Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ánh sáng đơn sắc

Câu hỏi
Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ánh sáng đơn sắc?
A. Trong chân không các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với tốc độ khác nhau
B. Chiết suất của 1 môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc luôn tỉ lệ nghịch với bước sóng của chúng
C. Ánh sáng đơn sắc khi truyền từ nước ra không khí thì bước sóng giảm
D. Trong cùng 1 môi trường truyền, ánh sáng đơn sắc có tần số càng lớn thì truyền đi với tốc độ càng nhỏ
 
Câu hỏi
Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ánh sáng đơn sắc?
A. Trong chân không các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với tốc độ khác nhau
B. Chiết suất của 1 môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc luôn tỉ lệ nghịch với bước sóng của chúng
C. Ánh sáng đơn sắc khi truyền từ nước ra không khí thì bước sóng giảm
D. Trong cùng 1 môi trường truyền, ánh sáng đơn sắc có tần số càng lớn thì truyền đi với tốc độ càng nhỏ
Chọn D
A sai vì trong chân không tốc độ như nhau.
B sai trong chân không
C sai vì bước sóng tăng.
D đúng vì f càng lớn thì $\lambda$ càng nhỏ, tốc độ càng nhỏ ($V_t<>
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
M Phát biểu nào dưới đây là sai Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
T Phát biểu nào sau đây về tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X là sai? Lí thuyết Sóng ánh sáng 8
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về máy quang phổ Lí thuyết Sóng ánh sáng 6
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ánh sáng trắng Lí thuyết Sóng ánh sáng 11
NTH 52 Phát biểu nào sau đây là đúng nhất? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
M Tìm phát biểu sai Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
apple13197 Chọn phát biểu sai về tia X Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
N Chọn phát biểu đúng về hiện tượng tán sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 4
magic Chọn câu phát biểu đúng Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
Oneyearofhope Chọn phát biểu sai. Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
Oneyearofhope Tìm phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
Đ Chọn phát biểu sai? Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
chinhanh9 Chọn phát biểu sai khi tia sáng đơn sắc đi từ thủy tinh ra không khí? Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
To_Be_The_Best Chọn phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
NTH 52 Số phát biểu đúng? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
lvcat Tìm phát biểu đúng Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
NTH 52 Quang phổ của ánh sáng do ngọn đèn điện dây tóc phát ra Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
Tích Chu Ánh sáng hồ quang điện không chứa bức xạ nào sau đây? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
Tích Chu Trong các tia sau tia nào có khả năng ion hóa chất khí tốt nhất? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
K Nhận định nào đúng? Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
GS.Xoăn Tia cực tím và tia tử ngoại khác nhau ở chỗ nào? Lí thuyết Sóng ánh sáng 9
A Hình ảnh giao thoa thay đổi như thế nào? Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
tkvatliphothong Tia ló ra khỏi mặt nước như thế nào Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
lvcat Quang phổ của mặt trời thu được trên Trái đất là loại quang phổ nào Lí thuyết Sóng ánh sáng 5

Quảng cáo

Top