[CẤP TỐC] HỎI ĐÁP HÓA HỌC LUYỆN THI ĐH.

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tình hình hiện nay không có diễn đàn hóa nào đáp ứng được cả nhu cầu kiến thức và nhu cầu "thẩm mĩ" của học sinh nên tớ lập tóp píc này để mọi người có thể trao đổi kiến thức hóa trong vài ngày cuối cùng. Hi vọng anh Tuân cho 95er chút không gian hóa ^^!
Yêu cầu:
  1. Gõ tiếng Việt rõ ràng, viết hoa đầu câu.
  2. Thảo luận đúng nội quy, có công thức thì cứ phải latex rõ ràng.
  3. Hạn chế spam, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nào ko cần thiết t xóa ko báo trước.
  4. Đánh số thứ tự câu hỏi.
Bắt đầu thảo luận !
 
Cho các chất sau: tuluen, cumen, phenol, stiren, brombenzen, anilin, etylbenzen, nitrobenzen. Có bao nhiêu chất có phản ứng thế với Br2(1:1)tạo ra sản phẩm chính vào vị trí o và p
 
Trong các chất sau số chất tác dụng với NaOH loãng ,điều kiện nhiệt độ:Phenylamoniclorua,benzylclorua,isopropylclorua,m-crezol,ancolbenzylic,Natriphenolnat,anlylclorua.
 
Cho dãy các chất sau :Al,AL_2O3,Cr(OH)3,KH2PO4,Na2S,(NH4)2CO3,Fe3O4,Cu(NO3)2.Số chất vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH là bao nhiêu?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Trong các chất sau số chất tác dụng với NaOH loãng ,điều kiện nhiệt độ:Pphenylamoniclorua,benzylclorua,isopropylclorua,m-crezol,ancolbenzylic,Natriphenolnat,anlylclorua
Trong dãy sau số chất có PH lớn hơn 7 là bao nhiêu?
K2CO3,KHCO3,Al2(SO4)3,FeCl3,Na2S,C6H5ONa,K2HPO3


.
Cho dãy các chất sau :Al,AL_2O3,Cr(OH)3,KH2PO4,Na2S,(NH4)2CO3,Fe3O4,Cu(NO3)2.Số chất vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH là bao nhiêu?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Cho các chất sau: tuluen, cumen, phenol, stiren, brombenzen, anilin, etylbenzen, nitrobenzen. Có bao nhiêu chất có phản ứng thế với Br2(1:1)tạo ra sản phẩm chính vào vị trí o và p
Theo mình các chất màu xanh là thế vào vị trí o và p của benzen, Các chất màu đỏ ưu tiên thế vào nhóm ankyl để tạo sản phẩm chính( điều kiện ánh sáng hoặc nhiệt độ). Các chất màu cam thì thế vào vị trí m
Nếu đề cho có xúc tác bột $Fe$ thì các chất màu xanhđỏ đều có phản ứng thế $Br_{2}$ vào vị trí o,p để tạo sản phẩm chính
 
Theo mình các chất màu xanh là thế vào vị trí o và p của benzen, Các chất màu đỏ ưu tiên thế vào nhóm ankyl để tạo sản phẩm chính( điều kiện ánh sáng hoặc nhiệt độ). Các chất màu cam thì thế vào vị trí m
Nếu đề cho có xúc tác bột $Fe$ thì các chất màu xanhđỏ đều có phản ứng thế $Br_{2}$ vào vị trí o,p để tạo sản phẩm chính
Theo đáp án thì có 6 nha bạn!Bạn có thể tham khảo đề thi thử đại học lần 2 trường THPT chuyên sư phạm nhá!theo mình 6 gồm:loại có Ankyl liên kết với vòng (brombenzen,cumen,tuluen),loại có gốc đẩy (anilin,phenol,m-crezol).Các bạn có Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nào không cho tôi xem với nào!
 
Cho các chất sau: tuluen, cumen, phenol, stiren, brombenzen, anilin, etylbenzen, nitrobenzen. Có bao nhiêu chất có phản ứng thế với Br2(1:1)tạo ra sản phẩm chính vào vị trí o và p
Theo đáp án thì có 6 nha bạn!Bạn có thể tham khảo đề thi thử đại học lần 2 trường THPT chuyên sư phạm nhá!theo mình 6 gồm:loại có Ankyl liên kết với vòng (brombenzen,cumen,tuluen),loại có gốc đẩy (anilin,phenol,m-crezol).Các bạn có Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nào không cho tôi xem với nào!
Theo đáp án thì có 6 nha bạn!Bạn có thể tham khảo đề thi thử đại học lần 2 trường THPT chuyên sư phạm nhá!theo mình 6 gồm:loại có Ankyl liên kết với vòng (brombenzen,cumen,tuluen),loại có gốc đẩy (anilin,phenol,m-crezol).Các bạn có Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nào không cho tôi xem với nào!
Như môt bãi tha ma.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Quảng cáo

Top