Tìm số lần vật đạt giá trị vận tốc theo yêu cầu đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365

Bài toán
Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình $x=5\cos(\dfrac{5\pi t}{3}+\dfrac{\pi }{2})$. Sau $1,7s$ kể từ thời điểm $t=0$ có mấy lần vận tốc của chất điểm có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại:
A. $4$.
B. $6$.
C. $5$.
D. $3$.
P/s: Mình làm ra $5$ nhưng thầy mình giải ra có $3$ thôi. :(
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình $x=5\cos(\dfrac{5\pi t}{3}+\dfrac{\pi }{2})$. Sau $1,7s$ kể từ thời điểm $t=0$ có mấy lần vận tốc của chất điểm có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại:
A. $4$.
B. $6$.
C. $5$.
D. $3$.
P/s: Mình làm ra $5$ nhưng thầy mình giải ra có $3$ thôi. :(
Chắc cậu nhầm giữa tốc độ và vận tốc,
Theo đề thì 1 chu kì vật qua vị trí có vận tốc của chất điểm có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại 2 lần, và trong khoảng $\dfrac{5T}{12}$ vật qua vị trí $v=\dfrac{1}{2}v_{max}$ 1 lần . Suy ra 3 lần
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình $x=5\cos(\dfrac{5\pi t}{3}+\dfrac{\pi }{2})$. Sau $1,7s$ kể từ thời điểm $t=0$ có mấy lần vận tốc của chất điểm có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại:
A. $4$.
B. $6$.
C. $5$.
D. $3$.
P/s: Mình làm ra $5$ nhưng thầy mình giải ra có $3$ thôi. :(

Ta có $$v_{\max}=\omega A=\dfrac{25\pi}{3}$$
Do đó cần tìm số lần $v=\dfrac{25\pi}{ 6}$
Ban đầu $v<0$
Ta có $T=\dfrac{2\pi}{\omega}=1,2$
Do đó sau $1,2\,s$ thì vật đi qua $2$ lần.
Sau $0,5\,s$ nữa thì vật chỉ đi được thêm $x=4,98\,cm$ cùng chiều $Ox$
Do đó vật đi qua thêm một lần nữa...
Tóm lại là chỉ $3$ lần thôi
__________________
Chắc anh (chị) nhầm vận tốc với tốc độ !!!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình $x=5\cos(\dfrac{5\pi t}{3}+\dfrac{\pi }{2})$. Sau $1,7s$ kể từ thời điểm $t=0$ có mấy lần vận tốc của chất điểm có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại:
A. $4$.
B. $6$.
C. $5$.
D. $3$.
P/s: Mình làm ra $5$ nhưng thầy mình giải ra có $3$ thôi. :(
Đó là do bạn tính độ lớn của vận tốc thì ra $5$ điểm thôi!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Chắc cậu nhầm giữa tốc độ và vận tốc,
Theo đề thì 1 chu kì vật qua vị trí có vận tốc của chất điểm có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại 2 lần, và trong khoảng $\dfrac{5T}{12}$ vật qua vị trí $v=\dfrac{1}{2}v_{max}$ 1 lần . Suy ra 3 lần
Mọi người tính vậy là vận tốc có giá trị âm à.Sao ngộ thế.??????????
 
