Số điểm có biên độ bằng $3\sqrt{2}$(cm) trên đoạn thẳng $AB$ là:

Bài toán
Hai nguồn sóng đặt tại hai điểm $A$ và $B$ có dạng $u_A=3\cos(40\pi t)$ và $u_B=3\cos(40\pi+\dfrac{\pi} {2})$ ; trong đó t (s) và u (cm). Các nguồn sóng lan truyền với tốc độ $40 cm/s$ và gây ra hiện tượng giao thoa sóng. Biết $AB = 6,2 cm$; số điểm có biên độ bằng $3\sqrt{2}$(cm) trên đoạn thẳng $AB$ là:
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Hai nguồn sóng đặt tại hai điểm $A$ và $B$ có dạng $u_A=3\cos(40\pi t)$ và $u_B=3\cos(40\pi+\dfrac{\pi} {2})$ ; trong đó t (s) và u (cm). Các nguồn sóng lan truyền với tốc độ $40 cm/s$ và gây ra hiện tượng giao thoa sóng. Biết $AB = 6,2 cm$; số điểm có biên độ bằng $3\sqrt{2}$(cm) trên đoạn thẳng $AB$ là:
$\lambda = 2cm$. Nhìn vào $\sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}$. Ta suy ra 2 sóng tới phải vuông pha với nhau. Độ lêch pha của 2 sóng tới bằng $\dfrac{d_1 - d_2}{\lambda} + \dfrac{\pi}{2} = \dfrac{\pi}{2} + k2\pi$ . Mà ta lại tìm được $(d_1 - d_2)$ chạy trong khoảng nào nên suy ra $k$ cũng chạy trong khoảng nhất định. Mình tính ra $3.1 \ge k \ge -3.1$ mà $k$ nguyên nên có 7 giá trị $k$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Hai nguồn sóng đặt tại hai điểm $A$ và $B$ có dạng $u_A=3\cos(40\pi t)$ và $u_B=3\cos(40\pi+\dfrac{\pi} {2})$ ; trong đó t (s) và u (cm). Các nguồn sóng lan truyền với tốc độ $40 cm/s$ và gây ra hiện tượng giao thoa sóng. Biết $AB = 6,2 cm$; số điểm có biên độ bằng $3\sqrt{2}$(cm) trên đoạn thẳng $AB$ là:
$\lambda = 2cm$. Nhìn vào $\sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}$. Ta suy ra 2 sóng tới phải vuông pha với nhau. Độ lêch pha của 2 sóng tới bằng $\dfrac{d_1 - d_2}{\lambda} + \dfrac{\pi}{2} = \dfrac{\pi}{2} + k2\pi$ . Mà ta lại tìm được $(d_1 - d_2)$ chạy trong khoảng nào nên suy ra $k$ cũng chạy trong khoảng nhất định. Mình tính ra $3.1 \ge k \ge -3.1$ mà $k$ nguyên nên có 7 giá trị $k$.
