MPĐ Công suất tiêu thụ của mạch

Bài toán
Một máy phát điện xoay chiều 3 pha có điện áp pha là 220V, tần số 50hz được mắc hình sao, tải tiêu thụ mắc tam giác, các tải đối xứng, mỗi tải gồm 1 ống dây có điện trở hoạt động $r=10\Omega $, độ tự cảm là $L=\dfrac{0,1}{\pi }$ H, mắc nối tiếp với tụ có $C=\dfrac{10^{-3}}{2\pi }$ F. Công suất tiêu thụ của mạch:
A. 21,78 KW
B. 2,42 KW
C. 65,34 KW
D. 7,26 KW
 
Máy phát mắc hình sao $\Rightarrow$ $U_{đ} = \sqrt{3}U_{p}= 220\sqrt{3}$
Tải mắc hình tam giác $\Rightarrow$ $U_{d}= U_{t}= 220\sqrt{3}$
Tổng trở trên mỗi tải $Z = \sqrt{10^{2}+(10-20)^{2}} =10\sqrt{2}$
$I_{t}=\dfrac{U_{t}}{Z}=11\sqrt{6}$
$P=3.I^{2}.R=21,78 kW$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Alitutu Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 3
Alitutu L biến thiên Khi điều chỉnh cho $L=L_{1}+L_{3}-L_{2}$ thì công suất tiêu thụ Bài tập Điện xoay chiều 3
Alitutu Hộp đen Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là: Bài tập Điện xoay chiều 5
Alitutu Truyền tải điện Công suất tiêu thụ ở B bằng? Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu C biến thiên Khi thay đổi C đến giá trị bằng 2$C_{o}$ thì công suất tiêu thụ trên mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
A MPĐ Khi máy quay với tốc độ $\sqrt{2} n$ vòng/phút thì công suất tiêu thụ điện là Bài tập Điện xoay chiều 6
ngochaito Tính điện áp và công suất máy biến áp. Bài tập Điện xoay chiều 0
kieuoanhpham Công suất hao phí trên đường dây truyền tải Bài tập Điện xoay chiều 4
Nhật Hệ số công suất của cuộn dây và của đoạn mạch AB là Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu MPĐ Công suất hao phí giảm bao nhiêu lần Bài tập Điện xoay chiều 4
Alitutu Hệ số công suất của đoạn mạch ban đầu bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
A f biến thiên Hệ số công suất của mạch AM khi xảy ra cộng hưởng là Bài tập Điện xoay chiều 5
Alitutu Ta phải cung cấp cho mạch một công suất là Bài tập Điện xoay chiều 2
A L biến thiên Hệ số công suất của mạch AB khi $L=L_{1}$ là Bài tập Điện xoay chiều 5
D Hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
D f biến thiên Với $\omega =100 \pi rad/s$ thì hệ số công suất là Bài tập Điện xoay chiều 1
thanhphuocphan L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi $L = L_0$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
P Điện năng được truyền từ 1 nhà máy phát điện nhỏ đến 1 khhu công nghiệp(KCN) bằng đường dây tải... Bài tập Điện xoay chiều 0
Tăng Hải Tuân R biến thiên Hệ số công suất của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
nhungsnow C biến thiên Hệ số công suất của mạch khi C=Co là: Bài tập Điện xoay chiều 7
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Lê Quang Hưng f biến thiên Công suất cực đại mà mạch tiêu thụ có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Huy Cường Truyền tải điện Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 100 lần so với ban đầu thì ở trạm điện cần phải Bài tập Điện xoay chiều 0
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
Lê Quang Hưng Tức thời Công suất tiêu thụ của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 2
Lê Quang Hưng Công suất lớn nhất có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
N Trong một chu kì của dòng điện, công suất tức thời bằng 0 bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
ntdattt Công suất mạch điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lệch pha Tính công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
M Công suất và cực trị công suất Bài tập Điện xoay chiều 4
M Công suất và cực trị công suất Bài tập Điện xoay chiều 3
T Công suất tiêu thụ của mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
Đình Nam R biến thiên Khi R = R0 thì công suất của mạch là cực đại và bằng 100W. Giá trị của P1 là Bài tập Điện xoay chiều 1
Phùng Tiến Hào Thay đổi f đến khi hệ số công suất mạch còn một nửa thì công suất của mạch lúc này là: Bài tập Điện xoay chiều 2
phạm thị thúy quỳnh Công suất tiêu thụ trung bình của mạch trong khoảng thời gian từ t=1/300s đến t'=1/150s Bài tập Điện xoay chiều 0
Bty Khi tốc độ quay của roto là n$\sqrt{2}$(vòng/phút) thì công suất của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 16
Satoh Aki Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại khi R biến đổi có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
Bty L biến thiên Điều chỉnh L để công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 8
T Công suất tiêu thụ toàn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
G Tức thời Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 14
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
H f biến thiên Tìm công suất của mạch khi f = f1/2 Bài tập Điện xoay chiều 2
D Xác định hệ số công suất khi $R=\sqrt{3}R_1$ Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Động cơ tiêu thụ điện năng với công suất tức thời cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
lethisao Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 15
L Để công suất đó đạt cực đại thì giá trị R phải là Bài tập Điện xoay chiều 1
trương vĩnh long Hệ số công suất của mạch điện Bài tập Điện xoay chiều 4
lethisao R biến thiên Công suất tiêu thụ trên cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 11
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
lethisao Khi tần số là f3=240Hz thì hệ số công suất trong mạch k3 là. Giá trị của k3 là Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top