Thời điểm 2013 hai chất điểm gặp nhau là

Bài toán
Hai chất điểm dao động điều hòa cùng trên trục Ox với cùng gốc tọa độ và cùng mốc thời gian với phương trình lần lượt là $x_1=4\cos(4\pi{t}-\dfrac{\pi}{3})cm$ và $x_2=4\cos(4\pi{t}+\dfrac{\pi}{6}) cm$. Thời điểm lần thứ 2013 hai chất điểm gặp nhau là:
A. $\dfrac{18019}{36}$ (s)
B. $\dfrac{12073}{36}$ (s)
C. $\dfrac{4025}{4}$ (s)
D. $\dfrac{8653}{4}$ (s)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Hai chất điểm dao động điều hòa cùng trên trục Ox với cùng gốc tọa độ và cùng mốc thời gian với phương trình lần lượt là $x_1=4\cos(4\pi{t}-\dfrac{\pi}{3})cm$ và $x_2=4\cos(4\pi{t}+\dfrac{\pi}{6}) cm$. Thời điểm lần thứ 2013 hai chất điểm gặp nhau là:
A. $\dfrac{18019}{36}$ (s)
B. $\dfrac{12073}{36}$ (s)
C. $\dfrac{4025}{4}$ (s)
D. $\dfrac{8653}{4}$ (s)
$x_1 = x_2$ có nghiệm $t = \dfrac{1}{48} + \dfrac{k}{4}$
Gặp nhau lần 2013 nên $k = 2012$.
$t = \dfrac{24145}{48}$
Bạn chép sai đề thì phải. Xem lại có phải cùng tần số không?
Mình cũng tính ra giống bạn nhưng sao không có đáp án nhỉ
Đề có vấn đề đó các bạn ạ
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này không phải mìn up mà nếu không cùng tần số thi hơi khó nếu mà ban đầu chúng chuyển động ở vị trí khác nhau như trên...mình làm theo tổng hợp dao động rất ngắn
Sửa lại viết hoa đầu câu đi bạn.
khác tần số giải pt lượng giác, còn cùng tần số tổng hợp dao động 2 vật gặng nhau tại cân bằng
 
Bài toán
Hai chất điểm dao động điều hòa cùng trên trục Ox với cùng gốc tọa độ và cùng mốc thời gian với phương trình lần lượt là $x_1=4\cos \left(4\pi {t}-\dfrac{\pi }{3}\right)cm$ và $x_2=4\cos \left(4\pi {t}+\dfrac{\pi }{6}\right) cm$. Thời điểm lần thứ 2013 hai chất điểm gặp nhau là:
A. $\dfrac{18019}{36}$ (s)
B. $\dfrac{12073}{36}$ (s)
C. $\dfrac{4025}{4}$ (s)
D. $\dfrac{8653}{4}$ (s)
Ah ha. Giống Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hôm nọ đây mà, bạn cho mình xin đáp án câu này đi, ý gì vậy?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Mình cũng có Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán gần tương tự thế nhưng tần số dao động 2 có omega= 2pi có ai giải dùm mình với
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Fờ Tu Thời điểm lần thứ 2013 lò xo dãn 3 cm Bài tập Dao động cơ 3
CrapWolf Thời điểm lần thứ 2013 hai chất điểm gặp nhau là Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Thời điểm lần thứ 2013 hai chất điểm gặp nhau là ? Bài tập Dao động cơ 8
C Kể từ t=0, thời điểm vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ 2013 là Bài tập Dao động cơ 4
Kate Spencer Thời điểm vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần 2013 Bài tập Dao động cơ 7
Del Enter Vật có $a =15\pi m/s^2$ vào thời điểm thứ 2013 là? Bài tập Dao động cơ 3
Tungthanhphan Kể từ t = 0, chất điểm đi qua vị trí có gia tốc có độ lớn cực đại lần 2013 ở thời điểm nào ? Bài tập Dao động cơ 1
__Black_Cat____! Hai vật gặp nhau lần thứ 2013 vào thời điểm? Bài tập Dao động cơ 33
N Thời điểm động năng của vật và thế năng lò xo bằng nhau lần thứ 2013 là Bài tập Dao động cơ 1
thehiep Thời điểm hai chất điểm cách nhau $5cm$ lần thứ $2013$ kể từ lúc $t=0s$ Bài tập Dao động cơ 1
T Một vật dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li độ thỏa mãn... Bài tập Dao động cơ 1
H Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng thì tỉ số giữa động năng vs thế năng của N là? Bài tập Dao động cơ 2
