Khoảng vân giao thoa quan sát được trên màn sau khi đặt bản mặt song song có giá trị?

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young. Cho biết a=1 mm, D=1,6 m. Chiếu sáng khe S bởi bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,5 $\mu m$ Đặt 1 bản 2 mặt song song có bề dày 20 cm chiết suất n=1,5 trong khoảng từ 2 khe đến màn, bề mặt của bản song song với màn và chắn toàn bộ đường đi của các tia sáng từ 2 khe đến màn. Khi đó khoảng vân giao thoa quan sát được trên màn có giá trị bằng:
A. 0.85 mm
B. 0.75 mm
C. 0.65 mm
D. 0.95 mm
P/s: Đã sửa lại cho bạn.
HBD-NTH52.
Đáp án là B
 
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young. Cho biết a=1 mm, D=1,6 m. Chiếu sáng khe S bởi bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,5 $\mu m$ Đặt 1 bản 2 mặt song song có bề dày 20 cm chiết suất n=1,5 trong khoảng từ 2 khe đến màn, bề mặt của bản song song với màn và chắn toàn bộ đường đi của các tia sáng từ 2 khe đến màn. Khi đó khoảng vân giao thoa quan sát được trên màn có giá trị bằng:
A. 0.85 mm
B. 0.75 mm
C. 0.65 mm
D. 0.95 mm
P/s: Đã sửa lại cho bạn.
HBD-NTH52.
Đáp án là B
Khoảng vân không đổi. Đáp án sai, là $0,8 mm$
 
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young. Cho biết a=1 mm, D=1,6 m. Chiếu sáng khe S bởi bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,5 $\mu m$ Đặt 1 bản 2 mặt song song có bề dày 20 cm chiết suất n=1,5 trong khoảng từ 2 khe đến màn, bề mặt của bản song song với màn và chắn toàn bộ đường đi của các tia sáng từ 2 khe đến màn. Khi đó khoảng vân giao thoa quan sát được trên màn có giá trị bằng:
A. 0.85 mm
B. 0.75 mm
C. 0.65 mm
D. 0.95 mm
P/s: Đã sửa lại cho bạn.
HBD-NTH52.
Đáp án là B
Khi đặt BMSS trước 2 khe $S_1S_2$ thì ảnh của 2 khe sẽ dịch gần đến màn hơn 1 đoạn: $ x = e.(1 - \dfrac{1}{n})$
Khi đó khoảng vân: $i = \dfrac{\lambda (D - x)}{a} = 0,76$
Chọn B

Mang tính giải trí cao :)) chắc là ko thi đh đâu
 
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young. Cho biết a=1 mm, D=1,6 m. Chiếu sáng khe S bởi bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,5 $\mu m$ Đặt 1 bản 2 mặt song song có bề dày 20 cm chiết suất n=1,5 trong khoảng từ 2 khe đến màn, bề mặt của bản song song với màn và chắn toàn bộ đường đi của các tia sáng từ 2 khe đến màn. Khi đó khoảng vân giao thoa quan sát được trên màn có giá trị bằng:
A. 0.85 mm
B. 0.75 mm
C. 0.65 mm
D. 0.95 mm
P/s: Đã sửa lại cho bạn.
HBD-NTH52.
Đáp án là B
Bài Làm:
Khi đặt vào hai khe một bản 2 mặt song song có bề dày 20 cm chiết suất n=1,5 thì coi như khoảng cách từ màn đến 2 khe tăng :$x=0,2(1,5-1)(m)$
Nên:
$$\dfrac{i_{2}}{i_{1}}=\dfrac{D_{2}}{D_{1}}=\dfrac{17}{16}\rightarrow i_{2}=\dfrac{17}{16}i_{1}$$
Mà $i_{1}=0,8$ nên $i_{2}=0,85$
Chọn A
 
Khi đặt BMSS trước 2 khe $S_1S_2$ thì ảnh của 2 khe sẽ dịch gần đến màn hơn 1 đoạn: $ x = e.(1 - \dfrac{1}{n})$
Khi đó khoảng vân: $i = \dfrac{\lambda (D - x)}{a} = 0,76$
Chọn B

