Trong thời gian 2t (kẻ từ lúc chuyển động) vật đi được quãng đường ?

Bài toán
Một vật dao động điều hòa với biên độ $13(cm)$ , $t=0$ vật ở biên dương. Sau thời gian t( kẻ từ lúc chuyển động) vật đi được quãng đường $135(cm)$. Vậy trong khoảng thời gian 2t (kẻ từ lúc chuyển động) vật đi được quãng đường ?
A. 263,65cm
B. 260,24cm
C. 276
D. Đáp án khác
 
Bài toán
Một vật dao động điều hòa với biên độ $13(cm)$ , $t=0$ vật ở biên dương. Sau thời gian t( kẻ từ lúc chuyển động) vật đi được quãng đường $135(cm)$. Vậy trong khoảng thời gian 2t (kẻ từ lúc chuyển động) vật đi được quãng đường ?
A. 263,65cm
B. 260,24cm
C. 276
D. Đáp án khác
Bài làm:

Ta có:
$$ t=2T+\dfrac{ T}{2}+\dfrac{arc\cos{\dfrac{5}{13}}}{360}.T $$
Suy ra:
$$ 2t=5T+2.\dfrac{arc\cos{\dfrac{5}{13}}}{360}.T $$
Vậy:
$$ S=5.13.4+13+9,15 =282,15 $$
Chọn D
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một vật dao động điều hòa với biên độ $13(cm)$ , $t=0$ vật ở biên dương. Sau thời gian t( kẻ từ lúc chuyển động) vật đi được quãng đường $135(cm)$. Vậy trong khoảng thời gian 2t (kẻ từ lúc chuyển động) vật đi được quãng đường ?
A. 263,65cm
B. 260,24cm
C. 276
D. Đáp án khác
Lời giải
Ta có là $135=2.13.5+5$, kết hợp với dữ kiện tại $t=0$ vật ở biên dương, và sử dụng đường tròn lương giác ta tính được góc $\varphi =5\pi +arc\cos\dfrac{8}{13}$
Như vậy trong khoảng thời gian $2t$ thì góc quay sẽ là $\varphi '=2\varphi =10\pi +2arc\cos\dfrac{8}{13}$
Ta thấy là $\dfrac{\pi}{2}<2arc\cos\dfrac{8}{13}<\pi$
Vậy nên ta có quãng đường cần tìm là
$$s=10.2A+A+A\cos\left ( \pi-2arc\cos\dfrac{8}{13} \right )=276,15cm$$
Có đúng đáp án không bạn
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài làm:

Ta có:
$$ t=2T+\dfrac{ T}{2}+\dfrac{arc\cos{\dfrac{5}{13}}}{360}.T $$
Suy ra:
$$ 2t=5T+2.\dfrac{arc\cos{\dfrac{5}{13}}}{360}.T $$
Vậy:
$$ S=5.13.4+13+9,15 =282,15 $$
Chọn D
Lời giải
Ta có là $135=2.13.5+5$, kết hợp với dữ kiện tại $t=0$ vật ở biên dương, và sử dụng đường tròn lương giác ta tính được góc $\varphi =5\pi +arc\cos\dfrac{8}{13}$
Như vậy trong khoảng thời gian $2t$ thì góc quay sẽ là $\varphi '=2\varphi =10\pi +2arc\cos\dfrac{8}{13}$
Ta thấy là $0<2arc\cos\dfrac{8}{13}<\pi$
Vậy nên ta có quãng đường cần tìm là
$$s=10.2A+A\cos\left ( \pi-2arc\cos\dfrac{8}{13} \right )=263,15cm$$
Có đúng đáp án không bạn
:)) Thế là của ai đúng đây, đúng là đáp án khác thật, nhưng 2 bạn này giải khác nhau quá
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
:)) Thế là của ai đúng đây, đúng là đáp án khác thật, nhưng 2 bạn này giải khác nhau quá
Cái hàm arc\cos của bạn ấy là $\dfrac{8}{13}$ Bạn hongmieu làm rõ được không?
Thứ hai là $2.arc\cos{\dfrac{8}{13}}$ của bạn là $104^0 >90^0$ ở biên dương quay được $90^0$ là đi được A rồi.
Như vậy:
\[ S>5.4A+A=21A=273\]
Đáp án của bạn sai chắc rồi.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Cái hàm arc\cos của bạn ấy là $\dfrac{8}{13}$ Bạn hongmieu làm rõ được không?
Thứ hai là $2.arc\cos{\dfrac{8}{13}}$ của bạn là $104^0 >90^0$ ở biên dương quay được $90^0$ là đi được A rồi.
Như vậy:
\[ S>5.4A+A=21A=273\]
Đáp án của bạn sai chắc rồi.
Mình vừa sửa lại đáp án rồi bạn ah, ah mình nghĩ nó như thế này
MWSnap005.gif
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
À ừ. Cái $\dfrac{8}{15}$ mình sai rồi.
Nhưng $2arc\cos{\dfrac{8}{15}}=115,5^0$
Như vậy quãng đường phải là:
\[ S_1=A+A.\cos{90-(115,5-90)}=18,59\]
Bạn ơi, là $arc\cos\dfrac{8}{13}$ chứ không phải $arc\cos\dfrac{8}{15}$ nhé. Đáp án mình cũng đã chỉnh phải phía trên rồi. Đáp án cũ mình quên cộng thêm A vào
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một vật dao động điều hòa với biên độ $13(cm)$ , $t=0$ vật ở biên dương. Sau thời gian t( kẻ từ lúc chuyển động) vật đi được quãng đường $135(cm)$. Vậy trong khoảng thời gian 2t (kẻ từ lúc chuyển động) vật đi được quãng đường ?
A. 263,65cm
B. 260,24cm
C. 276
D. Đáp án khác
Topic tranh luận kinh quá !
Tính cẩn thận:
PT giao động: $x=13 \cos \omega t$
Tại $t_1=t$, vật đi được $10A$ và kết thúc ở vị trí $x_1=7\, cm$
Suy ra $13 \cos \omega t=7\, cm$
Tại $t_2=2t$, vật ở vị trí: $x_2=13 \cos 2 \omega t=13(2x_1^2-1)=-\dfrac{71}{13}$ và đi được $20A$ và thêm $1A$ nữa
Suy ra $s=21 A+\dfrac{71}{13}=278,461$
Suy ra D.
 