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ cứng của lò xo dựa vào 3 thời điểm Bài tập Dao động cơ 3
A Xác định thời điểm vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 0
0602nguyenminh Xác định thời điểm thứ 2008 Bài tập Dao động cơ 3
Vớ Vẩn Thời điểm t+0,4(s) chất điểm có li độ là Bài tập Dao động cơ 1
NhatHau Vật đến vị trí biên dương lần thứ 5 vào thời điểm Bài tập Dao động cơ 3
tritanngo99 Tại thời điểm đó, chất điểm 2 có li độ là: Bài tập Dao động cơ 3
Tích Chu Trong thời gian t=2,5 s kể từ lúc chuyển động chất điểm cắt bao nhiêu vân cực đại. Bài tập Dao động cơ 2
V Biết li độ tại thời điểm t tính vận tốc tại thời điểm $t+0,125s$ Bài tập Dao động cơ 7
Phuonganh nguyen Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 đến thời điểm t2 Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Thế năng của vật tại thời điểm t là: Bài tập Dao động cơ 3
B Hỏi sau thời gian ngắn nhất la bn kể từ thời điểm t1 khoảng cách giữa chúng bằng 15cm Bài tập Dao động cơ 1
FireStorm Từ thời điểm hai con lắc bắt đầu dao động đến khi hai con lắc có cùng chiều dài lần thứ 3 thì số lần Bài tập Dao động cơ 2
0 Thời điểm khoảng cách giữa hai vật cực đại lần thứ 2014 Bài tập Dao động cơ 1
0 Vật cách vị trí cân bằng $2\sqrt{2}$cm tại những thời điểm nào ? Bài tập Dao động cơ 4
Khánh Linh 147 Xác định thời điểm đầu tiên cả hai con lắc cùng trở lại trạng thái dao động này Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
minhanhmia Thời điểm chất điểm đi qua vị trí thỏa mãn v=$\dfrac{\omega x }{\sqrt{3}}$ lần thứ 11 tại thời điểm Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Sau thời điểm gặp nhau bao lâu thì tốc độ P bằng 0,5 tốc độ M Bài tập Dao động cơ 2
Đạo_Cappj Thời điểm ban đầu vật ở li độ x=A, sau đó 3T/4 thì vật ở li độ? Bài tập Dao động cơ 2
T Xác định thời điểm thứ 100 Bài tập Dao động cơ 8
T Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu chu kì vật qua vị trí cân bằng lần thứ 2011 Bài tập Dao động cơ 4
H Hãy xác định thời điểm thứ 2014 vật có động năng bằng thế năng? Bài tập Dao động cơ 3
H Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu vật qua vị trí x = 0,5A lần thứ 2011? Bài tập Dao động cơ 4
M Tại thời điểm t=1/4s, chất điểm có li độ bằng mấy? Bài tập Dao động cơ 2
Q Thời điểm đầu tiên vật qua vị trí $x=-\sqrt{2}$ cm theo chiều dương Bài tập Dao động cơ 2
T Tốc độ trung bình của vật nặng trong thời gian kể từ thời điểm thả đến thời điểm vật qua vị trí lò x Bài tập Dao động cơ 0
Rosemary Pham Tìm li độ của N tại thời điểm t Bài tập Dao động cơ 11
T Thời điểm đầu tiên khoảng cách 2 vật cách nhau 9cm là Bài tập Dao động cơ 3
L Tại thời điểm 7/60 s sau đó vật đang ở vị trí có li độ? Bài tập Dao động cơ 3
S Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7cm Bài tập Dao động cơ 3
lethisao Cần tăng hay giảm biên độ như thế nào để thời gian ngắn nhất từ khi điểm I chịu tác dụng của lực nén Bài tập Dao động cơ 1
K Động năng của một vật tại thời điểm t Bài tập Dao động cơ 3
ghjcghj Tính từ lúc $t=0$, khoảng cách giữa hai vật lớn nhất vào thời điểm nào Bài tập Dao động cơ 4
trương vĩnh long Tìm thời điểm đầu tiên hai điểm sáng ở xa nhau nhất và khoảng cách xa nhất đó Bài tập Dao động cơ 3
My sky Sau thời gian $\dfrac{7}{6} s$ kể từ thơì điểm ban đầu vật đi qua vị trí $x=1 cm$ số lần là Bài tập Dao động cơ 1
K Thời điểm tốc độ tương đối giữa 2 vật đạt cực đại là ? Bài tập Dao động cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top