Mang tính giải trí cao . Chắc là ko thi đh đâu
hoaluuly777 Sao mình làm mấy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 rồi mình có đọc tài liệu thì thấy tấm chiết suất làm tăng chiều dài đường đi chứ có làm ảnh gần hơn đâu
 
hoaluuly777 Sao mình làm mấy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 rồi mình có đọc tài liệu thì thấy tấm chiết suất làm tăng chiều dài đường đi chứ có làm ảnh gần hơn đâu
Bản chất của Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này; và những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này
http://vatliphothong.vn/t/673/
http://vatliphothong.vn/t/1367/
http://vatliphothong.vn/t/2137/
http://vatliphothong.vn/t/3119/

khác hoàn toàn nhau đấy cậu
 
Bài Làm:
Khi đặt vào hai khe một bản 2 mặt song song có bề dày 20 cm chiết suất n=1,5 thì coi như khoảng cách từ màn đến 2 khe tăng :$x=0,2(1,5-1)(m)$
Nên:
$$\dfrac{i_{2}}{i_{1}}=\dfrac{D_{2}}{D_{1}}=\dfrac{17}{16}\rightarrow i_{2}=\dfrac{17}{16}i_{1}$$
Mà $i_{1}=0,8$ nên $i_{2}=0,85$
Chọn A
Mình tưởng đó là công thức tính độ lệch của các vân khi đặt kính trước khe chứ nhỉ
 
Bản chất của Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này; và những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này
http://vatliphothong.vn/t/673/
http://vatliphothong.vn/t/1367/
http://vatliphothong.vn/t/2137/
http://vatliphothong.vn/t/3119/

khác hoàn toàn nhau đấy cậu
Mình đã đọc kỹ mấy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 của bạn rút ra nhận xét khi ta gặp
"bề mặt của bản song song với màn và chắn toàn bộ đường đi của các tia sáng từ 2 khe đến màn"
Thì áp dụng công thức này
 
Khi đặt BMSS trước 2 khe $S_1S_2$ thì ảnh của 2 khe sẽ dịch gần đến màn hơn 1 đoạn: $ x = e.(1 - \dfrac{1}{n})$
Khi đó khoảng vân: $i = \dfrac{\lambda (D - x)}{a} = 0,76$
Chọn B

Mang tính giải trí cao :)) chắc là ko thi đh đâu
Tại sao khi đặt BMSS trước 2 khe thì ảnh của 2 khe sẽ dịch chuyển gần đến màn hơn 1 đoạn x vậy bạn?? Công thức tính x đó chứng minh như thế nào?
 
Khi đặt BMSS trước 2 khe $S_1S_2$ thì ảnh của 2 khe sẽ dịch gần đến màn hơn 1 đoạn: $ x = e.(1 - \dfrac{1}{n})$
Khi đó khoảng vân: $i = \dfrac{\lambda (D - x)}{a} = 0,76$
Chọn B

