Tính tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng 1 đoạn thẳng.

Bài toán
$M, N, P$ là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mạng sóng dừng có cùng biên độ $4cm$, dao động tại $P$ ngược pha với dao động tại $M$. $MN=2NP=20cm$. Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất $0,04s$ thì sợi dây lại có dạng 1 đoạn thẳng. Tính tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng 1 đoạn thẳng.
A. $6,28 m/s$
B. $125,7 cm/s$
C. $362 cm/s$
D. $A$ và $C$ đều đúng
 
Bài toán
$M, N, P$ là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mạng sóng dừng có cùng biên độ $4cm$, dao động tại $P$ ngược pha với dao động tại $M$. $MN=2NP=20cm$. Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất $0,04s$ thì sợi dây lại có dạng 1 đoạn thẳng. Tính tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng 1 đoạn thẳng.
A. $6,28 m/s$
B. $125,7 cm/s$
C. $362 cm/s$
D. $A$ và $C$ đều đúng
Ta có: $0,25x=\dfrac{MN}{2}+\dfrac{NP}{2}=15 \Rightarrow x=60cm$ (với $x$ là bước sóng)
- Và: $$\dfrac{T}{2}=0,04s \Rightarrow \omega =78,5rad/s$$
Tính được $A_{max}=8cm \Rightarrow$ vận tốc tại bụng sóng $v=A\omega=6,28m/s$
 
Ta có: $0,25x=\dfrac{MN}{2}+\dfrac{NP}{2}=15 \Rightarrow x=60cm$ (với $x$ là bước sóng)
- Và: $$\dfrac{T}{2}=0,04s \Rightarrow \omega =78,5rad/s$$
Tính được $A_{max}=8cm \Rightarrow$ vận tốc tại bụng sóng $v=A\omega=6,28m/s$
Nhưng đáp án là D bạn ơi? bạn nói rõ lài phần tìm bước sóng với tìm A được k?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Tính tỉ số tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 6
Điên Plus Tăng tần số f và tính tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
A Tính giá trị của bước sóng $\lambda $ và tốc độ truyền sóng trên dây AB ? Bài tập Sóng cơ 1
truongpham97 Tính tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 8
xuongrongnt Tính tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 4
inconsolable Tính tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng 1 đoạn thẳng Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Tính tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 4
Xu86 Tính tốc độ truyền sóng trên dây? Bài tập Sóng cơ 3
raudiep Tính tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 1
ASBQE Tính tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
Math_IneRap Tính tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 3
huynhcashin Tính tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
To_Be_The_Best Tính bước sóng và tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 20
D Khi độ cao của vật bằng $\dfrac{3}{4}$ độ cao cực đại tính từ vị trí thấp nhất thì vận tốc là? Bài tập Sóng cơ 2
H Tính tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 1
ferollsan Tính tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng một đọan thẳng Bài tập Sóng cơ 1
levietnghials A nút, B bụng gần A nhất. AB=18cm. M cách B 12cm,... Tính tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
H Tính tốc độ truyền sóng khi biết khoảng thời gian li độ và biên độ bằng nhau Bài tập Sóng cơ 1
Quan_Tham Tính vận tốc truyền sóng? Bài tập Sóng cơ 3
0 Tính vận tốc truyền sóng trên lò xo? Bài tập Sóng cơ 1
0 Tính vận tốc truyền sóng ? Bài tập Sóng cơ 1
N Tính vận tốc truyền sóng, biết rằng vận tốc đó chỉ vào khoảng từ 0,8 m/s đến 1 m/s. Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Trên dây có sóng dừng với 2 bó sóng.Tính vận tốc truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
jeremy turner Tính vận tốc truyền sóng Bài tập Sóng cơ 1
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
minhtangv Bài tập về âm thanh tính chiều dài thanh ray Bài tập Sóng cơ 1
S Bài toán áp dụng tính chất hình học của đường (H) Bài tập Sóng cơ 0
lethisao Tính khoảng cách ngắn nhất từ N đến đường thẳng AB Bài tập Sóng cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tính quãng đường Việt đi trên dốc nghiêng? Bài tập Sóng cơ 1
V Tính giá trị nhỏ nhất của x để điểm M dao động cùng pha với các nguồn A và B. Bài tập Sóng cơ 1
Tinh Hoang Tính số điểm dao động cùng pha với nguồn O trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 9
phanha11a1 Tính bước sóng? Bài tập Sóng cơ 1
L Tính S Bài tập Sóng cơ 4
phanha11a1 Tính phương trình sóng tại N Bài tập Sóng cơ 1
phanha11a1 Tính giá trị của S Bài tập Sóng cơ 3
Hải Quân Tính tần số cực tiểu để âm ghi được là cực đại? Bài tập Sóng cơ 4
M Tính giá trị biên độ sóng Bài tập Sóng cơ 0
VAN SI LUC Tính năng lượng giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S qua A, B Bài tập Sóng cơ 0
L Tính số gợn lồi Bài tập Sóng cơ 0
A Bấy giờ có sóng dừng trên dây, hãy tính số bụng và số nút sóng? Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Nếu tính đường trung trực của AB là vân thứ nhất thì điểm M nằm trên vân cực đại thứ mấy? Bài tập Sóng cơ 5
A Tính giá trị của biên độ sóng Bài tập Sóng cơ 1
A Tính tần số sóng, biết tần số ƒ có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz. Bài tập Sóng cơ 3
A Tính S Bài tập Sóng cơ 1
N Tính biên độ sóng. Bài tập Sóng cơ 2
boyvodanh97 Tính $S$ Bài tập Sóng cơ 4
B Tính thời điểm đầu tiên để M cách O 12 cm dao động cùng trạng thái ban đầu với O Bài tập Sóng cơ 5
GS.Xoăn Tính công suất phát âm của loa Bài tập Sóng cơ 1
L Tính số gợn dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB, AM Bài tập Sóng cơ 4
GS.Xoăn Tính thời điểm đầu tiên để điểm M cách O một đoạn $3$ cm xuống đến điểm có độ sâu$ 3 $ cm? Bài tập Sóng cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top