Quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại

Bài toán
Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm một vật có khối lượng m=100g gắn vào một lò xo có độ cứng k=10N/m. Hệ số ma sạt giữa vật và sàn là 0.1. Đưa vật lớn vị trí lò co nén một đoạn rồi thả ra. Vật đặt vận tốc lớn nhất tại O và $v_max$=60cm/s. Quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại là:
A. 24.5cm
B. 24cm
C. 21cm
D. 25cm
Bìa này em làm không ra kết quả, mọi người làm thử coi
 
Bài này liệu áp dụng công thức này được không. Quãng dường vật đi được đến lúc dừng lại là
$S=\dfrac{kA^2}{2\mu mg}$
 
Bạn nào vào giải giúp Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này với,mình khá thắc mắc 2 đáp án A và B:giải bảo toàn thì ra A,mà theo cách trên mạng cung cấp thì ra B.......
 
Bài toán
Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm một vật có khối lượng m=100g gắn vào một lò xo có độ cứng k=10N/m. Hệ số ma sạt giữa vật và sàn là 0.1. Đưa vật lớn vị trí lò co nén một đoạn rồi thả ra. Vật đặt vận tốc lớn nhất tại O và $v_max$=60cm/s. Quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại là:
A. 24.5cm
B. 24cm
C. 21cm
D. 25cm
Bìa này em làm không ra kết quả,mọi người làm thử coi
Hướng dẫn
Vận tốc cực đại $v_{max}=\sqrt{\dfrac{k}{m}}\left ( A-\dfrac{\mu mg}{k} \right )=60\Rightarrow A=7cm$
Ta có $x=\dfrac{\mu mg}{k}=1cm$, tỉ số $\dfrac{A}{2x}=3,5\Rightarrow a=3\Longrightarrow S=2aA-a^2x=24cm$
Phương pháp giải: Tính $x=\dfrac{\mu mg}{k}$; Tỉ số $\dfrac{A}{2x}=m,n$ nếu $n>5$ thì $a=m+1$; $n\le 5$ thì $a=m$. Quãng đường đi được đến khi dừng, $S=2Aa-2a^2x$; thời gian chuyển động là $t=\dfrac{aT}{2}$.
 
Có thể giải thích ý nghĩa công thức này không bạn S=2aA
a2x=24cm
Mình đã viết rất rõ ràng rồi mà!
Phương pháp giải: Tính $x=\dfrac{\mu mg}{k}$; Tỉ số $\dfrac{A}{2x}=m,n$ nếu $n>5$ thì $a=m+1$; $n\le 5$ thì $a=m$. Quãng đường đi được đến khi dừng, $S=2Aa-2a^2x$; thời gian chuyển động là $t=\dfrac{aT}{2}$.
Công thức này chứng minh không khó, chỉ cần dựa vào kiến thức về dao động tắt dần và cấp số cộng. Ở đây mình không trình bày lại nữa. Còn công thức bảo toàn cơ năng ở trên là nghiễm nhiên công nhận vị trí dừng lại ở vị trí cân bằng ban đầu (bỏ qua thế năng lúc dừng lại), điều này không đúng, vật dừng lại ở trong khoảng giữa vị trí cân bằng động. Tất nhiên về lí thuyết ta có thể tính được vật dừng ở vị trí cách vị trí cân bằng ban đầu bao nhiêu, ở về phía bên nào của vị trí cân bằng ban đầu.
Cái này bạn tự xây dựng theo $a$ trong kí hiệu trên nhé!
 
Mình đã viết rất rõ ràng rồi mà!
Phương pháp giải: Tính $x=\dfrac{\mu mg}{k}$; Tỉ số $\dfrac{A}{2x}=m,n$ nếu $n>5$ thì $a=m+1$; $n\le 5$ thì $a=m$. Quãng đường đi được đến khi dừng, $S=2Aa-2a^2x$; thời gian chuyển động là $t=\dfrac{aT}{2}$.
Công thức này chứng minh không khó, chỉ cần dựa vào kiến thức về dao động tắt dần và cấp số cộng. Ở đây mình không trình bày lại nữa. Còn công thức bảo toàn cơ năng ở trên là nghiễm nhiên công nhận vị trí dừng lại ở vị trí cân bằng ban đầu (bỏ qua thế năng lúc dừng lại), điều này không đúng, vật dừng lại ở trong khoảng giữa vị trí cân bằng động. Tất nhiên về lí thuyết ta có thể tính được vật dừng ở vị trí cách vị trí cân bằng ban đầu bao nhiêu, ở về phía bên nào của vị trí cân bằng ban đầu.
Cái này bạn tự xây dựng theo $a$ trong kí hiệu trên nhé!
Cảm ơn bạn rất nhiều...Minh học rồi mà wen...Thank nha
cảm ơn bạn rất nhiều...minh học rồi mà wen...thank nha
 
