
Kate Spencer Khi đó vân trung tâm trên màn M dời đi một đoạn bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Hải Quân Trên đoạn MN , với xM =18 mm,xN=35 mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau? Bài tập Sóng ánh sáng 5
Hải Quân Tính khoảng cách giữa vết sáng đỏ và vết sáng tím thu được trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 10
N Số vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu ? Bài tập Sóng ánh sáng 8
N Số vân sáng quan sát được trên MN là Bài tập Sóng ánh sáng 2
Nguyễn Thị Khánh Hà Trên giao thoa trường có bề rộng 32,75mm có bao nhiêu vân sáng trùng nhau của cả hai bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
beyondthecloud Trên AB có bao nhiêu vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân? Bài tập Sóng ánh sáng 8
apple13197 Tính bước sóng của bức xạ trên Bài tập Sóng ánh sáng 1
0 Giả sử bề rộng trường giao thoa đủ lớn, quan sát trên màn sẽ Bài tập Sóng ánh sáng 0
Hoàng Phong Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất mà đám khí trên có thể phát ra là Bài tập Sóng ánh sáng 2
datanhlg Bề rộng trên trường giao thoa là? Bài tập Sóng ánh sáng 3
cuonghp96 Hệ vân trên màn M sẽ là Bài tập Sóng ánh sáng 0
S Trên màn giao thoa không tồn tại vị trí mà ở đó có Bài tập Sóng ánh sáng 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top