Mang tính giải trí cao :)) chắc là ko thi đh đâu
hoaluuly777 . Cái công thức của cậu là đặt BMSS trước hai khe, còn công thức của mình là đặt BMSS nằm trong khoảng hia khe đến màn. Mà đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 là đặt BMSS trong khoảng hai khe đến màn
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
nguyenvanthe Nếu tăng khoảng cách giữa 2 khe thêm 5% và giảm khoảng cách từ 2 khen đến màn là 3% thì khoảng vân giao thoa trên màn là bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 1
phatthientai Khoảng vân giao thoa là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Trần Nhật Phong Để quan sát được các vân giao thoa thì phải đặt dây tóc bóng đèn cách hai khe một khoảng tối thiểu ? Bài tập Sóng ánh sáng 2
wtuan159 Khoảng vân giao thoa trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 2
T [Hsg Thanh Hóa 2012] Xác định khoảng vân trong giao thoa ánh sáng. Bài tập Sóng ánh sáng 2
tritanngo99 Khoảng cách từ vân tối thứ $2$ đến vân sáng bậc $5$ là: Bài tập Sóng ánh sáng 6
V Khoảng cách giữa bốn vân sáng liên tiếp có màu giống vân sáng trung tâm là Bài tập Sóng ánh sáng 0
V Tìm số vân sáng trong khoảng giữa 2 điểm Bài tập Sóng ánh sáng 0
Tai Tran Khoảng vân và số vân sáng thu được Bài tập Sóng ánh sáng 1
A Vân trung tâm( chính giữa) một khoảng 4,725mm có vân tối thứ. Bài tập Sóng ánh sáng 1
A Khoảng cách giữa hai vân sáng gần nhau nhất thu được trên màn là: Bài tập Sóng ánh sáng 0
VAN SI LUC Vân sáng gần M nhất cùng màu với vân trung tâm cách M một khoảng? Bài tập Sóng ánh sáng 0
K Trên màn quan sát thấy trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có 4 vân Bài tập Sóng ánh sáng 1
seiji asakawa Khoảng vân trên màn có thay đổi không? Bài tập Sóng ánh sáng 1
apple13197 Khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng chung của $\lambda _{2}$ và $\lambda _{3}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Số vân sáng trong khoảng giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 9 của bức xạ $\lambda _{1}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 4
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách giữa 2 vân sáng trùng nhau liên tiếp là Bài tập Sóng ánh sáng 3
ĐỗĐạiHọc2015 Trong khoảng cách từ M đến N có bao nhiêu vân sáng? Bài tập Sóng ánh sáng 1
highhigh Khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân tối xuất hiện trên màn là Bài tập Sóng ánh sáng 3
B Tính khoảng cách từ vân trung tâm tới vân sáng màu lam thứ 7 trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tổng số vân sáng quan sát được trong khoảng $MN$ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Bề dày e tối thiểu bằng bao nhiêu để khoảng vân dịch chuyển sao cho vân sáng chiếm chỗ vân tối? Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu vân trung tâm, quan sát được số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 0
D Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm trong khoảng giữa hai điểm M và N ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Tìm số vân sáng trong khoảng giữa hai điểm M và N Bài tập Sóng ánh sáng 15
D Vị trí trên màn quan sát phần quang phổ bắt đầu chồng lên nhau cách vân trung tâm khoảng là Bài tập Sóng ánh sáng 3
H Số loại vân sáng quan sát được trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhất cùng màu vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 3
091031103 Trong khoảng giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm có số vân đỏ và vân lam là Bài tập Sóng ánh sáng 11
inconsolable Tính khoảng vân Bài tập Sóng ánh sáng 0
anzaiii Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng. Bài tập Sóng ánh sáng 2
D Khoảng cách giữa hai vân khác loại liên tiếp nhau là? Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Khoảng vân và tổng số vân sáng quan sát được trên màn $(E)$ thay đổi như thế nào? Bài tập Sóng ánh sáng 0
tien dung Trên màn trong khoảng giua hai vân sáng liên tiếp có mầu giống mầu vân trung tâm ta quan sát được ba Bài tập Sóng ánh sáng 5
BackSpace Tìm khoảng vân? Bài tập Sóng ánh sáng 0
ShiroPin Khoảng cách ngắn nhất từ vân sáng bậc 6 của ánh sáng lam đến vân tối xuất hiện trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 5
thuckechsu Tính khoảng cách từ vân trung tâm đến vị trí có 3 vân sáng trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 6
ferollsan Tính khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng chung của $\lambda _2$ và $\lambda _3$ Bài tập Sóng ánh sáng 5
P Bỏ thấu kính, cho ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,68 μm đi qua các khe thì khoảng vân là Bài tập Sóng ánh sáng 2
V Hỏi vị trí gần vân trung tâm nhất có ánh sáng không đơn sắc cách vân trung tâm một khoảng bao xa ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Số vân sáng quan sát được khi khoảng cách hai khe bằng 6 lần bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 2
L Số vân sáng quan sát được trên khoảng MN: Bài tập Sóng ánh sáng 1
banana257 Khoảng cách giữa vân sáng $\lambda _1$ gần đầu M nhất với vân tối $\lambda _2$ gần đầu N nhất Bài tập Sóng ánh sáng 1
banana257 Tìm số vân sáng trong khoảng giữa hai điểm M và N Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân gần nhất cùng màu với vân chính giữa là Bài tập Sóng ánh sáng 1
lam_vuong Khoảng cách ngắn nhất giữa các vị trí trên màn có 2 vân sáng của 2 bức xạ trùng nhau là Bài tập Sóng ánh sáng 1
lam_vuong Hai vân tối của 2 bước xạ trùng nhau, cách vân sáng trung tâm 1 khoảng ngắn nhất là Bài tập Sóng ánh sáng 4
S Khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa 2 vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Số khoảng tối (chưa đủ sáng so với vân sáng) đếm được là Bài tập Sóng ánh sáng 1
P Khoảng vân thu được trên màn là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
tkvatliphothong Tính góc trông khoảng vân và bước sóng của bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top