Chọn ý đúng ?

Câu hỏi
Hai con lắc đơn có cùng chiều dài giây treo, vật treo có cùng hình dạng, kích thước và có khối lượng $m_{1}$; $m_{2}$ (với $m_{2}$ > $m_{1}$ ) treo cùng một nơi, cùng được kéo lệch khỏi phương thẳng đứng một góc như nhau rồi thả đồng thời cho chúng dao động thì

A. Lực cản không khí là như nhau nên chúng dừng lại cùng một thời điểm.
B. Vật treo $m_{1}$ nhẹ hơn nên dao động được lâu hơn.
C. Vật treo $m_{1}$ ngừng dao động trước vật treo $m_{2}$.
D. Vật treo $m_{2}$ ngừng dao động trước vật treo $m_{1}$.
 
Câu hỏi
Hai con lắc đơn có cùng chiều dài giây treo, vật treo có cùng hình dạng, kích thước và có khối lượng $m_{1}$; $m_{2}$ (với $m_{2}$ > $m_{1}$ ) treo cùng một nơi, cùng được kéo lệch khỏi phương thẳng đứng một góc như nhau rồi thả đồng thời cho chúng dao động thì

A. Lực cản không khí là như nhau nên chúng dừng lại cùng một thời điểm.
B. Vật treo $m_{1}$ nhẹ hơn nên dao động được lâu hơn.
C. Vật treo $m_{1}$ ngừng dao động trước vật treo $m_{2}$.
D. Vật treo $m_{2}$ ngừng dao động trước vật treo $m_{1}$.
A sai là cái chắc
Phân vân B và D 2 cái la lá nhau. Chắc nó cũng sai
Chọn C
 
Câu hỏi
Hai con lắc đơn có cùng chiều dài giây treo, vật treo có cùng hình dạng, kích thước và có khối lượng $m_{1}$; $m_{2}$ (với $m_{2}$ > $m_{1}$ ) treo cùng một nơi, cùng được kéo lệch khỏi phương thẳng đứng một góc như nhau rồi thả đồng thời cho chúng dao động thì

A. Lực cản không khí là như nhau nên chúng dừng lại cùng một thời điểm.
B. Vật treo $m_{1}$ nhẹ hơn nên dao động được lâu hơn.
C. Vật treo $m_{1}$ ngừng dao động trước vật treo $m_{2}$.
D. Vật treo $m_{2}$ ngừng dao động trước vật treo $m_{1}$.
Tớ nghĩ C chứ nhỉ :D
$m_2 > m_1$ nên thế năng và mức quán tính của con lắc 2 lớn hơn con lắc 1
-> Con lắc 2 sẽ dđ lâu hơn con lắc 1
-> C
 
Câu hỏi
Hai con lắc đơn có cùng chiều dài giây treo, vật treo có cùng hình dạng, kích thước và có khối lượng $m_{1}$; $m_{2}$ (với $m_{2}$ > $m_{1}$ ) treo cùng một nơi, cùng được kéo lệch khỏi phương thẳng đứng một góc như nhau rồi thả đồng thời cho chúng dao động thì

A. Lực cản không khí là như nhau nên chúng dừng lại cùng một thời điểm.
B. Vật treo $m_{1}$ nhẹ hơn nên dao động được lâu hơn.
C. Vật treo $m_{1}$ ngừng dao động trước vật treo $m_{2}$.
D. Vật treo $m_{2}$ ngừng dao động trước vật treo $m_{1}$.
Ta thấy năng lượng của con lắc phụ thuộc và khối lượng của vật.
Mà $m_{2}>m_{1}$ nên năng lượng của vật $m_{2}>m_{1}$, vì vậy vật treo $m_{1}$ ngừng dao động trước vật treo $m_{2}$.
Đáp án C
 