Nếu chia

A/2x=3,5 thì lấy 3 còn chia ra được 3.7 thi sao ????
Có thể giải thích ý nghĩa công thức này không bạn S=2aA
a2x=24cm
Hướng dẫn
Vận tốc cực đại $v_{max}=\sqrt{\dfrac{k}{m}}\left ( A-\dfrac{\mu mg}{k} \right )=60\Rightarrow A=7cm$
Ta có $x=\dfrac{\mu mg}{k}=1cm$, tỉ số $\dfrac{A}{2x}=3,5\Rightarrow a=3\Longrightarrow S=2aA-a^2x=24cm$
Phương pháp giải: Tính $x=\dfrac{\mu mg}{k}$; Tỉ số $\dfrac{A}{2x}=m,n$ nếu $n>5$ thì $a=m+1$; $n\le 5$ thì $a=m$. Quãng đường đi được đến khi dừng, $S=2Aa-2a^2x$; thời gian chuyển động là $t=\dfrac{aT}{2}$.
Gõ công thức hẳn hoi nhé
Dùng cái này cho Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đấy:
$$W_{đầu}-W_{sau}=A_{ms}$$
 
Bài toán
Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm một vật có khối lượng m=100g gắn vào một lò xo có độ cứng k=10N/m. Hệ số ma sạt giữa vật và sàn là 0.1. Đưa vật lớn vị trí lò co nén một đoạn rồi thả ra. Vật đặt vận tốc lớn nhất tại O và $v_max$=60cm/s. Quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại là:
A. 24.5cm
B. 24cm
C. 21cm
D. 25cm
Bìa này em làm không ra kết quả,mọi người làm thử coi
Độ giảm biên độ sau $\dfrac{T}{4}$
$\Delta A =x=\dfrac{\mu mg}{k}=1 cm$
Ta có $\dfrac{1}{2}KA^2-\dfrac{1}{2}Kx^2=\mu mg.S$ Nên tìm dc $S=24$ cm.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài này vật dừng lại tại VTCB nên x = 0 phải không các bác
Người ta không hỏi dừng ở đâu. Nên không quan tâm

Độ giảm biên độ sau $\dfrac{T}{4}$
$\Delta A =x=\dfrac{\mu mg}{k}=1 cm$
Ta có $\dfrac{1}{2}KA^2-\dfrac{1}{2}Kx^2=\mu mg.S$ Nên tìm dc $S=24$ cm.
Bài này dùng cách này được không các cậu ?
Trả lời:
Quá được.
Bài của ngocnhat95: chính là $$W{đầu}-W_{sau}=A{ms}$$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Biết là đề không hỏi.Nhưng muốn biết thêm.trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này vật dừng lại ở VTCB phải không mọi người
 
Bài này liệu áp dụng công thức này được không .Quãng dường vật đi được đến lúc dừng lại là
$S=\dfrac{kA^2}{2\mu mg}$
Độ giảm biên độ sau $\dfrac{T}{4}$
$\Delta A =x=\dfrac{\mu mg}{k}=1 cm$
Ta có $\dfrac{1}{2}KA^2-\dfrac{1}{2}Kx^2=\mu mg.S$ Nên tìm dc $S=24$ cm.
Cả hai cách giải này, một cách mặc định vật dừng lại ở vị trí cân bằng ban đầu; một cách mặc định vật dừng lại ở vị trí cân bằng động mà chưa thể chỉ ra được điều này!
Biết là đề không hỏi.Nhưng muốn biết thêm.trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này vật dừng lại ở VTCB phải không mọi người
Vật dừng lại ở vị trí cân bằng động (cách vị trí cân bằng ban đầu $x$); khi dừng lại, lò xo đang bị nén $x=1cm$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Cả hai cách giải này, một cách mặc định vật dừng lại ở vị trí cân bằng ban đầu; một cách mặc định vật dừng lại ở vị trí cân bằng động mà chưa thể chỉ ra được điều này!

