Truyền tải điện Tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu để công suất hao phí giảm 100 lần, P tiêu thụ không đổi?

Bài toán
Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, ở cuối nguồn không dùng máy hạ thế. Cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây 100 lần, nhưng vẫn đảm bảo công suất nơi tiêu thụ nhận được không đổi. Biết điện áp tức thời u cùng pha với điện áp tức thời i và ban đầu độ giảm điện thế trên đường dây bằng 10% điện áp của tải tiêu thụ.
A. 10
B. 7,5
C. 8,7
D. 9,1
 
Bài toán
Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, ở cuối nguồn không dùng máy hạ thế. Cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây 100 lần, nhưng vẫn đảm bảo công suất nơi tiêu thụ nhận được không đổi. Biết điện áp tức thời u cùng pha với điện áp tức thời i và ban đầu độ giảm điện thế trên đường dây bằng 10% điện áp của tải tiêu thụ.
A.10
B.7,5
C.8,7
D.9,1
Trả lời
Áp dụng công thức: $\dfrac{U_{2}}{U_{1}}=\dfrac{a+n}{\left(1+a\right).\sqrt{n}}$
Đáp án D
 
Bài toán
Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, ở cuối nguồn không dùng máy hạ thế. Cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây 100 lần, nhưng vẫn đảm bảo công suất nơi tiêu thụ nhận được không đổi. Biết điện áp tức thời u cùng pha với điện áp tức thời i và ban đầu độ giảm điện thế trên đường dây bằng 10% điện áp của tải tiêu thụ.
A.10
B.7,5
C.8,7
D.9,1
a với n là cái gì giải thích rõi hộ cái
Nếu bạn nào thấy khó nhớ công thức thì các bạn có thể làm theo cách của mình này
Gọi $U_o,U $ lần lượt là điện áp hai đầu nguồn và điện áp hai đầu tải, ta có
$$P_{nguồn}=P_{hp}+P_{tải}$$
$$\Leftrightarrow U_oI=0,1UI+UI\Leftrightarrow U_o=1,1U\left(1\right)$$
Để công suất hao phí giảm 100 lần thì CĐDĐ sẽ giảm 10 lần, suy ra
$$U_o'.\dfrac{I}{10}=\dfrac{0,1UI}{100}+UI\Rightarrow U_o'=10,01U\left(1\right)$$
Từ (1) và (2) $\Rightarrow \dfrac{U_o'}{U_o}=9,1$
 
Last edited:
@@! a=độ giảm % đó còn n là số lần cần tăng, nôm na là như vậy
Đúng đấy bạn. Dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán này trên diễn đàn trả lời rất cụ thể mà; chỉ lưu ý cái này nè;"độ giảm điện thế trên đường dây bằng 10% điện áp của tải tiêu thụ".
 
Nếu bạn nào thấy khó nhớ công thức thì các bạn có thể làm theo cách của mình này
Gọi $U_o,U $ lần lượt là điện áp hai đầu nguồn và điện áp hai đầu tải, ta có
$$P_{nguồn}=P_{hp}+P_{tải}$$
$$\Leftrightarrow I=0,1UI+UI\Leftrightarrow U_o=1,1U\left(1\right)$$
Để công suất hao phí giảm 100 lần thì CĐDĐ sẽ giảm 10 lần, suy ra
$$U_o'.\dfrac{I}{10}=\dfrac{0,1UI}{100}+UI\Rightarrow U_o'=10,01U\left(1\right)$$
Từ (1) và (2) $\Rightarrow \dfrac{U_o'}{U_o}=9,1$
Phải cám ơn bạn rất nhiều. Hề hề cách làm của thằng bạn tớ trên lớp chả hiểu gì
 
Cho em (mình) hỏi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này áp dụng Ct bên trên được đúng không ạ?
 