Nếu tính ra 3 thi vậy là chỉ tính giá Trị âm rồi
Bây giở bạn bắt đầu cầm bút, vẽ một cái vòng tròn có gắn trục oxy có O là tâm :D
Chấm 2 điểm $-\dfrac{\pi }{6}$ và $-\dfrac{5\pi }{6}$ , 2 vị trí này vật có $v=0,5v_{max}$
$1,7s=1T +\dfrac{5T}{12}$
Tại vị trí t=0 vật đang ở vị trí cân bằng v<0, sau một chu kì tức 1 vòng tròn vật qua vị trí $-\dfrac{\pi }{6}$ và -$\dfrac{5\pi }{6}$ rồi quay lại vị trí ban đầu suy ra 2 lần.
Sau $\dfrac{5T}{12}$ vật qua vị trí $-\dfrac{5\pi }{6}$ suy ra 1 lần nữa
Tổng là 3 lần . :|
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hoangkkk Tìm số lần vật đi qua vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 1
H Tìm số lần hai chất điểm gặp nhau trong $20s$ Bài tập Dao động cơ 4
THẦN CHẾT HƯ VÔ Bài toán tìm tỉ số t1/t2 Bài tập Dao động cơ 2
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
C Tìm tỉ số $\dfrac{\triangle l}{l}$ Bài tập Dao động cơ 1
ghjcghj Tìm số cực đại trên đoạn FF' Bài tập Dao động cơ 1
O Chứng minh vật dao động điều hòa. Tìm tần số dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
Uchiha Sasuke98 Tìm tần số góc trong dao động bé của thanh xung quanh vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 0
A Tìm tỉ số động năng của vật khi tốc độ cực đại và động năng vật khi lò xo không biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
L Tìm tần số và biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 3
hunghg0 Tìm tần số góc Bài tập Dao động cơ 1
M Tìm tần số góc lớn hơn Bài tập Dao động cơ 3
D Tìm tỉ số vận tốc giữa $m_1$ và $m_2$ Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Tìm hệ số ma sát giữa vật với bàn Bài tập Dao động cơ 6
A Tìm tần số dao động của mẩu gỗ Bài tập Dao động cơ 7
huynhcashin Tìm tỉ số động năng của vật lúc tốc độ vật đạt cực đại và động năng của vật nặng lúc lò xo không biế Bài tập Dao động cơ 3
S Tìm tần số dao động Bài tập Dao động cơ 3
D Tìm tần số $f$ của dao động? Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm tần số góc Bài tập Dao động cơ 3
thichhocvatli Tìm tỉ số biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 3
pipi Tìm tỉ số động năng lúc tốc độ cực đại và động năng lúc lò xo không biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm tỉ số của thế năng và động năng sau một khoảng thời gian Bài tập Dao động cơ 9
C Hệ số ma sát giữa 2 vật và mặt phẳng ngang $u=0,05$. Tìm $k$? Bài tập Dao động cơ 0
K Tìm số dao đông vật thực hiện được Bài tập Dao động cơ 6
K Tìm tần số góc Bài tập Dao động cơ 3
tkvatliphothong [ĐH-2012] Tìm tỉ số động năng Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm tần số dao động của con lắc lò xo. Bài tập Dao động cơ 7
H Tìm tỉ số động năng của M và động năng của N Bài tập Dao động cơ 3
thehiep 2 chất điểm dao động theo 2 đường thẳng song song, cùng tần số... Tìm hiệu số pha 2 dao động Bài tập Dao động cơ 4
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Bé ss minki Tìm A max Bài tập Dao động cơ 2
Đạt QH Tìm cơ năng của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
keyhaii Tìm chu kì dao động, nếu sau khi thả ra nó dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
monmaru188 Tìm chu kì dao động của vật và lực căng dây lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
monmaru188 Tìm thời gian ngắn nhất để con lắc đi được quãng đường s = 6 cm Bài tập Dao động cơ 11
V Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega $ Bài tập Dao động cơ 2
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm chiều dài lò xo khi hai vật rời nhau Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tìm góc nhọn a Bài tập Dao động cơ 0
tritanngo99 Tìm $x,v$ của vật khi lò xo có chiều dài $45(cm)$. Bài tập Dao động cơ 0
H Tìm chu kì dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
R Tìm công thức của chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 1
thaoqn99 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 0
thaoqn99 Tìm tốc độ trung bình Bài tập Dao động cơ 2
M Tìm biên độ lúc sau Bài tập Dao động cơ 2
FireStorm Tìm $v_{0}$ Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Tìm $\varphi, k$ Bài tập Dao động cơ 6
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top