MBA Thay đổi số vòng ở cuộn thứ cấp, tìm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu dây để hở cuộn thứ cấp.

Bài toán
Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng( bỏ qua hao phí) một điện áp có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 100V. Ở cuộn thức cấp nếu giảm bớt n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là U, nếu tăng thêm n vòng dây thì điện áp đó là 2U. Nếu tăng 3n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu dây để hở của cuộn này băng:
A. 100V
B. 200V
C. 220V
D. 110V
 
Bài toán
Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng( bỏ qua hao phí) một điện áp có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 100V. Ở cuộn thức cấp nếu giảm bớt n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là U, nếu tăng thêm n vòng dây thì điện áp đó là 2U. Nếu tăng 3n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu dây để hở của cuộn này băng:
A. 100V
B. 200V
C. 220V
D. 110V
Lời Giải:
Đặt $U_o;\ U_1;$ là điện áp đặt vào cuộn sơ và cuộn thứ.$N_1;\ N_2$ là số vòng dây của cuộn sơ và cuộn thứ
Ta có:
$$\begin{cases} \dfrac{U_o.N_2}{N_1} = 100 \\ \dfrac{U}{U_o} = \dfrac{N_2-n}{N_1}&\left(1\right) \\ \dfrac{2U}{U_o} = \dfrac{N_2+n}{N_1} &\left(2\right)\\ \dfrac{U_3}{U_o} = \dfrac{N_2+3n}{N_1} &\left(3\right) \end{cases} $$
$\left(1\right); \ \left(2\right) \Rightarrow 3n=N_2 \Rightarrow U_3 = 2 \dfrac{U_o.N_2}{N_1} = 200 \ \left(V\right) \\ \Rightarrow B$$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Phùng Tiến Hào Thay đổi f đến khi hệ số công suất mạch còn một nửa thì công suất của mạch lúc này là: Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 R biến thiên Thay đổi $R$ để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại, khi đó hệ số công suất bằng? Bài tập Điện xoay chiều 4
hoankuty f biến thiên Hỏi hệ số công suất của mạch $AB$ lớn nhất có thể trong $3$ lần thay đổi tần số đạt giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 2
cuonghp96 f biến thiên Tần số thay đổi Bài tập Điện xoay chiều 6
chinhanh9 Tăng tần số của dòng điện lên 2 lần thì điện áp giữa MB thay đổi như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 7
ThanhBook f biến thiên Tần số f thay đổi thì... Bài tập Điện xoay chiều 1
Cherry Hệ số công suất của mạch thay đổi thế nào Bài tập Điện xoay chiều 2
C f biến thiên Tìm công suất tiêu thụ cực đai khi tần số f thay đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
Sky Fighter Tỉ số công suất khi $R$ thay đổi ? Bài tập Điện xoay chiều 1
N R biến thiên Thay đổi R ta thấy số chỉ vôn kế không thay đổi, khi đó vôn kế chỉ bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
H C biến thiên Hệ số công suất của mạch thay đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
H f biến thiên Cần thay đổi tần số góc như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân f biến thiên Tính hệ số công suất của đoạn mạch khi $\omega$ thay đổi Bài tập Điện xoay chiều 2
F Biến trở kết hợp w thay đổi ! Bài tập Điện xoay chiều 4
Lê Quang Hưng L biến thiên Điện áp hiệu dụng trên AM khi chưa thay đổi L là? Bài tập Điện xoay chiều 1
D L biến thiên Thay đổi L để UL = 100 Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Dung kháng khi đó của đoạn mạch khi thay đổi $U_{RCmax}$ bằng bao nhiêu. Bài tập Điện xoay chiều 16
Bty Dòng diện xoay chiều có L thay đổi Bài tập Điện xoay chiều 2
V f biến thiên Thay đổi f để $U_{RL}$ không phụ thuộc R Bài tập Điện xoay chiều 1
Đ Giá trị điện áp 2 đầu điện trở khi L thay đổi ? Bài tập Điện xoay chiều 2
O Lệch pha Thay đổi C và độ lệch pha dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
O L biến thiên Thay đổi RLC Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Rôto thay đổi một lượng (so với $n_3$) gần với lượng giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty L biến thiên Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch $AM$ khi chưa thay đổi là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Uchiha Sasuke98 Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM khi chưa thay đổi L? Bài tập Điện xoay chiều 8
kyubi0310 Thay đổi C để công suất cuộn dây đạt max thì điện áp 2 đầu tụ là? Bài tập Điện xoay chiều 3
hoankuty Hãy cho biết đã thay đổi $f_{1}$ bao nhiêu phần trăm? Bài tập Điện xoay chiều 5
Nắng f biến thiên Độ lệch pha giữa các điện áp khi $f$ thay đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
geomineq f biến thiên Thay đổi $\omega $ để ${{U}_{RL}}$ max Bài tập Điện xoay chiều 5
P C biến thiên Thay đổi C đến khi $U_{AM}+U_{MB}$ có giá trị lớn nhất thì $U_{C}$=120V. Tính U Bài tập Điện xoay chiều 3
inconsolable C biến thiên Thay đổi C để u cùng pha i thì mạch tiêu thụ công suất bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
huynhcashin L biến thiên Tìm điện áp hai đầu mạch AM khi chưa thay đổi L Bài tập Điện xoay chiều 3
huynhcashin L biến thiên Khi thay đổi L điện dung C có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 7
hao.baobinh10 R biến thiên Khi thay đổi R thì công suất của mạch cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 5
hao.baobinh10 R biến thiên Khi thay đổi R thì công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
NTH 52 L biến thiên Thay đổi L để $U_{AE}$ đạt giá trị cực đại. Giá trị đó là? Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 Truyền tải điện Điện áp ở cuộn thứ cấp thay đổi thế nào Bài tập Điện xoay chiều 3
M f biến thiên Thay đổi f để điện dung của tụ điện đạt giá trị cực đại thì f giá trị là. Bài tập Điện xoay chiều 6
P C biến thiên Thay đổi C để điện áp hiệu dụng trên chính nó cực đại thì biểu thức điện áp của đoạn PM là Bài tập Điện xoay chiều 1
Heavenpostman MBA Dòng điện thay đổi như thế nào .. ? Bài tập Điện xoay chiều 0
Đ R biến thiên Khi thay đổi R thì Bài tập Điện xoay chiều 1
superstar Thay đổi tụ C để điện áp hiệu dụng hai đầu C là $U'_C$=40V thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở Bài tập Điện xoay chiều 1
vhanguyet C biến thiên Thay đổi tụ C thì điện áp giữa hai đầu điện trở R bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
L Khi thay đổi R thì công suất toả nhiệt trên toàn mạch đạt giá trị cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 1
Sao Mơ Tính giá trị $U_{AM}$ khi chưa thay đổi L. Bài tập Điện xoay chiều 6
S L biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu mạch AM khi chưa thay đổi L? Bài tập Điện xoay chiều 5
Phan Anh Nguyên f biến thiên Nếu tăng chu kỳ dòng điện từ 0,02s đến 0,2s thì công suất trên đoạn MB thay đổi thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 0
N R biến thiên Để khi R thay đổi mà điện áp hiệu dụng $U_{AM}$ không đổi thì giá trị của độ tự cảm là: Bài tập Điện xoay chiều 2
N L biến thiên Thay đổi $L$ để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cực đại, giá trị điện áp hiệu dụng cực đại trên c Bài tập Điện xoay chiều 1
phenol phenic Mạch điện xoay chiều đấu vào mạch điện hình sao và tam giác thì cường độ dòng điện thay đổi thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 8
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top