Tính công mà lực ma sát thực hiện cho tới khi vật dừng lại

Bài toán
Con lắc lò xo m = 250g , k = 200N/m . Dao động tắt dần , vật thực hiện được 200 dao động thì dừng lại . A = 8 cm , g = 10 .
a , Tính hệ số ma sát giữa vật và mp .
b , Tính công mà lực ma sát thực hiện cho tới khi vật dừng lại .
 
Bài toán
Con lắc lò xo m = 250g , k = 200N/m . Dao động tắt dần , vật thực hiện được 200 dao động thì dừng lại . A = 8 cm , g = 10 .
a , Tính hệ số ma sát giữa vật và mp .
b , Tính công mà lực ma sát thực hiện cho tới khi vật dừng lại .
Trả lời:
a,$$N=\dfrac{A}{\Delta A}$$
$$\rightarrow \Delta A=\dfrac{2}{200}=\dfrac{\mu mg}{k}$$
$$\rightarrow \mu=0,8$$
b,$$A_{ms}=W=\dfrac{1}{2}K.A^2=0,64$$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
tudat1402 Thời điểm vật qua vị trí có li độ x = 4,5 cm lần đầu tiên tính từ thời điểm ban đầu t = 0 Bài tập Dao động cơ 0
trungthinh.99 Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi vật dao động đến khi $F_{đh}=1.5N$ Bài tập Dao động cơ 2
thanhmoc Tính chu kỳ dao động của vật? Bài tập Dao động cơ 6
anzaiii Tính quãng đường mà vật đi được sau khoảng thời gian $t=\dfrac{25}{20}$ (s) Bài tập Dao động cơ 1
anzaiii Tính chiều dài tự nhiên của lò xo , $g = 10m/s^2$ Bài tập Dao động cơ 1
anzaiii Tính chu kì dao động $T_1$ , $T_2$ khi lần lượt mắc vật m vào lò xo $k_1$,$K_2$ là ? Bài tập Dao động cơ 1
zkdcxoan Tính tốc độ của vật Bài tập Dao động cơ 13
THẦN CHẾT HƯ VÔ Lực hồi phục sinh công dương Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Hữu huy Con lắc lò xo thực hiện công âm khi nào Bài tập Dao động cơ 1
R Tìm công thức của chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 1
H Tính công suất trên mạch LC Bài tập Dao động cơ 1
V Công suất bình bổ sung để duy trì dao động con lắc đơn! Bài tập Dao động cơ 1
L Công suất lực hồi phục cực đại đến lúc động năng gấp 3 lần thế năng Bài tập Dao động cơ 5
K Hỏi công của lực đàn hồi từ thời điểm $\left(t-\dfrac{1}{8}\right)s$ đến thời điểm t là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 8
K Tính công suất trung bình của lực đàn hồi. Bài tập Dao động cơ 4
N Công thức giữa lực đàn hồi cực đại và lực kéo về cực đại. Bài tập Dao động cơ 2
A Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần công suất tức thời của lực đàn hồi bằng 0 là Bài tập Dao động cơ 2
GS.Xoăn Tính công nhỏ nhất cần phải thực hiện để làm cho vật chuyển động Bài tập Dao động cơ 2
wrighty11 Công suất tức thời cực đại bằng Bài tập Dao động cơ 2
kyubi0310 Công suất trung bình lực phục hồi Bài tập Dao động cơ 1
M Công lực đàn hồi Bài tập Dao động cơ 3
B Hỏi ông ta có kết thúc công việc đúng giờ hay không? Bài tập Dao động cơ 3
0 Phải dùng bộ máy đồng hồ để bổ sung năng lượng có công suất trung bình là Bài tập Dao động cơ 3
L Mỗi tuần lên dây cót 1 lần người ta phải thực hiện một công bằng Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Công của lực đàn hồi khi vật di chuyển theo chiều dương từ vị trí có tọa độ x=1 cm tới vị trí có tọa Bài tập Dao động cơ 2
Nô BiTa Tính công của lực đàn hồi khi vật di chuyển theo chiều dương? Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc này là Bài tập Dao động cơ 1
tam01235 Tính công cần thiết để lên dây cót Bài tập Dao động cơ 0
Math_IneRap Công suất tối thiểu của động cơ gần giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 0
B Tính công cần cung cấp duy trì dao động con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 0
Love_is_so_vague Tìm công của lực đàn hồi của lò xo. Bài tập Dao động cơ 11
S Công suất máy : Bài tập Dao động cơ 1
Hoàng Phong Công suất của máy là : Bài tập Dao động cơ 2
T Công tối thiểu cần thiết lên dây cót??? Bài tập Dao động cơ 1
091031103 Công cần thiết để lên dây cót là ? Bài tập Dao động cơ 1
chinhanh9 Tính công suất của máy. Bài tập Dao động cơ 1
thanh thương Công suất của máy đó là Bài tập Dao động cơ 1
JDieen XNguyeen Tìm li độ $x$ mà tại đó mà công suất lực đàn hồi đạt cực đại Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Tổng công thực hiện được của lực ma sát là bao nhiêu khi vật dừng lại? Bài tập Dao động cơ 2
inconsolable Trong quá trình dao động,trọng lực của m có công suất tức thời cực đại bằng: Bài tập Dao động cơ 1
tien dung Để công suất hao phí trên đường dây giảm a lần nhưng vẫn đảm bảo công suất truyền đến nơi ti Bài tập Dao động cơ 2
raudiep Cần cung cấp năng lượng với công suất là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 6
báo Công suất để lo xo dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 2
cuongk46t1 Tính công suất của một máy duy trì dao động của con lắc với biên độ ban đầu Bài tập Dao động cơ 3
rainmeteror Công suất tức thời cực đại của con lắc Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Tính công của lực đàn hồi Bài tập Dao động cơ 2
HuyGooner Thời gian lực phục hồi sinh công âm Bài tập Dao động cơ 6
H Tính công suất lớn nhất của lực cấp bù năng lượng. Bài tập Dao động cơ 2
N Giảm liên tục f đến giá trị nào thì công suất tiêu thụ bằng P Bài tập Dao động cơ 3
pipi Phải dùng bộ máy đồng hồ để bổ sung năng lượng có công suất trung bình Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top