Tức thời Bài toán các tần số khác nhau. So sánh $I$ và $I_0$.

Bài toán
Lần lượt đặt vào hai đầu dây một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp các điện áp $u_1;u_2;u_3$ có cùng giá trị hiệu dụng nhưng tần số khác nhau, thì cường độ dòng điện trong mạch tương ứng là: $i_1=I_0\cos{\left(100\pi t+{\varphi}_1\right)}$;$i_2=I_0\cos{\left(120\pi t+{\varphi}_2\right)}$ ;$i_3=I\sqrt{2}\cos{\left(110\pi t+{\varphi}_3\right)}$
Hệ thức nào sau đây là đúng?
A. $ I > \dfrac{I_0}{\sqrt{2}}$
B. $I \le \dfrac{I_0}{\sqrt{2}}$
C. $I < \dfrac{I_0}{\sqrt{2}}$
D. $I = \dfrac{I_0}{\sqrt{2}}$
 
kiemro721119 đã viết:
Bài toán: Lần lượt đặt vào hai đầu dây một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp các điện áp $u_1;u_2;u_3$ có cùng giá trị hiệu dụng nhưng tần số khác nhau, thì cường độ dòng điện trong mạch tương ứng là: $i_1=I_0\cos{\left(100\pi t+{\varphi}_1\right)}$;$i_2=I_0\cos{\left(120\pi t+{\varphi}_2\right)}$ ;$i_3=I\sqrt{2}\cos{\left(110\pi t+{\varphi}_3\right)}$
Hệ thức nào sau đây là đúng?
A. $ I > \dfrac{I_0}{\sqrt{2}}$
B. $I \le \dfrac{I_0}{\sqrt{2}}$
C. $I < \dfrac{I_0}{\sqrt{2}}$
D. $I = \dfrac{I_0}{\sqrt{2}}$
Giải

Do $I_{0_1}=I_{0_2}$ nên $Z_1=Z_2 $
$$\Rightarrow Z_{L_1}-Z_{C_2} =Z_{C_2} - Z_{L_2}$$
$$\Rightarrow Z_{L_1}+Z_{L_2} = Z_{C_1}+Z_{C_2}$$
$$\Rightarrow \omega _1.\omega _2 =\dfrac{1}{LC}=\omega _0^2$$
Do đó $\omega _1 < \omega _0 < \omega _3$
$$\Rightarrow \begin{cases} Z_{C_1}-Z_{L_1} >0 \\ Z_{L_3}-Z_{C_3} >0\end{cases}$$
Lại có : $\omega _1.\omega _3 < \omega _0^2 < \dfrac{1}{LC}$
$$\Rightarrow L < \dfrac{1}{\omega _1.\omega _3 C}$$
$$\Rightarrow Z_{L_1} +Z_{L_3} < Z_{C_1}+Z_{C_3}$$
$$\Rightarrow 0
$$\Rightarrow Z_3 < Z_1$$
$$\Rightarrow I\sqrt{2}=I_{0_3} > I_{0_1}=I_0$$
$$\Rightarrow I > \dfrac{I_0}{\sqrt{2}}$$