Trả lời:
Ta có $$\lambda = vT=2(cm)$$
Lại có $$AB=3 \lambda + \dfrac{\lambda}{10}$$
Dựa vào đường tròn thì ta có $1\lambda$ có 4 điểm dao động với $3\sqrt{2}(cm)$
vậy thấy ngay Đáp án $$12\;\text{Điểm}$$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Trả lời:
Ta có $$\lambda = vT=2(cm)$$
Lại có $$AB=3 \lambda + \dfrac{\lambda}{10}$$
Dựa vào đường tròn thì ta có $1\lambda$ có 4 điểm dao động với $3\sqrt{2}(cm)$
vậy thấy ngay Đáp án $$12\;\text{Điểm}$$
Bài giải của bạn khó hiểu quá<<<<< theo mình thì tính số cực đại trên AB có 6 điểm, mà biên độ của mỗi cực đại giao thoa là 6cm. đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 yêu cầu tính số điểm dao động với biên độ $ 3\sqrt{2} $ < 6 cm. nên chỉ cần nhân đôi số cực đại là số điểm dao động với biên độ $ 3\sqrt{2} $. $ x \mapsto x^2 $ kết quả là 12
 
Bài giải của bạn khó hiểu quá<<<<< theo mình thì tính số cực đại trên $AB$ có $6$ điểm, mà biên độ của mỗi cực đại giao thoa là $6cm$. đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 yêu cầu tính số điểm dao động với biên độ $3\sqrt{2} < 6 cm.$ nên chỉ cần nhân đôi số cực đại là số điểm dao động với biên độ $3\sqrt{2}. x \mapsto x^2$ kết quả là $12$
Thật ra tớ ngoáy mỗi cái đường tròn mà :D có giải đâu :D không biết mô ta thế nào cho mọi người hiểu nữa
 
$\lambda = 2cm$. Nhìn vào $\sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}$. Ta suy ra 2 sóng tới phải vuông pha với nhau. Độ lêch pha của 2 sóng tới bằng $\dfrac{d_1 - d_2}{\lambda} + \dfrac{\pi }{2} = \dfrac{\pi }{2} + k_2\pi $ . Mà ta lại tìm được $\left(d_1 - d_2\right)$ chạy trong khoảng nào nên suy ra $k$ cũng chạy trong khoảng nhất định. Mình tính ra $3.1 \ge k \ge -3.1$ mà $k$ nguyên nên có 7 giá trị $k$.
Trả lời:
Ta có $$\lambda = vT=2\left(cm\right)$$
Lại có $$AB=3 \lambda + \dfrac{\lambda}{10}$$
Dựa vào đường tròn thì ta có $1\lambda$ có 4 điểm dao động với $3\sqrt{2}\left(cm\right)$
vậy thấy ngay Đáp án $$12\;\text{Điểm}$$
Bài giải của bạn khó hiểu quá<<<<< theo mình thì tính số cực đại trên AB có 6 điểm, mà biên độ của mỗi cực đại giao thoa là 6cm. đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 yêu cầu tính số điểm dao động với biên độ $ 3\sqrt{2} $ < 6 cm. nên chỉ cần nhân đôi số cực đại là số điểm dao động với biên độ $ 3\sqrt{2} $. $ x \mapsto x^2 $ kết quả là 12
Mình thấy cách giải của bạn npt26101994 rất hay, chỉ tiếc là bạn đã tính toán nhầm, còn của bạn Đá Tảng mình thấy nỏ chưa hẳn đã đúng cho mọi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán
Mình cũng xin đưa ra cách giải của mình cho Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán này (Theo mình đây là cách giải tổng quát cho dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này luôn)
Ta có công thức tính biên độ dao động của sóng tới tại điểm M là
$$A^2=A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos \left(\varphi _2-\varphi _1+\dfrac{2\pi \left(d_1-d_2\right)}{\lambda }\right)$$
(bản chất của nó là chính công thức tính biên độ dao đông tổng hợp bên dao động điều hòa mà thôi)
Áp dụng vào Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán ta có
$$\left(3\sqrt{2}\right)^2=3^2+3^2+2.3.3.\cos \left(\dfrac{\pi }{2}+\dfrac{2\pi \left(d_1-d_2\right)}{\lambda }\right)$$
$$\Leftrightarrow\cos \left(\dfrac{\pi }{2}+\dfrac{2\pi \left(d_1-d_2\right)}{\lambda }\right)=0$$
$$\Leftrightarrow \dfrac{\pi }{2}+\dfrac{2\pi \left(d_1-d_2\right)}{\lambda }=\dfrac{\pi }{2}+k\pi $$
$$\Leftrightarrow d_1-d_2=\dfrac{k\lambda }{2}$$
$$\Leftrightarrow -6,2<>
$\Rightarrow$ có số điêm cần tìm là 13
