Tại thời điểm pha dao động bằng $\dfrac{1}{6}$ lần độ biến thiên pha trong một chu kì, tốc độ của v

Bài toán
Một vật dao động điều hòa với phương trình $x=6\cos (2\pi t- \pi)(cm)$ Tại thời điểm pha dao động bằng $\dfrac{1}{6}$ lần độ biến thiên pha trong một chu kì, tốc độ của vật bằng:
A. $6\pi$(cm/s)
B. $12\sqrt{3} \pi$(cm/s)
C. $6\sqrt{3}\pi$(cm/s)
D. $12\pi$(cm/s)
 
Độ biến thiên pha trong 1 chu kì là 2 $\pi $ suy ra thời điểm pha = $\dfrac{1}{6}$ độ biến thiên vật quay được góc $\dfrac{\pi }{3}$
Do vật đi từ vị trí cân bằng dưới suy ra li độ vật = $3\sqrt{3}$
Có $v=\omega x \Rightarrow v = 3\sqrt{3}2 \pi = 6\sqrt{3}$
 
Độ biến thiên pha trong 1 chu kì là 2 \pi $\Rightarrow$ thời điểm pha = $frac{2}{6}$ độ biến thiên vật quay được góc $frac{\pi }{3}$
do vật đi từ vị trí cân bằng dưới $\Rightarrow$ li độ vật = 3$\sqrt{3}$
có v= w*x $\Rightarrow$ v = 3$\sqrt{3}$*2 \pi= 6$\sqrt{3}$
Yêu cầu bạn sửa lại Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho hiện công thức. Khi giải thì nhấn nút trả lời bên cạnh nút thích để trích dẫn
lần trước tôi đã xóa Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 của bạn vì lỗi không viết hoa đầu câu
 
Yêu cầu bạn sửa lại Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho hiện công thức. Khi giải thì nhấn nút trả lời bên cạnh nút thích để trích dẫn
lần trước tôi đã xóa Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 của bạn vì lỗi không viết hoa đầu câu
Thông cảm , lần đầu làm nên có chút lỗi
 
Bài toán
Một vật dao động điều hòa với phương trình $x=6\cos (2\pi t- \pi)(cm)$ Tại thời điểm pha dao động bằng $\dfrac{1}{6}$ lần độ biến thiên pha trong một chu kì, tốc độ của vật bằng:
A. $6\pi$(cm/s)
B. $12\sqrt{3} \pi$(cm/s)
C. $6\sqrt{3}\pi$(cm/s)
D. $12\pi$(cm/s)
 