Topic tranh luận kinh quá !
Tính cẩn thận:
PT giao động: $x=13 \cos \omega t$
Tại $t_1=t$, vật đi được $10A$ và kết thúc ở vị trí $x_1=7\, cm$
Suy ra $13 \cos \omega t=7\, cm$
Tại $t_2=2t$, vật ở vị trí: $x_2=13 \cos 2 \omega t=13(2x_1^2-1)=-\dfrac{71}{13}$ và đi được $20A$ và thêm $1A$ nữa
Suy ra $s=21 A+\dfrac{71}{13}=278,461$
Suy ra D.
Cách của e hay đó :) Có thể tính chính xác ra quãng đường luôn mà không phải lấy gần bằng. A chỉ góp ý 1 điều nhỏ thôi, đó là $x_1=8\,cm$ chứ e nhỉ. $13-5=8$ mà.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
Dungg Thời gian lò xo bị giãn trong 1 chu kì Bài tập Dao động cơ 1
Tích Chu Trong thời gian t=2,5 s kể từ lúc chuyển động chất điểm cắt bao nhiêu vân cực đại. Bài tập Dao động cơ 2
A Trong mỗi chu kì, thời gian vật lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vợt quá 1,5N là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
NFS.Poseidon Quãng Đường vật đi được trong khoảng thời gian \sqrt{2} s Bài tập Dao động cơ 4
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Tốc độ trung bình lớn nhất của ${{m}_{A}}$trong khoảng thời gian $\dfrac{2}{15}\left( s \right)$? Bài tập Dao động cơ 8
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
O Tìm thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kỳ Bài tập Dao động cơ 2
O Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian pi/12 s đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
T Tính thời gian trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 1
T Tốc độ trung bình của vật nặng trong thời gian kể từ thời điểm thả đến thời điểm vật qua vị trí lò x Bài tập Dao động cơ 0
Mến Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 2
LOVELY Thời gian lực đàn hồi tác dụng lên vật cùng chiều với lực phục hồi trong một chu kỳ dao động là? Bài tập Dao động cơ 7
hoankuty Hỏi thời gian lò xo nén trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 3
L Tìm thời gian trong $\dfrac{2}{3}$ chu kì đầu để toạ độ vật không vượt quá $-3,5cm$ Bài tập Dao động cơ 4
Học Lý Thời gian lò xo nén trong một chu kì? Bài tập Dao động cơ 15
K Tính tọa độ của điểm xuất phát để trong thời gian $\dfrac{1}{15}s$ vật đi được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 3
L Thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kì là 0,5s. Tính Vmax Bài tập Dao động cơ 4
M Các khoảng thời gian đặc biệt trong dao động cơ??? Bài tập Dao động cơ 3
A Trong khoảng thời gian 1s tiếp theo nữa vật đi được quãng đường có thể là : Bài tập Dao động cơ 4
A Khoảng thời gian lò xò bị dãn trong 1 chu kì có giá trị gần đúng là. Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số giữa thời gian lò xo giãn và thời gian lò xo nén trong một chu kì gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 1
M Trong qua trình dao động, quãng thời gian mà lực đàn hồi do lò xo tác dụng vào vật cùng chiều với lự Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Trong một chu kì T, thời gian lò xo giãn là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Thời gian lò xo bị nén trong khoảng thời gian 0,5s kể từ khi thả vật là: Bài tập Dao động cơ 1
T Tỉ số giữa thời gian lò xo giãn và nén trong một chu kì gần với giá trị nào nhất??? Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi trong khoảng thời gian 0,75s vật đi được quãng đường ngắn nhất là. Bài tập Dao động cơ 1
B Quãng đường vật đi được trong thời gian $1,4\Delta t$ không thể nhận giá trị nào dưới đây Bài tập Dao động cơ 1
Daylight Nguyễn Tỉ số giữa thời gian lò xo nén và lò xo giãn trong một chu kỳ gần với giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 2
M Tỉ số thời gian lò xo nén và dãn trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
H Vậy trong khoảng thời gian 2t (kể từ lúc chuyển động ) vật đi được quãng đường là bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 8
C Khoảng thời gian trong một chu kỳ để lò xo giãn một lượng nhỏ hơn $2\sqrt{2}$ Bài tập Dao động cơ 0
C Quãng đường đi được của N trong khoảng thời gian đó bằng Bài tập Dao động cơ 12
Del Enter Trong một chu kì, thời gian lực đàn hồi cùng chiều với lực hồi phục là? Bài tập Dao động cơ 1
B Tỉ số thời gian lò xo nén và dãn trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Trong một chu kì khoảng thời gian để $x_1.x_2<0$ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
Del Enter Trong 1 T khoảng thời gian mà $v \geq 0,25\pi v_{tb}$ là? Bài tập Dao động cơ 1
Z Quãng đường nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian 0.75s là Bài tập Dao động cơ 1
L Tính thời gian lò xo bị nén trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 2
L Quãng đường ngắn nhất vật đi được trong thời gian 0,2 s là bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 1
N Quãng đường đi được của N trong khoảng thời gian đó Bài tập Dao động cơ 3
kt1996 Trong một chu kì khoảng thời gian mà $v\leq \frac{\pi }{4\sqrt{2}}v_{1}$ là Bài tập Dao động cơ 3
highhigh Trong một chu kì thời gian lò xo bị nén là Bài tập Dao động cơ 10
highhigh Quãng đường N đi được trong thời gian trên là Bài tập Dao động cơ 8
A Thời gian lò xo giãn trong mỗi chu kì dao động của vật là : Bài tập Dao động cơ 2
Nguyễn Duy Khôi Tìm trong một chu kì thời gian vật có tốc độ nhỏ hơn 25 cm/s là: Bài tập Dao động cơ 1
cuonghp96 Trong một chu kì thời gian lò xo bị nén là Bài tập Dao động cơ 14
S Sau khoảng thời gian bao lâu cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây dẫn đến giá trị 5 A Bài tập Dao động cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top