Sau đó ngừng chiếu xạ nguyên tử hiđrô đã phát xạ

Câu hỏi
Nguyên tử hiđrô bị kích thích và eelectron đã chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo M. Sau đó ngừng chiếu xạ nguyên tử hiđrô đã phát xạ:
A. 1 vạch dãy Banme và 2 vạch dãy Laiman
B. 2 vạch dãy Laiman
C. 1 vạch dãy Banme và 1 vạch dãy Laiman
D. 2 vạch dãy Banme
 
Câu hỏi
Nguyên tử hiđrô bị kích thích và eelectron đã chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo M. Sau đó ngừng chiếu xạ nguyên tử hiđrô đã phát xạ:
A. 1 vạch dãy Banme và 2 vạch dãy Laiman
B. 2 vạch dãy Laiman
C. 1 vạch dãy Banme và 1 vạch dãy Laiman
D. 2 vạch dãy Banme
Chọn C, vì chỉ có 1 ngtử hidro nên nó chỉ phát ra 1 vạch dãy Banme (M -> L) và 1 vạch dãy Laiman (L -> K) hoặc 1 vạch Laiman (M -> K)
 
Đúng là A rồi. Dùng công thứ $\dfrac{n\left ( n-1 \right )}{2}$ để tìm số phát xạ từ quý đao thứ n về quỹ đạo K ứng với $n=1$. Đây laf công thức tổng quát, chứ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này dễ quá nên cũng ko dùng ct này
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đ Số bức xạ ánh sáng nhìn thấy mà đám nguyên tử phát ra sau đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
L Sau đó bao lâu tỉ số này bằng 9 Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
sooley Điện thế quả cầu sau đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
N Số bức xạ ánh sáng nhìn thấy mà đám nguyên tử phát ra sau đó là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của P gần với giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Động năng cực đại của quang e khi tới anốt có giá trị nào sau đây Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
apple13197 Động năng của electron sau va chạm là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
anh yêu em Số hạt a mà 1 mg $Ra^{226}$ phát ra trong 1 phút gần giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Phạm Ngọc Bách Năng lượng tỏa ra sau 19 phân hạch dây truyền Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
T Số vạch mà nguyên tử hidro có thể phát ra và động năng nhỏ nhất của e sau va chạm Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
huynhcashin Trong những kết luận sau, kết luận nào đúng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
lkshooting Hiện tượng quang điện KHÔNG xảy ra với hợp kim nào sau đây? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Sau khi hấp thụ năng lượng nguyên tử Hidro sẽ chuyển động như thế nào? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Nhận xét nào sau đây là đúng? Nếu chiếu chùm tia hồng ngoại vào một tấm kẽm tích điện âm thì: Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
banana257 Tìm độ lệch theo phương điện trường của electron sau khi nó dịch chuyển theo 5cm Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
timeoutboy Động năng của e sau va chạm? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
P Hỏi sau 16 ngày, trog 3s tiếp có bao nhiêu hạt bị phân rã? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
lvcat Muốn tăng khoảng cách xa nhất của e sau khi quay trở lại tấm kim loại thì cần làm thế nào Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
T Tìm hiệu điện thế lúc sau của ống Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Tìm hiệu điện thế sau của ống Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Hỏi sau 1 phút, nhiệt độ của bản đối catot tăng thêm bao nhiêu ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
giolanh Nếu dùng tia tử ngoại để kích thích sự phát quang của chất đó thì ánh sáng phát quang có thể có màu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
B Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,78 μm. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Nguyên tử hiđrô đó có thể hấp thụ tối đa bao nhiêu loại phôtôn trong các chùm trên ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
dungpro1511 Khi đó $\lambda_{3}$ : $\lambda_{2}$ : $\lambda_{1}$ là ??? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
H Điện thế cực đại của tấm kim loại đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
dungpro1511 Khí đó $\lambda_{3}$ : $\lambda_{2}$ : $\lambda_{1}$ là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
M Công thoát A của kim loại đó tính theo $f_1$ và $f_2$ theo biểu thức là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
ShiroPin Giá trị nào dưới đây là tần số của một trong các phôtôn đó Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
ShiroPin Một hạt có động năng tương đối tính gấp hai lần động năng cổ điển. Vận tốc của hạt đó bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
N Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
KSTN_BK_95 Bước sóng ngắn nhất trong số các bức xạ đó là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
kiemro721119 Chiết suất tuyệt đối của môi trường đó là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
triminhdovip137 Bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra khi đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
rainmeteror Vận tốc ban đầu cực đại tỷ lệ $v_1:v_2:v_3=3:k:1$. Trong đó k bằng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top