Chọn A
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
bipibi Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 0
C Tức thời Bài toán điện áp tức thời của u đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thõa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 [Topic] Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán điện xoay chiều ôn thi đại học 2015 Bài tập Điện xoay chiều 312
inconsolable Bài toán về truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 3
H Bài toán tính cường độ dòng điện qua động cơ. Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lệch pha Bài toán tìm hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
H L biến thiên Bài toán về độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 3
H Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 5
lvcat Bài toán mắc thêm Ampe kế, Vôn kế vào mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất truyền đi không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 C biến thiên Bài toán $LC$ cùng biến đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
kiemro721119 L biến thiên Bài toán thay đổi $L$ để công suất mạch cực đại. Bài tập Điện xoay chiều 3
thiencuong_96 L biến thiên Bài toán $L$ biến thiên, tính độ tự cảm $L_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat f biến thiên Bài toán cực trị có f biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân MPĐ [ĐH 2012] Bài toán về máy phát điện xoay chiều một pha Bài tập Điện xoay chiều 3
๖ۣۜKing Cách giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập bằng phương pháp chuẩn hóa số liệu Bài tập Điện xoay chiều 2
D Bài tập điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 4
minhtangv Truyền tải điện Bài tập truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng Số giá trị C thỏa mãn đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Điện xoay chiều thi HSG Thái Bình 2013-2014 Bài tập Điện xoay chiều 20
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Điện xoay chiều trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Điện xoay chiều 132
Tăng Hải Tuân Bài tập máy phát điện Bài tập Điện xoay chiều 9
Tăng Hải Tuân Bài tập máy biến áp, truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 16
D MBA Bài tập biến thế tự ngẫu. Tìm hiệu điện thế hiệu dụng và dòng điện của cuộn thứ cấp lấy ra ở A, C? Bài tập Điện xoay chiều 4
T [ĐH 2013] Bài tập điện xoay chiều mới trong đề đại học 2013 Bài tập Điện xoay chiều 126
chinhanh9 Chi phí mà cơ sở sản xuất này phải thanh toán cho nhà máy điện hàng tháng (30 ngày) là: Bài tập Điện xoay chiều 1
triminhdovip137 MPĐ Chi phí phải thanh toán hàng tháng là? Bài tập Điện xoay chiều 1
S Lệch pha Khi các điện áp tức thời uAM và uMB lệch pha nhau góc 90 độ thì hệ số tự cảm là Bài tập Điện xoay chiều 1
O Lệch pha Độ lệch pha của các đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
metajet Giá trị các phần tử trong mạch R, L, C nối tiếp? Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty Thời điểm cộng hưởng của các lưỡi gà thứ nhất và thứ 3 lần lượt là: Bài tập Điện xoay chiều 2
xuanhoang281 Truyền tải điện Tìm số máy đã tăng thêm biết hiệu điện thế nơi truyền tải không đổi, các máy tiêu thụ điện ổn định v Bài tập Điện xoay chiều 2
0 Dùng hai đèn như vậy mắc nối tiếp với nhau và mắc và đầu AC thì các đèn sáng như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 0
Luhan Xác định các phần tử trong hộp X Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Hộp đen Xác định các loại linh kiện trong hộp đen và giá trị trở kháng của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 3
GS.Xoăn Lệch pha Khi nối thêm cuộn cảm thuần $L$ thì hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất trong các giá tr Bài tập Điện xoay chiều 4
zkdcxoan f biến thiên So sánh các công suất ta có Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Giá trị của f tối thiểu bằng bao nhiêu để ta không còn phân biệt được các màu trên đĩa? Bài tập Điện xoay chiều 8
thanhanbbt f biến thiên Tần số f1 có giá trị gần với giá trị nào nhất trong các giá trị sau? Bài tập Điện xoay chiều 4
thoheo Thứ tự lần lượt các vôn kế chỉ cực đại khi tăng dần tần số là Bài tập Điện xoay chiều 2
GS.Xoăn C biến thiên Tổng $(U_1+U_2)$ gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau? Bài tập Điện xoay chiều 1
H Tìm các phần tử trong hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 1
A L biến thiên Viết biểu thức của i ứng với các giá trị L1 và L2. Bài tập Điện xoay chiều 1
Enzan C biến thiên So sánh các giá trị thời gian trên thì Bài tập Điện xoay chiều 1
Hoàng luyên Giá trị lớn nhất trong các giá tri Uc là Bài tập Điện xoay chiều 7
NTH 52 Giá trị của U gần với giá trị nào nhất trong các giá trị sau Bài tập Điện xoay chiều 1
Khám phá vũ trụ. Tính giá trị cực đại của điện tích trên các bản tụ Bài tập Điện xoay chiều 4
Hoàng Phong Hộp X chứa các phần tử Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top