Vật dừng lại ở vị trí cân bằng động (cách vị trí cân bằng ban đầu $x$); khi dừng lại, lò xo đang bị nén $x=1cm$.
Có một công thức nào để xác định xem khi dừng lại nó đang nén hay dãn không bạn
 
Cả hai cách giải này, một cách mặc định vật dừng lại ở vị trí cân bằng ban đầu; một cách mặc định vật dừng lại ở vị trí cân bằng động mà chưa thể chỉ ra được điều này!

Vật dừng lại ở vị trí cân bằng động (cách vị trí cân bằng ban đầu $x$); khi dừng lại, lò xo đang bị nén $x=1cm$.
Sao mình dùng công thức vị trí dừng lại $-a< x=A_o -2na < a$ với $ a=\dfrac{\mu mg}{K} $ giải ra được n .giải ra được x = 0. vậy là sao bạn. x này là ở đâu
 
Sao mình dùng công thức vị trí dừng lại $-a< x=A_o -2na < a$ với $ a=\dfrac{\mu mg}{K} $ giải ra được n .giải ra được x = 0. vậy là sao bạn. x này là ở đâu
Vị trí vật dừng lại trong đoạn giữa hai vị trí cân bằng động. Tớ viết tiếp với các kí hiệu thổng nhất từ trên trong các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tớ viết nhé:
Phương pháp giải: Tính $x=\dfrac{\mu mg}{k}$; Tỉ số $\dfrac{A}{2x}=m,n$ nếu $n>5$ thì $a=m+1$; $n\le 5$ thì $a=m$.
+ Quãng đường đi được đến khi dừng, $S=2Aa-2a^2x$;
+ Thời gian chuyển động là $t=\dfrac{aT}{2}$.
+ Cách xác định vị trí dừng:
++ Khoảng cách so với vị trí cân bằng ban đầu: $\left | A_0-2ax \right |$,
++ Nếu $a$ chẵn thì vật dừng lại khác bên với vị trí kích thích ban đầu (ở đây là nén); nếu $a$ lẻ thì vật dừng lại cùng bên so với vị trí kích thích ban đầu.

Áp dụng các số liệu vào Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán cụ thể trên ta thu được các kết quả đã trình bày.
 
Vị trí vật dừng lại trong đoạn giữa hai vị trí cân bằng động. Tớ viết tiếp với các kí hiệu thổng nhất từ trên trong các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tớ viết nhé:
Phương pháp giải: Tính $x=\dfrac{\mu mg}{k}$; Tỉ số $\dfrac{A}{2x}=m,n$ nếu $n>5$ thì $a=m+1$; $n\le 5$ thì $a=m$.
+ Quãng đường đi được đến khi dừng, $S=2Aa-2a^2x$;
+ Thời gian chuyển động là $t=\dfrac{aT}{2}$.
+ Cách xác định vị trí dừng:
++ Khoảng cách so với vị trí cân bằng ban đầu: $\left | A_0-2ax \right |$,
++ Nếu $a$ chẵn thì vật dừng lại khác bên với vị trí kích thích ban đầu (ở đây là nén); nếu $a$ lẻ thì vật dừng lại cùng bên so với vị trí kích thích ban đầu.

