Hai lò xo khối lượng khối lượng không đáng kể, ghép nối tiếp có độ cứng $k_{1}=2k_{2}$, đầu còn lại

Bài toán
Hai lò xo khối lượng khối lượng không đáng kể, ghép nối tiếp có độ cứng $k_{1}=2k_{2}$, đầu còn lại của lò xo 1 nối với điểm cố định, đầu còn lại lò xo 2 nối với m và hệ đặt trên mặt bàn nằm ngang. Bỏ qua lực cản. Kéo vật để hệ lò xo giãn tổng cộng 12 cm rồi thả nhẹ. Khi động năng bằng thế năng lần đầu, người ta giữ chặt điểm nối giữa hai lò xo. Biên độ dao động của vật sau đó là
A. $6\sqrt{2} cm$
B. $4\sqrt{5}cm$
C. $8\sqrt{2}cm$
D. $6\sqrt{3}$
P/s Đề cho thiếu tỉ số giữa $l_{1}$ và $l_{2}$ thì phải
 
Bài toán
Hai lò xo khối lượng khối lượng không đáng kể, ghép nối tiếp có độ cứng $k_{1}=2k_{2}$, đầu còn lại của lò xo 1 nối với điểm cố định, đầu còn lại lò xo 2 nối với m và hệ đặt trên mặt bàn nằm ngang. Bỏ qua lực cản. Kéo vật để hệ lò xo giãn tổng cộng 12 cm rồi thả nhẹ. Khi động năng bằng thế năng lần đầu, người ta giữ chặt điểm nối giữa hai lò xo. Biên độ dao động của vật sau đó là
A. $6\sqrt{2} cm$
B. $4\sqrt{5}cm$
C. $8\sqrt{2}cm$
D. $6\sqrt{3}$
P/s Đề cho thiếu tỉ số giữa $l_{1}$ và $l_{2}$ thì phải
$k_{1}=2k_{2}$ nên độ dãn của $k_{2}$ bằng $2$ lần độ dãn của $k_{1}$.
Khi hệ ở vị trí động năng bằng thế năng lần đầu:
$W=kx^2$
Khi giữ điểm nối giữa 2 lò xo:
$k_{2}$ có li độ $x'=\dfrac{2x}{3}$
Mà $k_{2}=\dfrac{3k}{2}$
$\Rightarrow$
$$W'=\dfrac{kx^2}{2}+\dfrac{k_{2}x'^2}{2}=\dfrac{5kx^2}{6}$$
$$W'=\dfrac{5}{6}W$$
$$k_{2}A'^2=kA^2$$
$$ A=4\sqrt{5}\left(cm\right)$$
Đáp án B
 
$k_{1}=2k_{2}$ nên độ dãn của $k_{2}$ bằng $2$ lần độ dãn của $k_{1}$.
Khi hệ ở vị trí động năng bằng thế năng lần đầu:
$W=kx^2$
Khi giữ điểm nối giữa 2 lò xo:
$k_{2}$ có li độ $x'=\dfrac{2x}{3}$
Mà $k_{2}=\dfrac{3k}{2}$
$\Rightarrow$
$$W'=\dfrac{kx^2}{2}+\dfrac{k_{2}x'^2}{2}=\dfrac{5kx^2}{6}$$
$$W'=\dfrac{5}{6}W$$
$$k_{2}A'^2=kA^2$$
$$ A=4\sqrt{5}(cm)$$
Đáp án B
bạn giải thích đoạn này hộ mình với :
$\Rightarrow$
$$W'=\dfrac{kx^2}{2}+\dfrac{k_{2}x'^2}{2}=\dfrac{5kx^2}{6}$$
$$W'=\dfrac{5}{6}W$$
$$k_{2}A'^2=kA^2$$
$$ A=4\sqrt{5}(cm)$$
 
Tại vị trí này hệ có động năng và thế năng. Thế năng của lò xo 2. Còn động năng của vật lại bằng thế năng của hệ trước khi giữ. Suy ra biểu thức như trên.
 
Do động năng bằng thế năng nên động năng sẽ bằng một nửa cơ năng.
Cơ năng lúc sau bằng động năng cộng thế năng lúc sau.
Tại vị trí này hệ có động năng và thế năng. Thế năng của lò xo 2. Còn động năng của vật lại bằng thế năng của hệ trước khi giữ. Suy ra biểu thức như trên.
Cảm ơn các xếp:byebye::byebye::byebye: cuối cùng mình cũng đã hiểu:beauty::beauty::beauty:
 
$k_{1}=2k_{2}$ nên độ dãn của $k_{2}$ bằng $2$ lần độ dãn của $k_{1}$.
Khi hệ ở vị trí động năng bằng thế năng lần đầu:
$W=kx^2$
Khi giữ điểm nối giữa 2 lò xo:
$k_{2}$ có li độ $x'=\dfrac{2x}{3}$
Mà $k_{2}=\dfrac{3k}{2}$
$\Rightarrow$
$$W'=\dfrac{kx^2}{2}+\dfrac{k_{2}x'^2}{2}=\dfrac{5kx^2}{6}$$
$$W'=\dfrac{5}{6}W$$
$$k_{2}A'^2=kA^2$$
$$ A=4\sqrt{5}\left(cm\right)$$
Đáp án B
Bạn có cơ sở lý thuyết nào để giải thích giúp mình tại sao lại có k1 = 2k2 thì độ giãn của lò xo 2 gấp đôi độ giãn của lò xo 1 . ( Mặc dù điều này là hợp lý )
 
