Bài toán về vân tối

Bài toán
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng nguồn sáng phát ra đồng thời 2 bức xạ đơn sắc trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng 742nm và bức xạ màu lục có bước sóng nằm trong khoảng 500nm đến 575nm. Trên mànb quan sát giữa hai vân tối liên tiếp gần vân trung tâm nhất và cùng nằm về một phía với O có 7 vân màu lục.Tính giá trị của bước sóng màu lục?
 
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng nguồn sáng phát ra đồng thời 2 bức xạ đơn sắc trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng 742nm và bức xạ màu lục có bước sóng nằm trong khoảng 500nm đến 575nm. Trên mànb quan sát giữa hai vân tối liên tiếp gần vân trung tâm nhất và cùng nằm về một phía với O có 7 vân màu lục.Tính giá trị của bước sóng màu lục?
Bài Làm:
Trên màn quan sát giữa hai vân tối liên tiếp gần vân trung tâm nhất có 7 vân màu lục. Nên khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân tối trùng nhau của hai bức xạ là $7. I_l$
Nên $x_{min}=7\lambda_l=2\left(k+\dfrac{1}{2}\right) \lambda_{đ} $
$ 0,5 \le \lambda_l =0,212\left(k+0,5\right) \le 0,575 $
$\Rightarrow $$k=2$ $\Rightarrow$ $\lambda_l =0,53 (\mu m)$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Bài toán trùng vân tìm bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 0
adamdj Bài toán thí nghiệm Y âng có thấu kính Bài tập Sóng ánh sáng 3
P Giúp em Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này với ạ? Bài tập Sóng ánh sáng 0
I Trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thực hành đo bước sóng ánh sáng Bài tập Sóng ánh sáng 1
lannhi Bài tập sóng ánh sáng Bài tập Sóng ánh sáng 1
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Sóng ánh sáng trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Sóng ánh sáng 43
Nắng Tổng hợp Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập sóng ánh sáng vatliphothong.vn. Bài tập Sóng ánh sáng 8
trangconan123 Thí nghiệm II của Niutơn về sóng ánh sáng chứng minh Bài tập Sóng ánh sáng 2
dhdhn Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng? Bài tập Sóng ánh sáng 1
hoankuty Điều thú vị nào sau đây là không đúng về ánh sáng ? Bài tập Sóng ánh sáng 3
D Thắc mắc về số vân sáng đơn sắc? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Đ Trong thí nghiệm yang về giao thoa với nguồn phát ánh sáng trắng , có dùng kính lọc sắc, trường hợp Bài tập Sóng ánh sáng 3
Heavenpostman Phát biểu nào sau đây nói về giao thoa ánh sáng là không đúng? Bài tập Sóng ánh sáng 4
Heavenpostman Phát biểu nào sau đây nói về tia tử ngoại là không đúng? Bài tập Sóng ánh sáng 11
Heavenpostman Chọn kết luận đúng khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng: Bài tập Sóng ánh sáng 12
Heavenpostman Chọn đáp án $SAI$ khi nói về các tia ? Bài tập Sóng ánh sáng 5
banana257 Điều nào sau đây là SAI khi nói về ánh sáng đơn sắc: Bài tập Sóng ánh sáng 13
L Khi êlectron chuyển từ quĩ đạo N về quĩ đạo L thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn có bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng Bài tập Sóng ánh sáng 1
levietnghials Trong thí nghiệm giao thoa I-Yang về giao thoa ánh sáng. Cho khoảng cách 2 khe là $1mm$, từ 2 khe đế Bài tập Sóng ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top