Tại sao nguyên tử bền vững

Câu hỏi
Notron có thời gian sống ngắn 932s tại sao hạt nhân lại bền vững?
Theo mình thì đó là khi notron ở riêng rẽ thì nó chỉ sống được 932s. Còn ở trong hạt nhận, notron đã liên kết với các proton và notron khác theo lực hạt nhân có cường độ rất mạnh nên hạt nhân bền vừng. Mình chỉ đoán vậy thôi nha. Nhưng mình tin là nó đúng
Đoàn kết là sức mạnh ^^
 

Quảng cáo

Top