Ta thấy năng lượng của con lắc phụ thuộc và khối lượng của vật.
Mà $m_{2}>m_{1}$ nên năng lượng của vật $m_{2}>m_{1}$, vì vậy vật treo $m_{1}$ ngừng dao động trước vật treo $m_{2}$.
Đáp án C
Em xem lại lí thuyết về dao động tắt dần xem, tôi ngó qua tấy t (thời gian dừng lại) tỉ lệ nghịch với m (khối lượng vật)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Chọn hệ thức đúng Bài tập Dao động cơ 1
Nô BiTa Chọn phương án đúng ? Bài tập Dao động cơ 10
lehuy2561997 Chọn phương án đúng về chu kì của con lắc Bài tập Dao động cơ 2
S Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo thẳng đứng, chọn câu đúng: Bài tập Dao động cơ 4
ShiroPin Chọn hệ thức đúng Bài tập Dao động cơ 1
leduong Chọn phương án đúng về chu kì của con lắc? Bài tập Dao động cơ 1
sonat Chọn tần số góc Bài tập Dao động cơ 4
Nakita Mun Gốc thời gian chọn là Bài tập Dao động cơ 1
hang49 Chọn khẳng định chính xác? Bài tập Dao động cơ 1
H Chọn câu sai Bài tập Dao động cơ 11
Janny Phương Cần chọn gốc thế năng ở vị trí M nào để biểu thức tổng thế năng của vật có dạng Bài tập Dao động cơ 2
Annapham95 Chọn kết luận sai: Khi giữ điểm chính giữa của dây treo con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 3
N Chọn t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 2
D Cần chọn gốc thế năng trọng trường ở vị trí M nào để...? Bài tập Dao động cơ 2
Lê Quang Hưng Số phát biểu đúng là? Bài tập Dao động cơ 3
G Biên độ dao động gần đúng của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 5
Lê Quang Hưng Khẳng định nào sau đây là đúng? Bài tập Dao động cơ 2
H Nếu xem đồng hồ thứ hai chạy đúng thì đồng hồ thứ nhất chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
L Điều chỉnh con lắc thế nào để đồng hồ chạy đúng Bài tập Dao động cơ 1
D Kết luận đúng là Bài tập Dao động cơ 2
Mờ Rờ Light Em hãy trình bày phương án xác định gần đúng thể tích của một căn phòng? Bài tập Dao động cơ 0
L Con lắc chạy đúng ở nhiệt độ ? Bài tập Dao động cơ 1
giolanh Nhận xét nào sau đây là đúng? Bài tập Dao động cơ 3
A Khoảng thời gian lò xò bị dãn trong 1 chu kì có giá trị gần đúng là. Bài tập Dao động cơ 1
A Lực đàn hồi 0,5N lần thứ 7( tính từ t=0) có giá trị gần đúng là. Bài tập Dao động cơ 0
Hải Quân Ở thời điểm người thợ xây buông tay thì dây dọi lệch khỏi phương thẳng đứng một góc gần đúng bằng? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Cách ghi nào sau đây không đúng với số chữ số có nghĩa của phép đo? Bài tập Dao động cơ 3
B Hỏi ông ta có kết thúc công việc đúng giờ hay không? Bài tập Dao động cơ 3
NTH 52 Sau khoảng thời gian $1,5(s)$ kể từ lúc dây bị cắt thì $A$ và $B$ cách nhau một khoảng gần đúng là? Bài tập Dao động cơ 4
Kate Spencer Đồng hồ trên chạy đúng giờ ở nhiệt độ Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Hệ thức nào sau đây đúng? Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Biểu thức đúng là Bài tập Dao động cơ 1
boyvodanh97 Kết luận nào sau đây là đúng khi xác định vị trí cân bằng của con lắc? Bài tập Dao động cơ 3
X Muốn đồng hồ chạy đúng phải tăng hay giảm chiều dài clđ một lượng? Bài tập Dao động cơ 6
thoheo Tìm đáp án đúng Bài tập Dao động cơ 2
thoheo Bài làm đúng hay sai? Bài tập Dao động cơ 4
superstar Bỏ qua mọi ma sát thì biên độ dao động của con lắc sau khi tắt điện trường có giá trị gần đúng nhất Bài tập Dao động cơ 3
091031103 Gọi q và m điện tích và khối lượng vật nặng, g là gia tốc trọng trường. hệ thức đúng là ? Bài tập Dao động cơ 2
P Hệ thức liên hệ đúng là Bài tập Dao động cơ 2
tkvatliphothong Biểu thức liên hệ đúng là Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Đến thời điểm $t_0$ thì con lắc 1 thực hiện được hơn con lắc 2 đúng 1 dao động. Bài tập Dao động cơ 1
D Thông tin nào không đúng? Bài tập Dao động cơ 0
thien than cua gio Hỏi phải điều chỉnh dây như thế nào để đồng hồ chạy đúng Bài tập Dao động cơ 1
huynhcashin Kết quả đúng Bài tập Dao động cơ 3
T Hệ thức nào sau đây là đúng Bài tập Dao động cơ 4
San Bằng Tất Cả Tính khoảng thời gian (theo đồng hồ chạy đúng) chuyển động của thang máy từ mặt đất xuống đáy giếng. Bài tập Dao động cơ 0
Z0ombie Phải điều chỉnh chiều dài của con lắc thế nào để đồng hồ chạy đúng? Bài tập Dao động cơ 0
M Nhận xét nào sau đây là đúng về dao động điều hòa của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 2
Cador.Halley Hỏi chiều dài con lắc phải điều chỉnh như thế nào để đồng hồ chạy đúng. Bài tập Dao động cơ 3
ShiroPin Nếu đồng hồ đặt trong hộp chân không mà vẫn đúng thì nhiệt độ ở trong hộp chân không xấp xỉ là Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top