Bạn có cơ sở lý thuyết nào để giải thích giúp mình tại sao lại có k1 = 2k2 thì độ giãn của lò xo 2 gấp đôi độ giãn của lò xo 1 . ( Mặc dù điều này là hợp lý )
Chả có cái cơ sở lí thuyết nào cả, đơn giản ra mà nói $F=kx=const$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đậu Hoàng Anh Tìm chiều dài lò xo khi hai vật rời nhau Bài tập Dao động cơ 0
truhiki Tính tỉ số độ cứng của hai lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
SuMmer Con lắc lò xo hai vật tách nhau Bài tập Dao động cơ 5
S Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7cm Bài tập Dao động cơ 3
Hinta Vũ Ngọc Anh Hai con lắc lò xo song song Bài tập Dao động cơ 16
dhdhn Khoảng cách giữa hai vật khi lò xo có chiều dài tự nhiên lần thứ hai là? Bài tập Dao động cơ 1
T Thắc mắc về kết quả Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán "Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7 cm" Bài tập Dao động cơ 3
boyvodanh97 Xác định thời điểm vật đi qua vị trí mà lò xo bị dãn $2\left(cm\right)$ lần thứ hai? Bài tập Dao động cơ 6
N Tốc độ trung bình của con lắc lò xo giữa hai lần va chạm Bài tập Dao động cơ 5
proboyhinhvip Hỏi sau $0,5s$ đầu tiên vật đi qua vị trí lò xo hai không biến dạng mấy lần? Bài tập Dao động cơ 14
Nguyn.trim Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa hai vật m1 và m2 là ? Bài tập Dao động cơ 2
P Tốc độ mà vật nhỏ đạt khi qua vị trí lò xo không bị biến dạng lần thứ hai là? Bài tập Dao động cơ 1
cuongk46t1 Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7cm Bài tập Dao động cơ 5
tutsao3 Khoảng cách giữa hai vật khi chiều dài của lò xo ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 2
hongmieu Tốc độ mà vật nhỏ đạt khi đi qua vị trí lò xo không bị biến dạng lần thứ hai là Bài tập Dao động cơ 13
P Xác định vận tốc của vật tại vị trí cách vị trí lò xo không biến dạng 5cm lần thứ hai? Bài tập Dao động cơ 1
sooley Độ nén cực đại của lò xo $K_{2}$và khoảng thời gian ngắn nhất giứa hai lần va chạm liên tiếp của hai Bài tập Dao động cơ 1
hongmieu Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7 cm Bài tập Dao động cơ 6
H Lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình hai vật dao động là Bài tập Dao động cơ 1
KSTN_BK_95 Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên, khoảng cách giữa hai vật m và M là: Bài tập Dao động cơ 1
Spin9x Lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình hai vật dao động bằng? Bài tập Dao động cơ 8
H Tỉ số độ cứng của hai lò xo là Bài tập Dao động cơ 1
H Khi lò xo giãn cực đại lần đầu tiên thì hai vật cách xa nhau một đoạn là Bài tập Dao động cơ 1
N Khi thả nhẹ chúng ra, lò xo đẩy hai vật về một phía.Lấy $\pi^2=10$, khi lò xo giãn cực đại lần đầu t Bài tập Dao động cơ 1
dreamhigh315 Khi lò xo giãn cực đại lần đầu tiên thỳ hai vật cách xa nhạu một đoạn Bài tập Dao động cơ 4
U Bài toán con lắc lò xo với hai vật Bài tập Dao động cơ 1
T Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên, khoảng cách giữa hai vật $m$ và $M$ Bài tập Dao động cơ 1
T Thời điểm lúc vật qua vị trí mà lò xo bị giãn $6cm$ lần thứ hai Bài tập Dao động cơ 1
Đồng Mễ Ái Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
K Đến $t=6 \Delta t$ thì khoảng cách hai vật là Bài tập Dao động cơ 0
L tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số Bài tập Dao động cơ 1
keyhaii Hỏi biên độ của hai vật là bao nhiêu để m1 không rời khỏi m2? Bài tập Dao động cơ 2
M Tỉ số giữa gia tốc cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai là ? Bài tập Dao động cơ 1
H Nếu xem đồng hồ thứ hai chạy đúng thì đồng hồ thứ nhất chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
FireStorm Từ thời điểm hai con lắc bắt đầu dao động đến khi hai con lắc có cùng chiều dài lần thứ 3 thì số lần Bài tập Dao động cơ 2
0 Thời điểm khoảng cách giữa hai vật cực đại lần thứ 2014 Bài tập Dao động cơ 1
Khánh Linh 147 Xác định thời điểm đầu tiên cả hai con lắc cùng trở lại trạng thái dao động này Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
NTH 52 Khi vật $A$ở vị trí cao nhất thì vật $B$ chưa chạm đất, khoảng cách giữa hai vật? Bài tập Dao động cơ 1
G Khoảng cách giữa hai vật là Bài tập Dao động cơ 3
T Hai con lắc đơn có chiều dài l1 = 64cm, l2 = 81cm Bài tập Dao động cơ 3
T Thời gian cả hai đi qua vị trí cân bằng theo cùng chiều lần thứ 2013 Bài tập Dao động cơ 4
kienduc_2000 Khoảng thời gian giữa 2013 lần liên tiếp hai vật gặp nhau? Bài tập Dao động cơ 0
T Thời gian ngắn nhất giữa hai lần con lắc có vận tốc bằng nửa vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 3
T Hỏi sau thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu hai vật lại ở vị trí ngang nhau? Bài tập Dao động cơ 11
Mến Khoảng cách lớn nhất giữa hai hình chiếu của hai dao động trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 1
minhlamdc Hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
Toe Hai chất điểm M,N dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ của hai con lắc là Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Năng lượng cực đại của vật khi thực hiện đồng thời hai dao động trên là Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top