Lần thứ 2 động năng bằng thế năng tại thời điểm nào ?

Bài toán
Con lắc lò xo chu kì T = 2s , tại t=0,1s thì động năng bằng thế năng lần thứ nhất , lần thứ 2 động năng bằng thế năng tại thời điểm nào ?

Đáp án : 0,6 s
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
tudat1402 Thời điểm vật qua vị trí có li độ x = 4,5 cm lần đầu tiên tính từ thời điểm ban đầu t = 0 Bài tập Dao động cơ 0
Z Tình khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần ... Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Khoảng cách hai vật tại thời điểm lò xo bị nén cực đại lần thứ nhất là Bài tập Dao động cơ 2
A Tìm tỉ số $\frac{m}{M}$ để vật không va chạm lần 2 Bài tập Dao động cơ 2
Alitutu Thời điểm lúc vật qua vị trí mà lò xo bị giãn $6cm$ lần thứ hai Bài tập Dao động cơ 2
Alitutu Chất điểm đi qua vị trí có li độ x = -1,4 cm bao nhiêu lần? Bài tập Dao động cơ 1
Giọt lệ mặn Quãng đường đi được từ lúc vectơ gia tốc đổi chiều lần thứ 2 Bài tập Dao động cơ 0
anzaiii Nếu giảm khối lượng 20% thì số lần dao động của con lắc trong 1 đơn vị thời gian Bài tập Dao động cơ 10
anzaiii Tính chu kì dao động $T_1$ , $T_2$ khi lần lượt mắc vật m vào lò xo $k_1$,$K_2$ là ? Bài tập Dao động cơ 1
trungthinh.99 Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi vật dao động đến khi $F_{đh}=1.5N$ Bài tập Dao động cơ 2
N Hình chiếu của chất điểm còn lại trên trục Ox dao động với phương trình ? Bài tập Dao động cơ 5
Alitutu Năng lượng dao động của vật bằng Bài tập Dao động cơ 2
Alitutu Tần số dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 2
Alitutu Dao động điều hòa với tần số là Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Sau đó con lắc dao động với cơ năng toàn phần là Bài tập Dao động cơ 2
Alitutu Phương trình dao động của vật có biểu thức nào sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Giá trị vận tốc cực đại của vật và pha ban đầu của dao động tổng hợp là Bài tập Dao động cơ 10
Alitutu Nếu chỉ treo vật có khối lượng $m_{2}$ thì tần số dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
N Chu kì dao động của vật và độ nén tối đa của $k_2$ trong quá trình dao động là: Bài tập Dao động cơ 1
báo Công suất để lo xo dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 2
K Khi thế năng của con lắc thứ nhất là 0,4j thì động năng của con lắc thứ 2 là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 6
D Tốc độ dao động cực đại của vật là Bài tập Dao động cơ 10
linh Độ nén lớn nhất của lò xo có thể đạt được trong quá trình vật giao động là? Bài tập Dao động cơ 7
Q Suất điện động suất hiện trên thanh treo con lắc Bài tập Dao động cơ 6
anzaiii Tìm thời điểm thế năng của con lắc bằng động năng của nó . Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top