[CẤP TỐC] HỎI ĐÁP HÓA HỌC LUYỆN THI ĐH.

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tình hình hiện nay không có diễn đàn hóa nào đáp ứng được cả nhu cầu kiến thức và nhu cầu "thẩm mĩ" của học sinh nên tớ lập tóp píc này để mọi người có thể trao đổi kiến thức hóa trong vài ngày cuối cùng. Hi vọng anh Tuân cho 95er chút không gian hóa ^^!
Yêu cầu:
  1. Gõ tiếng Việt rõ ràng, viết hoa đầu câu.
  2. Thảo luận đúng nội quy, có công thức thì cứ phải latex rõ ràng.
  3. Hạn chế spam, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nào ko cần thiết t xóa ko báo trước.
  4. Đánh số thứ tự câu hỏi.
Bắt đầu thảo luận !
 
Cho các nhận xét sau:
1.$Na_2CO_3$ có thể làm mềm mọi nước cứng.
2. Dung dịch $Ca(OH)_2$ có thể làm mềm nước cứng tạm thời và toàn phần.
3.Nước cứng làm giảm tác dụng cảu xà phòng do tạo kết tủa.
4. Thạch cao sống được dùng để bó bột, đúc tượng
5. Phản ứng $CaCO_3+CO_2+H_2O\rightarrow Ca(HCO_3)_2$ là phản ứng giải thích sự tạo thành thạch nhũ trong hang động
6. Các KL kiềm thổ đều tác dụng với nước ở điều kiện thường
7.$Ca,Ba,Sr$ đều có mạng tinh thể lập phương tâm khối.
Số phát biểu đúng?
 
Cho các nhận xét sau:
1.$Na_2CO_3$ có thể làm mềm mọi nước cứng.
2. Dung dịch $Ca(OH)_2$ có thể làm mềm nước cứng tạm thời và toàn phần.
3.Nước cứng làm giảm tác dụng cảu xà phòng do tạo kết tủa.
4. Thạch cao sống được dùng để bó bột, đúc tượng
5. Phản ứng $CaCO_3+CO_2+H_2O\rightarrow Ca(HCO_3)_2$ là phản ứng giải thích sự tạo thành thạch nhũ trong hang động
6. Các KL kiềm thổ đều tác dụng với nước ở điều kiện thường
7.$Ca,Ba,Sr$ đều có mạng tinh thể lập phương tâm khối.
Số phát biểu đúng?
 
Cho các nhận xét sau:
1.$Na_2CO_3$ có thể làm mềm mọi nước cứng.
2. Dung dịch $Ca(OH)_2$ có thể làm mềm nước cứng tạm thời và toàn phần.
3.Nước cứng làm giảm tác dụng cảu xà phòng do tạo kết tủa.
4. Thạch cao sống được dùng để bó bột, đúc tượng
5. Phản ứng $CaCO_3+CO_2+H_2O\rightarrow Ca(HCO_3)_2$ là phản ứng giải thích sự tạo thành thạch nhũ trong hang động
6. Các KL kiềm thổ đều tác dụng với nước ở điều kiện thường
7.$Ca,Ba,Sr$ đều có mạng tinh thể lập phương tâm khối.
Số phát biểu đúng?
1. Đúng
2. Sai
3. Đúng
4. Sai Thạch cao khan mới dùng để bó bột
5. Sai
6. Sai Mg tác dụng chậm với nước(xem như không tan) còn Be không tan trong cả nước nóng
7. Sai Ca, Sr có mạng tinh thể lập phương tâm diện
 
Cho các chất sau: $CH_3COOH; HCl; HNO_2; NaOH; CH_3COONa; Cu(OH)_2; Al(OH)_3; NH_4NO_3; AgCl; Ag_2O; KNO_3 $.Số chất điện li mạnh trong các chất trên
A.6 B.3 C.5 D.4
 
Cho các chất sau: $CH_3COOH; HCl; HNO_2; NaOH; CH_3COONa; Cu(OH)_2; Al(OH)_3; NH_4NO_3; AgCl; Ag_2O; KNO_3 $.Số chất điện li mạnh trong các chất trên
A.6 B.3 C.5 D.4
Bài này đề ra hiểm thật.
Mình làm cũng bị sai Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này
Cứ tưởng AgCl không phải là chất điện li mạnh.
 
Công thức phân tử của thủy tinh loại thường:
$A.Na_2O.CaO.6SiO_2$
$B.Na_2CO_3.CaCO_3.6SiO_2$
$C.Na_2SiO_3.CaSiO_3.K_2O$
$D.K_2O.CaO.SiO_2$
 
$Cu_(OH)_2$ ko phải là chất điện lí mạnh, cái này phân li thuận nghịch mà, cả $Al_(OH)_3$ nữa. Trong khi đó $CH_3COONa$ phân li mạnh lại ko chọn
 
.Trong các chất
$C{l_2},MnS{O_4},HCl,FeC{l_3},Fe{(N{O_3})_3},FeS{O_4},F{e_2}{(S{O_4})_3},Cu{(N{O_3})_2}$
Số chất thể hiện tính oxi hoá và tính khử là:
 
Theo như mình được biết:
Chất điện li mạnh là chất:
+axit mạnh​
+bazo manh(hình như là bazo tan)​
+tất cả các loại muối kể cả tan và không tan(trừ Hg(CN)2 và HgCl2)​
Còn chất điện li yếu là
+các axit yếu​
+bazo yếu(bazo không tan thì phải)​
+muôi HgCl2 và Hg(CN)2​
+H2o và NH3​
đó các bạn xem còn thiếu rùi bổ sung luôn giúp mình !hihi...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Quảng cáo

Top