Năng lượng tối thiểu để lấy được 3 hạt proton và 2 hạt notron

Bài toán
Cho hạt nhân $_{11}Na^{23}$. Biết khối lượng $m_{Na} $= 22,9837u, $m_{p}$= 1,0073u, $m_{n}$ =1,0086u. Lấy $Uc^{2}$ = 931,5 MeV. Năng lượng tối thiểu để lấy được 3 hạt proton và 2 hạt notron từ hạt nhân $_{11}Na^{23}$ là

A. 186,1137 MeV
B. 40,4595 MeV
C. 8,0919 MeV
D. 184,90275 MeV
 
Bài toán
Cho hạt nhân $_{11}Na^{23}$. Biết khối lượng $m_{Na} $= 22,9837u, $m_{p}$= 1,0073u, $m_{n}$ =1,0086u. Lấy $Uc^{2}$ = 931,5 MeV. Năng lượng tối thiểu để lấy được 3 hạt proton và 2 hạt notron từ hạt nhân $_{11}Na^{23}$ là

A. 186,1137 MeV
B. 40,4595 MeV
C. 8,0919 MeV
D. 184,90275 MeV
Dù tách 1 p hay 1 n thì cũng chẳng còn là hạt nhân nữa. Vì vậy năng lượng cần chính là năng lượng liên kết.
Chọn A
Ps: Quan điểm chủ quan, chưa gặp bao giờ cả ^^!
 
Dù tách 1 p hay 1 n thì cũng chẳng còn là hạt nhân nữa. Vì vậy năng lượng cần chính là năng lượng liên kết.
Chọn A
Ps: Quan điểm chủ quan, chưa gặp bao giờ cả ^^!
•Thế này sai chắc rồi :)). Chú có nghe câu chuyện về ước mơ của các nhà giải thuật kim trong quá khứ chưa: biến thủy ngân thành vàng. Khoa học hiện đại đã chứng minh và làm được điều này bằng cách lấy 1 p của thủy ngân
•Và Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này sẽ không bao giờ thi, trình độ của hs chưa tới :))
 
•Thế này sai chắc rồi :)). Chú có nghe câu chuyện về ước mơ của các nhà giải thuật kim trong quá khứ chưa: biến thủy ngân thành vàng. Khoa học hiện đại đã chứng minh và làm được điều này bằng cách lấy 1 p của thủy ngân
•Và Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này sẽ không bao giờ thi, trình độ của hs chưa tới :))
  • Cái chuyện kia chưa nghe bh :))
  • Bài này chắc chả bh thi thật ^^
  • nhok_ctqh cho đáp án :D
 
•Thế này sai chắc rồi :)). Chú có nghe câu chuyện về ước mơ của các nhà giải thuật kim trong quá khứ chưa: biến thủy ngân thành vàng. Khoa học hiện đại đã chứng minh và làm được điều này bằng cách lấy 1 p của thủy ngân
•Và Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này sẽ không bao giờ thi, trình độ của hs chưa tới :))
Theo mình thì để ý câu hỏi là " năng lượng nhỏ nhất cần " nên sẽ là năng lượng vừa đủ để phá vỡ liên kết trong phân tử!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Tính năng lượng tối thiểu cần thiết để tách hạt nhân oxi? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
highhigh Bỏ qua động năng của các hạt sinh ra, năng lượng tối thiểu hạt $\alpha $ để phản ứng xảy ra : Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
BackSpace Năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Để phản ứng toả năng lượng thì giá tị tối thiểu của góc $\alpha$ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
triminhdovip137 Tính năng lượng tối thiểu cần thiết để tách hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
tkvatliphothong Lượng tử năng lượng gamma có năng lượng tối thiểu là bao nhiêu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Ruichuchoe Năng lượng toả ra trong một phản ứng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Đạt QH Phương trình nào thu năng lượng ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
lethisao Xác định năng lượng của phản ứng tỏa ra hay thu vào Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Văn Long Tính năng lượng mà phản ứng đó tỏa ra hay thu vào Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
ghjcghj Trong khoảng thời gian lò phản ứng giảm công suất, tổng năng lượng sinh ra từ các phản ứng phân hạch Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
V Tính năng lượng phản ứng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Trust me Năng lượng tỏa ra Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
C Năng lượng toả ra từ phản ứng trên là bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
apple13197 Phản ứng tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
T Tính năng lượng tỏa ra khi phân rã một hạt nhân? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
nevervforget Năng lượng tỏa ra sau 5 phân hạch dây chuyền đầu tiên Bài tập Hạt nhân nguyên tử 12
S Năng lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
H Năng lượng thu được là bao nhiêu ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ĐỗĐạiHọc2015 Nếu phản ứng tỏa ra năng lượng \Delta E thì động năng của hạt B là. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
S Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân heli này là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
dungpro1511 Nếu một hạt có sai số nói trên là 5% thì hạt đó có năng lượng toàn phần gấp bao nhiêu lần năng lượng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
datanhlg Tìm năng lượng để tách 1 g $^{4}He_{2}$ thành proton va notron? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
datanhlg Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 1g Heli bằng bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
N Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân heli Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
N Tìm năng lượng liên kết của hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
BackSpace Năng lượng tỏa ra khi 1kg urani $_{92}^{235}\textrm{U}$ bị phân hạch hoàn toàn. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Thảo Bùi Phản ứng thu năng lượng là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
D Năng lượng toả ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được 89,5$cm^{3}$ khí heli ở điều kiện tiêu chuẩn là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
D Khi tổng hợp được 1mol hạt nhân U238 thì năng lượng tỏa ra là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Math_IneRap Phản ứng toả hay thu bao nhiêu năng lượng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Gem Tỉ số năng lượng liên kết trong hai hạt nhân đó xấp xỉ bằng bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
V Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1g khí heli xấp xỉ bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Annapham95 Hiện tượng thực nghiệm nào chứng tỏ năng lượng bên trong nguyên tử nhận các giá trị gián đoạn Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
duylonghg95 Phản ứng tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
T Tính năng lượng tỏa ra khi cho 10 g Po phân ra hết là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
sooley Động năng của hạt $\alpha$ là $E_{\alpha }=4Mev$. Tính khối lượng hạt $_{92}^{234}\textrm{U}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
To_Be_The_Best Năng lượng 1 phân rã tỏa ra là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
To_Be_The_Best Nếu dùng toàn bộ D có trong $1 kg$ nước thì năng lượng thu được Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
triminhdovip137 Tìm năng lượng của phản ứng hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
lvcat Tính năng lượng kích thích $_{7}^{14}\textrm{N}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
H Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
T Năng lượng cần thiết để tách hạt nhân này thành hạt nhân khác Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ShiroPin Một vật có khối lượng nghỉ là m, có động năng la W thì vận tốc của vật là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
linh Tìm tốc độ của hạt mêzôn để năng lượng toàn phần của nó gấp 10 lần năng lượng nghỉ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
D Năng lượng cần cung cấp cho phản ứng xảy ra là . Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
H Một hạt có năng lượng nghỉ gấp $4$ lần động năng của nó, thì hạt chuyển động với tốc độ: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
P Năng lượng liên kết của hạt nhân $\alpha $ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
NTH 52 Năng lượng liên kết của hạt nhân ${}_{2}^{3} \rm{{He}}$ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
dtdt95 Nếu tổng hợp hêli từ 1g liti thì năng lượng tỏa ra có thể đun sôi 1 khối lượng nước ở $0^0 C $ là : Bài tập Hạt nhân nguyên tử 9
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top