Dịch chuyển nguồn S_2 một khoảng nhỏ nhất

Bài toán
Hai nguồn phát sóng kết hợp $S_1$, $S_2$ trên mặt nước cách nhau 12cm dao động theo phương trình $u_1$=$u_2$=2\cos(40$\pi$t) cm. Xét điểm M trên mặt nước cách $S_1, S_2$ những khoảng tương ứng là d1 = 4,2cm và d2 = 9,0cm . Coi biên độ sóng không đổi và tốc độ truyền sóng trên mặt nước là v = 32cm/s . Giữ nguyên tần số f và các vị trí $S_1$, M . Hỏi muốn điểm M nằm trên đường cực tiểu giao thoa thì phải dịch chuyển nguồn $S_2$ dọc theo phương $S_1S_2$ chiều ra xa $S_1$ từ vị trí ban đầu một khoảng nhỏ nhất bằng bao nhiêu ?
A. 0,36 cm
B. 0,42 cm
C. 0,6 cm
D. 0,83 cm
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Sóng cơ có nguồn dịch chuyển Bài tập Sóng cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Số điểm cực đại giữa AB khi chưa dịch chuyển nguồn là: Bài tập Sóng cơ 0
tkvatliphothong Độ dịch chuyển của nguồn là Bài tập Sóng cơ 13
H Muốn M nằm trên vân lõm thì phải dịch chuyển nguồn $S_{2}$ dọc theo đường nối $S_{1},S_{2}$....... Bài tập Sóng cơ 7
Nguyễn Đình Huynh Số lần phải dịch chuyển tối thiểu là: Bài tập Sóng cơ 1
T Quãng đường dịch chuyển Bài tập Sóng cơ 3
Snow_flower_9x Giá trị độ dịch chuyển s Bài tập Sóng cơ 1
vat_ly_oi Phải dịch đầu kín đi một đoạn tối thiểu là Bài tập Sóng cơ 1
V Bài toán giao thoa sóng cơ di chuyển nguồn Bài tập Sóng cơ 0
lethaopdf Quãng đường mà học sinh di chuyển được theo dốc nghiêng Bài tập Sóng cơ 1
V Thời gian thiết bị đó chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 1
M Khi điểm N có gia tốc $30cm/s^2$ và đang chuyển động nhanh dần thì điểm M có vận tốc Bài tập Sóng cơ 1
Hades Vào thời điểm đó hướng chuyển động của P và Q lần lượt sẽ là Bài tập Sóng cơ 4
inconsolable Sau 0,725s thì một điểm M trên Ox cách O 1,3 m có trạng thái chuyển động là: Bài tập Sóng cơ 2
tien dung Nếu chuyển nguồn âm đó sang vị trí M thì mức cường độ âm tại trung điểm MN khi đó là Bài tập Sóng cơ 3
L Tại một thời điểm nào đó P có li độ dương và đang chuyển động đi xuống,tại thời điểm đó Q sẽ có Bài tập Sóng cơ 10
Spin9x Khi con lắc về đúng vị trí cân bằng thì thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều lên trên thì ? Bài tập Sóng cơ 6
ShiroPin Điểm B cách S 2,1 m đang chuyển động như thế nào Bài tập Sóng cơ 10
P Tại thời điểm t=0,5s điểm M trên dây cách A 15cm đang ở vị trí nào, chuyển động theo chiều nào? Bài tập Sóng cơ 1
Lại Nam Anh Câu 37: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng... Bài tập Sóng cơ 0
ChienNguyen111 Tần số dao động của nguồn Bài tập Sóng cơ 0
Long Slt Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
mai hoàn Hai nguồn sóng kết hợp Bài tập Sóng cơ 0
Đạt QH Tìm $\lambda $ và hai nguồn là ngược pha hay cùng pha Bài tập Sóng cơ 1
S Điểm M gần S1 nhất dao động cùng pha với nguồn sóng cách S1 là Bài tập Sóng cơ 6
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
N Các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với dao động của các nguồn là? Bài tập Sóng cơ 6
thuthuynguyen Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
D Số điểm dao động cực đại và ngược pha với nguồn Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Để một nguồn âm có công suất $P=P_1+P_2$ phải đặt nguồn này cách $O$ một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 0
V Tỉ số khoảng cách 2 điểm đến nguồn âm Bài tập Sóng cơ 1
Đ Khoảng cách giữa hai nguồn gần đúng bằng ??? Bài tập Sóng cơ 3
T Số điểm M trên xx ' dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 2
M Điểm nằm trên AB cùng pha nguồn cách A đoạn lớn nhất Bài tập Sóng cơ 2
Văn Long Số điểm cực đại cực tiểu trên đường vuông góc với 2 nguồn tại I. Bài tập Sóng cơ 1
UyenUK Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10 cm, dao động t Bài tập Sóng cơ 0
Tuyển 52LQ Trong khoảng O đến M có bao nhiêu điểm dao động lệch pha $\dfrac{\pi }{6}$ với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
B Xác định số điểm dao cực đại và cùng pha với hai nguồn trong HÌNH TRÒN Bài tập Sóng cơ 3
shochia Tần số dao động của nguồn là Bài tập Sóng cơ 5
V Tính giá trị nhỏ nhất của x để điểm M dao động cùng pha với các nguồn A và B. Bài tập Sóng cơ 1
F Có bao nhiêu điểm lệch pha một góc $\frac{\pi }{6}$ so với nguồn ? Bài tập Sóng cơ 2
N Số điểm dao động vuông pha với hai nguồn trên đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 7
anhhudson Số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A trên đường tròn là? Bài tập Sóng cơ 2
Nguyễn Hương Ly Trên đoạn $O_1O_2$, điểm dao động cực đại gần nguồn nhất thì cách nguồn bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 5
L Số điểm dao động cùng pha với nguồn trên đoạn CD là Bài tập Sóng cơ 1
Nguyễn Hương Ly Số điểm dao động ngược pha với nguồn trên đoạn CO là? Bài tập Sóng cơ 6
Tinh Hoang Tần số dao động của nguồn là? Bài tập Sóng cơ 9
Fờ Tu Trên đoạn AB có bao nhiêu cực đại giao thoa cùng pha với 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 5
minhtangv Tìm số điểm dao động cực đại cùng pha 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 12
Tinh Hoang Tính số điểm dao động cùng pha với nguồn O trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 9
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top