Nếu bạn nào thấy khó nhớ công thức thì các bạn có thể làm theo cách của mình này
Gọi $U_o,U $ lần lượt là điện áp hai đầu nguồn và điện áp hai đầu tải, ta có
$$P_{nguồn}=P_{hp}+P_{tải}$$
$$\Leftrightarrow U_oI=0,1UI+UI\Leftrightarrow U_o=1,1U\left(1\right)$$
Để công suất hao phí giảm 100 lần thì CĐDĐ sẽ giảm 10 lần, suy ra
$$U_o'.\dfrac{I}{10}=\dfrac{0,1UI}{100}+UI\Rightarrow U_o'=10,01U\left(1\right)$$
Từ (1) và (2) $\Rightarrow \dfrac{U_o'}{U_o}=9,1$
Sao công suất hao phí giảm 100 lần thì cường độ dòng điện lại giảm 10 lần z????
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Tức thời Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
P Cần tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện lên? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đàm Nam Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 0
Hasting f biến thiên Sự tăng giảm điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
H Cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần ? Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân Nếu điện áp tại đầu truyền đi tăng từ U lên 4U thì công suất điện cung cấp cho khu dân cư tăng từ P? Bài tập Điện xoay chiều 3
BoythichFAP Truyền tải điện Cần phải tăng điện áp hai đầu nơi phát lên tới giá trị gần nhất nào? Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lớn đang tăng thì điện áp giữa 2 bản tụ bằng. Bài tập Điện xoay chiều 2
hao.baobinh10 Phải tăng điện áp nơi truyền đi lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 6
skylinehermes MBA Nếu tăng thêm 2n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn thứ cấp bằng? Bài tập Điện xoay chiều 4
JDieen XNguyeen Tăng điện áp nơi truyền tải lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 2
Alitutu Truyền tải điện Nếu tăng điện áp trước khi truyền đi lên 3 lần thì hiệu suất truyền tải bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
chinhanh9 Tăng tần số của dòng điện lên 2 lần thì điện áp giữa MB thay đổi như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 7
N Nếu tăng tần số của điện áp đến giá trị bằng 2f thì dòng điện qua mạch có cường độ hiệu dụng bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hỏi nếu tăng điện áp trạm phát lên 3U thì trạm này cung cấp đủ điện năng cho bao nhiêu hộ dân? Bài tập Điện xoay chiều 3
H Truyền tải điện Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
tien dung Để giảm điện áp trên đường dây tải điện 100 lần thì cần tăng điện áp ở nơi phát lên bao nhiêu lần Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 Tức thời Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là Bài tập Điện xoay chiều 4
ohana1233 Truyền tải điện Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
T Khi đó điện áp hiệu dụng đầu nguồn phải tăng Bài tập Điện xoay chiều 3
To_Be_The_Best Truyền tải điện Điện áp máy phát cần tăng bao nhiêu lần ? Bài tập Điện xoay chiều 1
sooley Truyền tải điện Điện áp hai cực của mọt trạm phát điện cần tăng bao nhiêu lần Bài tập Điện xoay chiều 1
ngocnhat95 Nếu tăng đồng thời ở cuộn sơ cấp và thứ cấp số vòng dây như nhau thì điện áp cuộn thứ cấp sẽ: Bài tập Điện xoay chiều 10
leduong Khi đó điện áp hiệu dụng trên nguồn phải tăng Bài tập Điện xoay chiều 9
ShiroPin Truyền tải điện Điện áp ở nơi phát trước và sau khi tăng là Bài tập Điện xoay chiều 1
C Điện áp giữa hai cực của máy phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để công suất hao phí giảm 100 lần Bài tập Điện xoay chiều 1
K MBA Điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp của máy tăng áp là Bài tập Điện xoay chiều 1
Sao Mơ MBA Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp của máy tăng áp: Bài tập Điện xoay chiều 3
ShiroPin Truyền tải điện Điện áp giữa hai cực của một tram phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần Bài tập Điện xoay chiều 8
N Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tức thời Khi điện áp tức thời ở hai đầu điện trở là 40V và đang tăng thì điện áp tức thời ở hai đầu mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 2
N Truyền tải điện Điện áp ở nơi phát trước và sau khi tăng là Bài tập Điện xoay chiều 2
H Truyền tải điện Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp của máy tăng áp là Bài tập Điện xoay chiều 1
N Truyền tải điện Nếu tăng điện áp giữa hai đầu đường dây tải thành 40kV thì hiệu suất truyền tải là: Bài tập Điện xoay chiều 1
U Truyền tải điện Cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần Bài tập Điện xoay chiều 2
levietnghials f biến thiên Nếu chỉ tăng tần số của nguồn $2$ lần thig điện áp hiệu dụng trên $L$ là: Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trê Bài tập Điện xoay chiều 4
Tăng Hải Tuân Truyền tải điện Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 2
xuanhoang281 Truyền tải điện Tìm số máy đã tăng thêm biết hiệu điện thế nơi truyền tải không đổi, các máy tiêu thụ điện ổn định v Bài tập Điện xoay chiều 2
xuanhoang281 f biến thiên Tăng tần số từ 0 Hz thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
V Biểu thức cường độ dòng điện trước khi tăng điện dung là Bài tập Điện xoay chiều 7
M f biến thiên Khi tăng tần số của dòng điện lên 2 lần thì $U_{MB}$ Bài tập Điện xoay chiều 6
0 Giữ nguyên tần số,tăng hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp đến giá trị $U_{2}$ thì chỉ số vô Bài tập Điện xoay chiều 5
thanh thương Muốn hiệu suất trong quá trình tải điện năng tăng đến 95% thì Bài tập Điện xoay chiều 10
H MBA Trong máy biến thế, khi hiệu điện thế ở mạch thứ cấp tăng k lần thì Bài tập Điện xoay chiều 1
Math_IneRap f biến thiên Khi tăng tần số của dòng điện đến $60Hz$ thì: Bài tập Điện xoay chiều 2
$\pi^{2}$ MPĐ Nếu tiếp tục tăng tốc độ của rôto thêm 60vòng/phút nữa thì suất điện động hiệu dụng lúc này Bài tập Điện xoay chiều 1
ShiroPin Nếu tăng đường kính dây chì lên 1,44 lần thì dây chì chịu được dòng điện có giá trị hiệu dụng tối đa Bài tập Điện xoay chiều 1
Phan Anh Nguyên f biến thiên Nếu tăng chu kỳ dòng điện từ 0,02s đến 0,2s thì công suất trên đoạn MB thay đổi thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 0
N Tại thời điểm suất điện động tức thời bằng e = $\dfrac{E_{0}}{2}$ và đang tăng thì véc tơ pháp tuyến Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top