Áp dụng các số liệu vào Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán cụ thể trên ta thu được các kết quả đã trình bày.
$ S= 2Aa-2a^2x $ x ở đây là vị trí dừng hả bạn
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Phuonganh nguyen Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 đến thời điểm t2 Bài tập Dao động cơ 2
NFS.Poseidon Quãng Đường vật đi được trong khoảng thời gian \sqrt{2} s Bài tập Dao động cơ 4
O Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian pi/12 s đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
H Quãng đường vật đi được sau ∆t =4s kể từ t=0 Bài tập Dao động cơ 3
H Quãng đường nhỏ nhất mà vật có thể đi trong 1/3 chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 2
ghjcghj Quãng đường vật chuyển động cho tới khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 2
shochia Quãng đường vật đi được là Bài tập Dao động cơ 5
caybutbixanh Quãng đường mà vật $m_1$ đi được từ lúc va chạm đến khi vật $m_1$ đổi chiều chuyển động ? Bài tập Dao động cơ 2
Nguyễn Hương Ly Tính quãng đường vật $m_2$ đi được từ khi thả đế khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 5
lethisao Thời gian ngắn nhất để vật đi hết quãng đường 8 $\sqrt{2}$ Bài tập Dao động cơ 3
Học Lý Khoảng thời gian bao nhiêu để vật đi được quãng đường là 99 cm Bài tập Dao động cơ 3
N Khi đi được quãng đường 14 cm, vật có vận tốc là? Bài tập Dao động cơ 3
lyphaiduoc9 Quãng đường vật đi được trong 2 denta t tiếp theo Bài tập Dao động cơ 5
K Tính tọa độ của điểm xuất phát để trong thời gian $\dfrac{1}{15}s$ vật đi được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 3
A Trong khoảng thời gian 1s tiếp theo nữa vật đi được quãng đường có thể là : Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 8
P Vật đạt vận tốc lớn nhất sau khi đi được quãng đường? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Quãng đường lớn nhất mà vật nhỏ của con lắc đi được trong 0,4s là? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Tính quãng đường bé nhất mà vật đi được Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tốc độ của vật sau khi đi quãng đường s=2cm: Bài tập Dao động cơ 5
hankhue Quãng đường lớn nhất mà vật nhỏ đi được trong 0,2s là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm $t_1=2,375(s)$ đến thời điểm $t_2=4,75(s)$ Bài tập Dao động cơ 6
Hải Quân Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm t=1/3s đến thời điểm t=8/9s là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi trong khoảng thời gian 0,75s vật đi được quãng đường ngắn nhất là. Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Quãng đường mà vật đi được trong 12,25 chu kì? Bài tập Dao động cơ 1
B Quãng đường vật đi được trong thời gian $1,4\Delta t$ không thể nhận giá trị nào dưới đây Bài tập Dao động cơ 1
H Vậy trong khoảng thời gian 2t (kể từ lúc chuyển động ) vật đi được quãng đường là bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 8
C Quãng đường vật m đi được sau 41/60 s kể từ khi thả là Bài tập Dao động cơ 4
21653781 Tốc độ vật sau khi đi quãng đường S= 2 (cm) (kể từ lúc t =0) là Bài tập Dao động cơ 6
hoankuty Tìm thời gian dài nhất để vật đi hết quãng đường $x=2x_{2}-3x_{1}$ ? Bài tập Dao động cơ 4
0 Thời điểm kết thúc quãng đường đó thì vật có li độ là Bài tập Dao động cơ 1
Trà My HVCS Tính thời gian vật đi được quãng đường 18 cm Bài tập Dao động cơ 3
Del Enter Trong 1/4T kể từ lúc bắt đầu chuyển động quãng đường vật đi được là? Bài tập Dao động cơ 2
Del Enter Quãng đường vật đi dc từ thời điểm $t_1 = \frac{1}{12}s$ đến $t_2 = 1,225s$ là? Bài tập Dao động cơ 5
Z Quãng đường nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian 0.75s là Bài tập Dao động cơ 1
L Quãng đường ngắn nhất vật đi được trong thời gian 0,2 s là bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Sau khoảng thời gian $t_2=\dfrac{29}{6}$s kể từ thời điểm ban đầu vật đi được quãng đường là Bài tập Dao động cơ 2
Đinh Phúc Quãng đường vật đi được trong 1,5T đầu tiên là? Bài tập Dao động cơ 4
A Tũn Quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại là? Bài tập Dao động cơ 2
H Quãng đường vật đi được trong 3 chu kỳ đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
haninso Thời gian và quãng đường vật chuyển động từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại Bài tập Dao động cơ 0
Tùng333 Quãng đường mà vật đi được từ lúc thả vật đến lúc lực kéo về bằng không lần thứ 3 kể từ t=0 là Bài tập Dao động cơ 2
N Từ lúc thả đến lúc dừng lại vật đi được quãng đường bằng: Bài tập Dao động cơ 5
hang49 Quãng đường vật di chuyển đến khi dừng lại là: Bài tập Dao động cơ 5
hang49 Quãng đường vật đi được trong 1/3 s kể từ khi thả bằng? Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Quãng đường vật đi được sau 2,25s kể từ thời điểm t=0 là Bài tập Dao động cơ 0
Yami Tìm quãng đường vật đi được từ lúc thả đến thời điểm động năng bằng $16,875mJ$ lần thứ $100$ Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top