Nhận xét của bạn npt26101994 đã làm gọn đi vài thao tác trên. Nhưng các bạn yên tâm, dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này sẽ không có trong đề thi đại học đâu. Bởi đề thi chỉ hỏi về trường hợp 2 sóng cùng pha hoặc ngược pha nhau mà thôi. Đợt này thi xong đại học mình sẽ viết chuyên đề về dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này rồi gửi lên box cho các mem96 tham khảo thêm để ứng phó với các đề thi thử năm sau thôi :)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Mình thấy cách giải của bạn npt26101994 rất hay, chỉ tiếc là bạn đã tính toán nhầm, còn của bạn Đá Tảng mình thấy nỏ chưa hẳn đã đúng cho mọi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán
Mình cũng xin đưa ra cách giải của mình cho Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán này (Theo mình đây là cách giải tổng quát cho dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này luôn)
Ta có công thức tính biên độ dao động của sóng tới tại điểm M là
$$A^2=A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi _2-\varphi _1+\dfrac{2\pi (d_1-d_2)}{\lambda })$$
(bản chất của nó là chính công thức tính biên độ dao đông tổng hợp bên dao động điều hòa mà thôi)
Áp dụng vào Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán ta có
$$(3\sqrt{2})^2=3^2+3^2+2.3.3.\cos(\dfrac{\pi }{2}+\dfrac{2\pi (d_1-d_2)}{\lambda })$$
$$\Leftrightarrow\cos(\dfrac{\pi }{2}+\dfrac{2\pi (d_1-d_2)}{\lambda })=0$$
$$\Leftrightarrow \dfrac{\pi }{2}+\dfrac{2\pi (d_1-d_2)}{\lambda }=\dfrac{\pi }{2}+k\pi $$
$$\Leftrightarrow d_1-d_2=\dfrac{k\lambda }{2}$$
$$\Leftrightarrow -6,2<>
=> có số điêm cần tìm là 13
Nhận xét của bạn npt26101994 đã làm gọn đi vài thao tác trên. Nhưng các bạn yên tâm, dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này sẽ không có trong đề thi đại học đâu. Bởi đề thi chỉ hỏi về trường hợp 2 sóng cùng pha hoặc ngược pha nhau mà thôi. Đợt này thi xong đại học mình sẽ viết chuyên đề về dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này rồi gửi lên box cho các mem96 tham khảo thêm để ứng phó với các đề thi thử năm sau thôi :)
Công nhận bạn chịu khó thật nếu mình có nghĩ ra cũng không có time viết như bạn
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Long Slt Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
P Trên $MS_1$ có số điểm cực đại giao thoa là Bài tập Sóng cơ 2
Nfjhfg Trên đoạn MN có số điểm dao động với biên độ 1,6a là ? Bài tập Sóng cơ 6
H Trên $Ax$ có số điểm dao động với biên độ cực đại là: Bài tập Sóng cơ 8
Nhật Hoa Số đường dao động có biên độ cực đại giữa hai điểm M, N là: Bài tập Sóng cơ 1
GuyFawkes Tại thời điểm t =1,2s, có một số điểm trên bề mặt chất lỏng ở cùng độ cao và cao nhất Bài tập Sóng cơ 1
N Ở cùng một thời điểm mà 2 phần tử tại đó có li độ khác 0 thì tỉ số của M1 so với M2 là Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Số điểm có biên độ cực tiểu trên đoạn $S_1S_2$ là? Bài tập Sóng cơ 4
Hải Quân Số điểm có biên độ cực tiểu trên đoạn S1S2 là? Bài tập Sóng cơ 2
T Để trên đoạn CD có đúng 3 điểm tại đó dao động với biên độ cức đại thì tần số dao động của nguồn là Bài tập Sóng cơ 5
A Để trên dây có (m-1) điểm nút kể cả đầu thì tần số sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 6
boyvodanh97 Số điểm có biên động dao đông cực đại nẳm trên đoạn $CD$ Bài tập Sóng cơ 1
J Số điểm dao động có biên độ 1,8a ngược pha với trung điểm O Bài tập Sóng cơ 5
cuonghp96 Giữa A và B có số điểm dao động với biên độ bằng 7cm là Bài tập Sóng cơ 1
kt1996 Số điểm trên đọan AB có biên độ cực đại và dao động cùng pha với trung điểm I của đoạn AB(không tính Bài tập Sóng cơ 8
