Phôtôn nào được phát xạ do cảm ứng ?

Câu hỏi Một phôtôn có năng lượng $\varepsilon$ bay qua hai nguyên tử đang ở trạng thái kích thích . Sau đó ngoài phôtôn $\varepsilon$ còn có thêm 2 phôtôn $\varepsilon _1$ và $\varepsilon _2$ đi ra . Phôtôn $\varepsilon _2$ bay ngược hướng với phôtôn $\varepsilon$ . Sóng điện từ ứng với phôtôn $\varepsilon _1$ ngược pha với sóng điện từ ứng với phôtôn $\varepsilon$ . Phôtôn nào được phát xạ do cảm ứng ?
A. Không phôtôn nào
B. Cả hai phôtôn $\varepsilon _1$ và $\varepsilon _2$
C. Phôtôn $\varepsilon _1$
D. Phôtôn $\varepsilon _2$
 
Câu hỏi Một phôtôn có năng lượng $\varepsilon$ bay qua hai nguyên tử đang ở trạng thái kích thích . Sau đó ngoài phôtôn $\varepsilon$ còn có thêm 2 phôtôn $\varepsilon _1$ và $\varepsilon _2$ đi ra . Phôtôn $\varepsilon _2$ bay ngược hướng với phôtôn $\varepsilon$ . Sóng điện từ ứng với phôtôn $\varepsilon _1$ ngược pha với sóng điện từ ứng với phôtôn $\varepsilon$ . Phôtôn nào được phát xạ do cảm ứng ?
A. Không phôtôn nào
B. Cả hai phôtôn $\varepsilon _1$ và $\varepsilon _2$
C. Phôtôn $\varepsilon _1$
D. Phôtôn $\varepsilon _2$
Chọn A.
Đọc SGK Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hiện tượng phát xạ cảm ứng để hiểu rõ đặc điểm.
 

Quảng cáo

Top