Khoảng cách MN bằng ... ?

Bài toán
Trên dây AB có sóng dừng với bước sóng $\lambda $, biết bụng sóng có biên độ $4 cm$, tại vị trí $M$ trên dây $AB$ có biên độ $2 \sqrt3 cm $; $N$ là vị trí trên dây $AB$ gần $M$ nhất có biên độ $2 \sqrt 2 cm$. Khoảng cách $MN$ bằng

A. $\dfrac{\lambda }{12}$

B. $\dfrac{\lambda }{6}$

C. $\dfrac{5\lambda }{24}$

D. $\dfrac{\lambda }{24}$
 
Bài toán
Trên dây AB có sóng dừng với bước sóng $\lambda $, biết bụng sóng có biên độ $4 cm$, tại vị trí $M$ trên dây $AB$ có biên độ $2 \sqrt3 cm $; $N$ là vị trí trên dây $AB$ gần $M$ nhất có biên độ $2 \sqrt 2 cm$. Khoảng cách $MN$ bằng

A. $\dfrac{\lambda }{12}$

B. $\dfrac{\lambda }{6}$

C. $\dfrac{5\lambda }{24}$

D. $\dfrac{\lambda }{24}$
Dựa vào vòng trong sóng dừng suy ra:
$$MN=\dfrac{\lambda}{6}-\dfrac{\lambda}{8}=\dfrac{\lambda}{24}$$
 
Bài toán
Trên dây AB có sóng dừng với bước sóng $\lambda $, biết bụng sóng có biên độ $4 cm$, tại vị trí $M$ trên dây $AB$ có biên độ $2 \sqrt3 cm $; $N$ là vị trí trên dây $AB$ gần $M$ nhất có biên độ $2 \sqrt 2 cm$. Khoảng cách $MN$ bằng