litieulong96 Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất mà giữa hai điểm M, N có giá trị gần đúng là Bài tập Sóng cơ 6
T Số các điểm có biên độ 3mm trên đoạn nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 3
Enzan Số điểm trên đoạn AB có biên độ cực đại và cùng pha với trung điểm I của AB là Bài tập Sóng cơ 4
Change Tìm số điểm có dao động là $5 cm$ trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
L Giữa A và B có số điểm dao động với biên độ 7 cm là ? Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Trên khoảng AB,số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và cùng pha với 2 nguồn (không kể 2 nguồ Bài tập Sóng cơ 4
chinhanh9 Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I là? Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 Số điểm trên đường tròn thuộc mặt phẳng chất lỏng nhận MN làm đường kính có biên độ dao động A/2 Bài tập Sóng cơ 5
missyou1946 Số điểm có biên độ cực tiểu trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 1
N Số điểm có biên độ dao động cực tiểu nằm trên AB (không kể AB) là Bài tập Sóng cơ 5
Gem Số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và cùng pha với nguồn ( không kể 2 nguồn) là Bài tập Sóng cơ 2
tien dung Đường cao CH vuông góc với AB tại H. Trên đoạn CH có số điểm dao động cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 6
S Số điểm M có li độ thỏa mãn $u_M+u_I=0$ tại thời điểm t bất kì là: Bài tập Sóng cơ 9
inconsolable Số các điểm có biên độ bằng $\sqrt{2}$ lần biên độ của nguồn trên đường nối 2 nguồn là: Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Số điểm dao động với biên độ 5 cm có trên đường tròn là Bài tập Sóng cơ 4
inconsolable Trên đường tròn tâm O ,đường kính 20 cm.nằm ở mặt nước có số điểm luôn dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 2
tutsao3 Số điểm trên đoạn SB có biên độ sóng tổng hợp là 2a là? Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Số các điểm có biên độ 5mm trên đường nối 2 nguồn là Bài tập Sóng cơ 1
T Đếm số điểm có biên độ cực đại trên đường tròn: Bài tập Sóng cơ 6
ShiroPin Trong BC có số điểm dao động đồng pha với A là Bài tập Sóng cơ 3
N Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I là: Bài tập Sóng cơ 0
lam_vuong Số điểm trên AB có biên độ dao động cực đại đồng pha với trung điểm I của đoạn AB (không tính I) Bài tập Sóng cơ 6
ShiroPin Trên đoạn $S_1 S_2$ số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nguồn (không kể cả hai nguồn) Bài tập Sóng cơ 9
N Số điểm dao động với biên độ cực đại có trong khoảng $OO^{'}$ là Bài tập Sóng cơ 1
H Số điểm có dao động bằng 5mm là: Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Số điểm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I? Bài tập Sóng cơ 14
ashin_xman Vân lồi bậc $k+3$ đi qua điểm $N$ có $NA-NB=36(mm)$. Số điểm dao thoa cực đại trên đoạn $AB$ là? Bài tập Sóng cơ 16
T Trên đường chéo $AC$ của hình chữ nhật $ABCD$ ($BC = 4 cm$) có số điểm dao động với biên độ $2a$ Bài tập Sóng cơ 1
T Số điểm dao động với biên độ $5 cm$ có trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
Truongvu127 Tìm số điểm cực đại trên d Bài tập Sóng cơ 1
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 0
K Trong khoảng giữa M và N số điểm dđ ngược pha với O là Bài tập Sóng cơ 0
goodgoodgood Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, biên độ cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định số điểm dao động với biên độ bất kì Bài tập Sóng cơ 4
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top