Khoảng cách giữa hai tiêu điểm của thấu kính đối với hai ánh sáng đỏ,lam là?

Bài toán
Một thấu kính hai mặt lồi,cùng bán kính đặt trong không khí và được làm bằng thủy tinh có tiêu cự f=100 mm đối với ánh sáng màu vàng. Biết chiết suất của thấu kính đối với ánh sáng đỏ,vàng,lam lần lượt là $n_1 = 1,50760,n_2 = 1,51565$. Khoảng cách giữa hai tiêu điểm của thấu kính đối với hai ánh sáng đỏ,lam là ?
A. 0,5320 mm
B. 1,2760 mm
C. 2,4334 mm
D. 1,5685 mm
 
Bạn dùng công thức này là làm được:

$\dfrac{1}{f}=(n-1)(\dfrac{1}{R_{1}}+\dfrac{1}{R_{2}})$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Nhưng mình làm sao k ra đk vậy bạn. Nó ra là 3,075 cơ. Bạn làm rõ ra mình vs.
P/s: Thank nhiều

Đề nghị viết câu chữ cho tử tế, không viết tắt quá như thế, viết hoa đầu câu và sau dấu chấm !
 
Bài toán
Một thấu kính hai mặt lồi,cùng bán kính đặt trong không khí và được làm bằng thủy tinh có tiêu cự f=100 mm đối với ánh sáng màu vàng. Biết chiết suất của thấu kính đối với ánh sáng đỏ,vàng,lam lần lượt là $n_1 = 1,50760,n_2 = 1,51565$. Khoảng cách giữa hai tiêu điểm của thấu kính đối với hai ánh sáng đỏ,lam là ?
A. 0,5320 mm
B. 1,2760 mm
C. 2,4334 mm
D. 1,5685 mm
Đây gọi là "đi ba về hai". Còn chiểu suất của lam đâu bạn?
 
Đây gọi là "đi ba về hai". Còn chiểu suất của lam đâu bạn?
em bổ sung lại đề cho anh/chị kia
Bài toán
Một thấu kính hai mặt lồi,cùng bán kính và đượ làm thủy tinh cao có tiêu cự 100mm đối với ánh sáng màu vàng.Biết chiếc suất của thấu kính đối với màu đỏ,vàng,lam lần lượt là $n_1=1.5076;n_2=1.5100;n_3=1.5156$.Khoảng cách giữa hai tiêu điểm của thấu kính đối với hai ánh sáng đỏ và lam là:
A. 2.4334mm
B.1.276mm
C.1.5685mm
D. 0.532mm
 
em bổ sung lại đề cho anh/chị kia
Bài toán
Một thấu kính hai mặt lồi,cùng bán kính và đượ làm thủy tinh cao có tiêu cự 100mm đối với ánh sáng màu vàng.Biết chiếc suất của thấu kính đối với màu đỏ,vàng,lam lần lượt là $n_1=1.5076;n_2=1.5100;n_3=1.5156$.Khoảng cách giữa hai tiêu điểm của thấu kính đối với hai ánh sáng đỏ và lam là:
A. 2.4334mm
B.1.276mm
C.1.5685mm
D. 0.532mm
Bài làm:

Vàng khè thì:
\[ \dfrac{1}{0,1}=(1,51-1).\dfrac{2}{R} \]
\[ \Rightarrow \dfrac{2}{R}=\dfrac{10}{0,51}\]
Đỏ chóe:
\[ \dfrac{1}{f_đ}=(1,5076-1)\dfrac{2}{R} \Rightarrow f_đ=\dfrac{1}{0,5076}.\dfrac{R}{2} \]
Lam quyến rũ:
\[ \dfrac{1}{f_l}=(1,5156-1)\dfrac{2}{R} \Rightarrow f_l=\dfrac{1}{0,5156}.\dfrac{R}{2} \]
Suy ra:
\[ \Delta f=1,5589.10^{-3} \]
Chọn C
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tích Chu Hỏi tại điểm N cách nguồn một khoảng 2r thì năng lượng mỗi phô tôn là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
K Xác định khoảng cách tối đa từ nguồn sáng để con người vẫn nhìn thấy nguồn sáng Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
datanhlg Khoảng cách xa nhất trên gần bằng? Bài tập Lượng tử ánh sáng 20
091031103 Tính khoảng cách xa nhất mà mắt người còn có thể thấy được nguồn sáng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
superstar Tính khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng và công suất của chùm laze Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
N Đặt một hiệu điện thế $U_{AK}=-1,25V$ thì e quang điện có thể tới cách anôt một khoảng min là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
D Khoảng cách xa nhất mà electron có thể bay về phía anot Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Demonhk Khoảng cách xa nhất mà máy dò được ánh sáng ứng với nguồn màu tím Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
lvcat Muốn tăng khoảng cách xa nhất của e sau khi quay trở lại tấm kim loại thì cần làm thế nào Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
tkvatliphothong Khoảng cách xa nhất mà người còn trông thấy nguồn sáng Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
Gét Đời Các electron quang điện có thể rời xa tấm kim loại một khoảng lớn nhất là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
ShiroPin Khoảng thời gian dòng điện chạy trong tế bào này trong 2 phút đầu tiên là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
tkvatliphothong Tìm khoảng xác định của năng lượng cần kích thích Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
thiencuong_96 Trong khoảng thời gian $\Delta t=3,25T$ tính từ thời điểm $t=0$ dòng điện không chạy qua tế bào quan Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
adamdj Quang electron phát ra từ catot đi về phía anot xa nhất một khoảng Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
K Khi các electron quang điện rơi trở lại bản A, điểm rơi cách A một đoạn xa nhất bằng bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
phenol phenic Nếu nguồn sáng đặt cách tế bào quang điện một Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
ngocnhat95 Phải đặt một đèn Natri phát ra ánh sáng vàng ở cách bao xa để mắt còn thấy được ánh sáng đèn? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
T Nếu catot có diện tích bằng $5cm^2$ đặt cách nguồn âm 0.5 m thì số photon tối catot trong 1s là... Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
M Mối liên hệ giữa $\lambda_1$ và $\lambda_2$ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Joyka Hiệu điện thế giữa anot và catot Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
datanhlg Tỉ số giữa tần số lớn nhất và tần số nhỏ nhất mà proton của đám khí có thể bức xạ phát ra? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
L Tìm hiệu số nhỏ nhất giữa các bước sóng mà đám hơi Hyđrô này đã phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Mối liên hệ giữa $\lambda _1$ và $\lambda _2$ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
K Tỉ số giữa tốc độ của electron quang điện trên quĩ đạo K và quĩ đạo M . Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Hiệu điện thế giữa hai cực anot và catot của ống Rơnghen này có Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
H Tỉ số giữa tốc độ của êlectron trên quỹ đạo N và tốc độ của êlectron trên quỹ đạo L Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
V Tính tỉ số giữa số phôtôn gây hiện tượng quang dẫn với số phôtôn chiều tới khối kim loại ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
ShiroPin Để giảm tốc độ này xuống $8.10^6 m/s$ phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu ống là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
sooley Tỉ số giữa tốc độ góc của electron trên quỹ đạo K và trên quỹ đạo M bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
phenol phenic Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất bằng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
B Biểu thức liên hệ giữa $\lambda {_1}$ và $\Delta$ là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
kiemro721119 Tính công thoát và độ tăng diệu điện thế hãm để triệt tiêu dòng quang điện giữa hai lần chiếu. Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Hiệu điện thế giữa hai đầu ống Cu-lit-giơ Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


































Quảng cáo

Top