So sánh trạng thái dao động của các nguồn với 2 điểm M,N.

Bài toán
Trên mặt nước 2 nguồn kết hợp A,B dao động với phương trình $u=5\cos200 \pi t (cm)$ .Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi và tốc độ truyền sóng trên mặt nước là $0,25$ m/s .Hai điểm M, N trên mặt nước với $AM=4$ (cm), $BM=3 $ (cm) , $AN=4,25$ (cm), $BN=4,5$ (cm).
So sánh trạng thái dao động của các nguồn với trạng thái dao động của 2 điểm $M,N$
A. N cùng pha với các nguồn, M dao động cực đại.
B. M cùng pha với các nguồn, N không dao động.
C. N ngược pha với các nguồn, M không dao động.
D. M ngược pha với các nguồn, N không dao động
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Trên mặt nước 2 nguồn kết hợp A,B dao động với phương trình $u=5\cos200 \pi t (cm)$ .Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi và tốc độ truyền sóng trên mặt nước là $0,25$ m/s .Hai điểm M, N trên mặt nước với $AM=4$ (cm), $BM=3 $ (cm) , $AN=4,25$ (cm), $BN=4,5$ (cm).
So sánh trạng thái dao động của các nguồn với trạng thái dao động của 2 điểm $M,N$
A. N cùng pha với các nguồn, M dao động cực đại.
B. M cùng pha với các nguồn, N không dao động.
C. N ngược pha với các nguồn, M không dao động.
D. M ngược pha với các nguồn, N không dao động
Trả lời: đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 chưa chặt chẽ:2 nguồn kết hợp thì giao thoa nhưng chưa biết chúng có cùng pha hay không!
Tôi cho là 2 nguồn động bộ (như vậy chứng tỏ cùng pha).
Ta có hiệu đường truyền của M, N tới 2 nguồn là 1 cm và 0,25 cm.
Bước sóng là 0,25 cm.
Vậy ta có đáp án $ A$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top