Động năng hạt nhân $\alpha $ là

Bài toán
Dùng hạt $\alpha $ làm đạn bắn phá hạt nhân $N$ đang đứng yên gây ra phản ứng $\alpha +_{7}^{14}\textrm{N}\rightarrow _{1}^{1}\textrm{p}+_{8}^{17}\textrm{O}$. Biết năng lượng thu vào trong mỗi phản ứng là $1,21MeV$ và cho rằng hai hạt sinh ra trong phản ứng có cùng vận tốc. Lấy khối lượng của các hạt nhân tính ra đơn vị (u) bằng số khối A của chúng. Động năng hạt nhân $\alpha $ là
A. $1,556MeV$
B. $0,321MeV$
C. $3,112MeV$
D. $1,656MeV$
 
$$m\alpha.\underset{V\alpha }{\rightarrow}=(mp+mo)\underset{V\alpha }{\rightarrow}
\Leftrightarrow w\alpha =\dfrac{(mp+mo)(w\alpha -1,21)}{m\alpha }\Rightarrow w\alpha =1,5557$$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Dùng hạt $\alpha $ làm đạn bắn phá hạt nhân $N$ đang đứng yên gây ra phản ứng $\alpha +_{7}^{14}\textrm{N}\rightarrow _{1}^{1}\textrm{p}+_{8}^{17}\textrm{O}$. Biết năng lượng thu vào trong mỗi phản ứng là $1,21MeV$ và cho rằng hai hạt sinh ra trong phản ứng có cùng vận tốc. Lấy khối lượng của các hạt nhân tính ra đơn vị (u) bằng số khối A của chúng. Động năng hạt nhân $\alpha $ là
A. $1,556MeV$
B. $0,321MeV$
C. $3,112MeV$
D. $1,656MeV$
Lời giải
Mình nghĩ đề phải cho là " hai hạt sinh ra trong phản ứng có cùng vectơ vận tốc"
Như vậy ta có thể giải như sau
Bảo toàn động lượng ta có
$$m_\alpha v_\alpha =(m_p+m_O)v\Leftrightarrow \dfrac{v_\alpha }{v}=\dfrac{9}{2}$$
$$\Rightarrow \dfrac{K_\alpha }{K_p}= \dfrac{m_\alpha }{m_p}\dfrac{v_\alpha ^2}{v_p^2}=81\Rightarrow K_\alpha =81K_p$$
$$\dfrac{K_O}{K_p}=\dfrac{m_O}{m_p}=17\Rightarrow K_O=17K_p$$
Theo công thức bào toàn năng lượng
$$K_O+K_p-K_\alpha =-1,21$$
$$\Leftrightarrow 17K_p+K_p-81K_p=-1,21$$
$$\Leftrightarrow K_p=0,0192\Rightarrow K_\alpha =1,5556MeV$$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Tính góc tạo bởi hướng của 2 hạt nhân bay ra cùng động năng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Hải Quân Động năng của hạt α bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Hải Quân Động năng của hạt α bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
C Động năng hạt proton Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
please help Động năng hạt $\alpha$ ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
G Động năng hạt $\alpha$ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
T Hai hạt có cùng động năng là hai hạt nào? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
T Tính động năng hạt? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Thanh Lam Động năng mỗi hạt X là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
ĐỗĐạiHọc2015 Nếu phản ứng tỏa ra năng lượng \Delta E thì động năng của hạt B là. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
cuonghp96 Động năng của hạt proton sinh ra có giá trị là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
highhigh Bỏ qua động năng của các hạt sinh ra, năng lượng tối thiểu hạt $\alpha $ để phản ứng xảy ra : Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
S Động năng của hạt nhân C là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Huy Nguyễn Động năng của hạt anpha xấp xỉ bằng ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Bo Valenca Động năng của hạt nhân X có tốc độ nhỏ hơn là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
datanhlg Động năng hạt $\alpha$ chiếm tỉ lệ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
H Động năng của hạt $\alpha$ bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
Oneyearofhope Động năng của hạt $\alpha $ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
luxubuhl Tính động năng của hạt nhân X Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
D Tính động năng của hạt $\alpha$ và hạt nhân Rn Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
T Tìm động năng hạt $\alpha$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
huynhcashin Xác định động năng của hạt $\alpha $ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
San Bằng Tất Cả Động năng của hạt $\alpha $ thu được sau phản ứng là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
superstar Động năng của hạt n là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Heavenpostman Động năng tối thiểu của hạt $\alpha $ để phản ứng xảy ra ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 12
I Hạt $\alpha $ có động năng 5 MeV bắn phá hạt nhân $_{7}^{14}\textrm{N}$ đứng yên sinh ra hạt p với Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
sooley Động năng của hạt $\alpha$ là $E_{\alpha }=4Mev$. Tính khối lượng hạt $_{92}^{234}\textrm{U}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
K Động năng của hạt $\alpha$ khi đó là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
hongmieu Động năng của hạt notron là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
tramyvodoi Động năng của hạt X: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
H Một hạt có năng lượng nghỉ gấp $4$ lần động năng của nó, thì hạt chuyển động với tốc độ: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
dtdt95 Nếu bỏ qua động năng của các hạt sinh ra thì động năng tối thiểu của hạt $\alpha$ để phản ứng xảy ra Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
canhbao Tỷ số động năng của hạt proton và hạt $\alpha $ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 17
cuonghp96 Động năng của Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
hao.baobinh10 Tỷ số động năng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
ShiroPin Một vật có khối lượng nghỉ là m, có động năng la W thì vận tốc của vật là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
ahehe Góc giữa các hướng chuyển động của hạt p và hạy Li có độ lớn gần bằng giá trị nào nhất? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
please help Năm xảy ra động đất là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
X Góc tạo bởi phương chuyển động của 2 hạt X? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
highhigh Hạt đó đang chuyển động với tốc độ có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
G Góc x giữa chuyển động cáo hạt $\alpha$ có thể bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
H Tìm góc giữa hướng chuyển động của các hạt sau phản ứng. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
B Tính góc giữa phương chuyển động của hai hạt X Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
H Tính góc hợp bởi hướng chuyển động của các hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Ruichuchoe Năng lượng toả ra trong một phản ứng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Đạt QH Phương trình nào thu năng lượng ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
hoangloi Tính các năng lượng ứng với 2 mức năng lượng thấp nhất theo đơn vị ev Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
lethisao Xác định năng lượng của phản ứng tỏa ra hay thu vào Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Văn Long Tính năng lượng mà phản ứng đó tỏa ra hay thu vào Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
ghjcghj Trong khoảng thời gian lò phản ứng giảm công suất, tổng năng lượng sinh ra từ các phản ứng phân hạch Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top