Độ biến thiên trong 1 chu kì là 2 \pi
Pha dao động của pt là: 2\pi t - \pi
Theo đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thì pha dao động bằng 1/6 lần độ biến thiên trong một chu kì nên
2\pi t - \pi = \frac{2\pi }{6} suy ra t=2/3
từ pt x suy ra được pt v thay t=2/3 vào pt ra được đáp án c
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
tritanngo99 Tại thời điểm đó, chất điểm 2 có li độ là: Bài tập Dao động cơ 3
V Biết li độ tại thời điểm t tính vận tốc tại thời điểm $t+0,125s$ Bài tập Dao động cơ 7
minhanhmia Thế năng của vật tại thời điểm t là: Bài tập Dao động cơ 3
0 Vật cách vị trí cân bằng $2\sqrt{2}$cm tại những thời điểm nào ? Bài tập Dao động cơ 4
minhanhmia Thời điểm chất điểm đi qua vị trí thỏa mãn v=$\dfrac{\omega x }{\sqrt{3}}$ lần thứ 11 tại thời điểm Bài tập Dao động cơ 1
M Tại thời điểm t=1/4s, chất điểm có li độ bằng mấy? Bài tập Dao động cơ 2
Rosemary Pham Tìm li độ của N tại thời điểm t Bài tập Dao động cơ 11
L Tại thời điểm 7/60 s sau đó vật đang ở vị trí có li độ? Bài tập Dao động cơ 3
K Động năng của một vật tại thời điểm t Bài tập Dao động cơ 3
H Tại thời điểm vật cách vị trí cân bằng 6cm, sau đó 0,5s vật có tốc độ 16π. Tính A Bài tập Dao động cơ 1
phạm thị thúy quỳnh Vận tốc của vật tại thời điểm t'=t+T/4(s) Bài tập Dao động cơ 1
L Tại thời điểm t=0, li độ của vật là Bài tập Dao động cơ 1
K Tìm li độ tại thời điểm t. Bài tập Dao động cơ 5
please help Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ cm thì li độ tại Q có độ lớn là? Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Lực tác dụng lên vật hướng chiều dương và có độ lớn 0,04N lần thứ 2015 tại thời điểm nào. Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Con lắc tại thời điểm lần thứ 2015 chúng gặp nhau. Bài tập Dao động cơ 3
Uchiha Sasuke98 Chất điểm $\Delta m$ bị tách ra khỏi $m$ tại thời điểm ? Bài tập Dao động cơ 15
A Trong dao động điều hòa, gọi tốc độ và gia tốc tại hai thời điểm khác nhau lần lượt là $v_{1};v_{2}$ Bài tập Dao động cơ 1
A Tại thời điểm t vật có li độ tốc độ v= $2\pi $ cm/s thì vật cách VTCB một khoảng là Bài tập Dao động cơ 2
A Tọa độ và vận tốc của vật tại thời điểm t=2s là Bài tập Dao động cơ 1
Del Enter Tại thời điểm to vật có li độ 2cm. Bài tập Dao động cơ 1
Del Enter Tại thời điểm t = 2,5s chất điểm ở vị trí có li độ. Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tại các thời điểm $x_1=x_2$ và gia tốc của chúng đều âm thì li độ của dao động tổng hợp là. Bài tập Dao động cơ 2
D Tính tỉ số động năng Wđ1/Wđ2 của hai con lắc tại thời điểm gặp nhau lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Tốc độ của vật tại thời điểm $t+\frac{\Pi }{6}$ là. Bài tập Dao động cơ 3
datanhlg Tại thời điểm nào lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên vật có giá trị nhỏ nhất? Bài tập Dao động cơ 5
N Tại thời điểm $t_1=t_1+0,25$ s , li độ của vật có giá trị là ? Bài tập Dao động cơ 5
hoankuty Khoảng cách 2 vật tại thời điểm lò xo dãn cực đại lần đầu tiên là? Bài tập Dao động cơ 1
Đức Trung Tại thời điểm khi dao động của phần tử tại N là 6cm thì giao động của phần tử M là Bài tập Dao động cơ 2
Gem Tại thời điểm $x_{1}=x_{2}$ dao động tổng hợp có li độ là Bài tập Dao động cơ 8
inconsolable Tại thời điểm $x_1=x_2$ li độ dao động tổng hợp là: Bài tập Dao động cơ 12
T Tại thời điểm vật kết thúc đi quãng đường lớn nhất đó thì tốc độ của vật bằng Bài tập Dao động cơ 4
Đá Tảng Tọa độ chất điểm tại thời điểm t=0 là Bài tập Dao động cơ 3
H Tìm điều kiện của biên độ để tồn tại thời điểm khoảng cách giữa hai vật không đổi Bài tập Dao động cơ 1
V Tọa độ của hệ vật tại thời điểm t = 1/15(s) là: Bài tập Dao động cơ 7
C Tại thời điểm lò xo dài cực đại lần thứ nhất thì quãng đường mà quả cầu $m_{2}$ đi được là Bài tập Dao động cơ 2
D Tại thời điểm mà lò xo dài cực đại lần thứ nhất thì quãng đường mà $m_2$ đi được là. Bài tập Dao động cơ 1
N Tại thời điểm có động năng bằng 3 lần thế năng của vật, khoảng cách giữa hai vật là? Bài tập Dao động cơ 7
T Trong chu kỳ đầu tiên kể từ gốc thời gian vật chuyển động chầm dần qua vị trí x=2 cm tại thời điểm . Bài tập Dao động cơ 5
H Tại các thời điểm $x_{1} = x_{2}$ và gia tốc của chúng đều âm thì li độ của dao động tổng hợp là Bài tập Dao động cơ 10
NTH 52 Tìm động năng của vật tại thời điểm t=$\dfrac{1}{3}$ s? Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Li độ của chất điểm tại thời điểm t= 0 là? Bài tập Dao động cơ 1
K Tại thời điểm $T/4$ vật đã đi được quãng đường bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 4
H Tính chu kì và độ lớn lực đàn hồi tại thời điểm $t=\frac{\pi}{20}$ Bài tập Dao động cơ 1
A Gốc thế năng đàn hồi tại VTCB của CLLX treo thằng đứng Bài tập Dao động cơ 0
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ lớn lực căng dây tại vị trí có động năng bằng thế năng Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Theo kết quả thí nghiệm của học sinh này thì gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm có giá trị? Bài tập Dao động cơ 3
kienduc_2000 Xác định tốc độ vật và hợp lực tác dụng lên vât tại x=-4cm Bài tập Dao động cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top