A. $\dfrac{\lambda }{12}$

B. $\dfrac{\lambda }{6}$

C. $\dfrac{5\lambda }{24}$

D. $\dfrac{\lambda }{24}$
Bạn dùng CT biên độ sóng dừng
$$A=2a.sin\dfrac{2\pi d}{\lambda }$$$
Đáp án D nhé bạn
 
Bạn dùng CT biên độ sóng dừng
$$A=2a.sin\dfrac{2\pi d}{\lambda }$$$
Đáp án D nhé bạn
À mà bạn dùng công thức này là áp dụng cho 2 đầu cố định mà, ra đúng kết quả luôn
Mình cũng thử dùng cả
$$A=2a.\cos\dfrac{2\pi d}{\lambda }$$
cho 1 đầu hở, 1 đầu cố định, nó cũng ra đáp án thế
Ảo tung
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
À mà bạn dùng công thức này là áp dụng cho 2 đầu cố định mà, ra đúng kết quả luôn
Mình cũng thử dùng cả
$$A=2a.\cos\dfrac{2\pi d}{\lambda }$$
cho 1 đầu hở, 1 đầu cố định, nó cũng ra đáp án thế
Ảo tung
Công thức cho sóng dừng trên dây 2 đầu cố định và dây 1 cố định, 1 tự do là khác nhau hả bạn :-/
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Ơ, thế thì ra $\dfrac{\lambda }{6}$ và $\dfrac{\lambda }{8}$ kiểu j vậy bạn
Bạn chỉ cho mình với :pudency:
Không biết phải bạn muốn hỏi cái này không!!??
Giống như bên mấy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 dao động cơ người ta tìm quảng thời gian dựa vào vòng tròn rồi bạn liên tưởng qua.
Trong đó: $\deltat=\alpha.\dfrac{T}{2\pi}$ thì đối với sóng dừng là $d=\alpha.\dfrac{\lamda}{2\pi}.$
$\alpha$ là góc quét ấy!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đậu Hoàng Anh Khoảng cách MN nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 2
tritanngo99 Khoảng cách giữa bụng và nút sóng kề nhau có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Để một nguồn âm có công suất $P=P_1+P_2$ phải đặt nguồn này cách $O$ một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 0
Đ Khoảng cách giữa hai nguồn gần đúng bằng ??? Bài tập Sóng cơ 3
caybutbixanh Mức cường độ âm lớn nhất ở khoảng cách 6m gân bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 7
N Khoảng cách MP bằng ? Bài tập Sóng cơ 3
phanha11a1 M cách trung trực của AB một khoảng bằng Bài tập Sóng cơ 9
phanha11a1 Điểm gần trung trực của AB nhất cách trung trực một khoảng bằng? Bài tập Sóng cơ 2
Hải Quân Khoảng cách AC bằng? Bài tập Sóng cơ 5
Hải Quân Khoảng cách MN bằng? Bài tập Sóng cơ 13
Hải Quân Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng lớn nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 15
Hải Quân Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 6
please help Khoảng cách AM bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
A Điểm dao động với biên độ cực đại trên AM cách A một khoảng xa nhất bằng : Bài tập Sóng cơ 1
A M cách trung điểm của AB một khoảng nhỏ nhất bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 3
A Khoảng cách MN bằng: Bài tập Sóng cơ 4
datanhlg Khoảng cách MA nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 1
hao.baobinh10 Khoảng cách MN bằng Bài tập Sóng cơ 6
H Khoảng cách MN bằng ? Bài tập Sóng cơ 2
hang49 Khoảng cách xa nhất giữa MN và AB bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
missyou1946 M cách A một khoảng bằng Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 M cách trung trực của AB một khoảng bằng bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 M cách trung điểm O của AB gần nhất 1 khoảng bằng Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 M cách trung trực AB một khoảng gần nhất bằng Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 M cách A một khoảng gần nhất bằng Bài tập Sóng cơ 4
missyou1946 M cách B một khoảng bằng Bài tập Sóng cơ 2
inconsolable Điểm gần trung trực của AB nhất cách trung trực 1 khoảng bằng: Bài tập Sóng cơ 0
missyou1946 M cách điểm O của AB gần nhất 1 khoảng bằng Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 M cách A một khoảng lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 M cách trung điểm AB một khoảng nhỏ nhất bằng Bài tập Sóng cơ 0
missyou1946 M cách B một khoảng lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng nhỏ nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
$\pi^{2}$ Khoảng cách d bằng: Bài tập Sóng cơ 2
hao.baobinh10 Khoảng cách từ M đến I bằng Bài tập Sóng cơ 5
X Khoảng cách MA nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 1
Vua Độc Dược Khoảng cách giữa 2 điểm cùng pha, có biên độ bằng nửa biên độ ở bụng là ?? Bài tập Sóng cơ 2
Iukk Khoảng cách ON bằng Bài tập Sóng cơ 7
Iukk Trong khoảng MN có 8 điểm dao động cùng pha N. Khoảng cách MN bằng Bài tập Sóng cơ 1
L Khoảng cách AM bằng Bài tập Sóng cơ 6
__Black_Cat____! Khoảng cách giữa hai điểm gần nhất dao động với biên độ tổng hợp bằng 0,5cm Bài tập Sóng cơ 10
anhthich274 Khoảng cách OM bằng ? Bài tập Sóng cơ 8
C Khoảng cách OM bằng Bài tập Sóng cơ 4
K Khoảng cách AO bằng Bài tập Sóng cơ 1
N Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên sợi dây dao động cùng pha với biên độ bằng một nửa biên Bài tập Sóng cơ 1
S Khoảng cách AO bằng? Bài tập Sóng cơ 4
H Khoảng cách xa nhất mà đứng tại đó vẫn có thể nghe được âm do nguồn phát ra bằng Bài tập Sóng cơ 3
N Khoảng cách từ nguồn âm đến điểm mà tại đó mức cường độ âm bằng 0 là Bài tập Sóng cơ 1
H Khoảng cách nhỏ nhất bằng bao nhiêu để N dđ với biên độ cực tiểu: Bài tập Sóng cơ 3
T Tìm khoảng cách M cách O một đoạn nhỏ nhất bằng Bài tập Sóng cơ 6
Spin9x Tại điểm N gần đầu O nhất, các phần tử có biên độ dao động là $1,5\sqrt{2}$ cm. Khoảng cách ON bằng Bài tập Sóng cơ 6
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top