Xác định khoảng cách nhỏ nhất từ A đến M

Bài toán
Trên mặt thoáng của chất lỏng người ta bố trí hai nguồn sáng kết hợp A, B ngực pha nhau và cách nhau 15cm. Trên đoạn thẳng nối A và B, hai chất điểm dao đọng mạnh nhát ké tiếp nhau cách nhau 1 đoạn 0.8cm. Gọi M là một điểm cực đại nằm trên đường thẳng qua A, vuông góc với AB và nằm trong mặt thoáng chất lỏng . Xác định khoảng cách nhỏ nhất từ A đến M
A. 12,025mm
B. 6,125mm
C. 11,25mm
D. 14,72mm
 
Bài toán
Trên mặt thoáng của chất lỏng người ta bố trí hai nguồn sáng kết hợp A, B ngực pha nhau và cách nhau 15cm. Trên đoạn thẳng nối A và B, hai chất điểm dao đọng mạnh nhát ké tiếp nhau cách nhau 1 đoạn 0.8cm. Gọi M là một điểm cực đại nằm trên đường thẳng qua A, vuông góc với AB và nằm trong mặt thoáng chất lỏng . Xác định khoảng cách nhỏ nhất từ A đến M
A. 12,025mm
B. 6,125mm
C. 11,25mm
D. 14,72mm
Bài làm:
Ta có 2 nguồn ngược pha nên thay vì tìm cực đại ta tìm cực tiểu khi giả thiết lại 2 nguồn cùng pha(cực tiểu cùng pha chính là cực đại ngược pha).
Khoảng cách giữa 2 đường dao động mạnh liên tiếp chính là nửa bước sóng.
Nên ta có:
$$\lambda =1,6 cm.$$
Ta có M gần A nhất thì thuộc cực tiểu giao thoa gần A nhất.
Mà:
$$\dfrac{15}{1,6}=9,375<9,5.$$
Do đó cưc tiểu gần A nhất là cực tiểu thứ 8.
Ta có:$$\left\{\begin{matrix}
MB-MA=\left ( 8+\dfrac{1}{2} \right )1,6=13,6 & \\
MB^2-MA^2=15^2&
\end{matrix}\right.
\Rightarrow MA\approx 14,72 mm.$$
Chọn $D$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Văn Long Lập công thức xác định khoảng cách từ O đến Mh Bài tập Sóng cơ 1
minhtangv Xác định khoảng cách nhỏ nhất tới trung trực của AB Bài tập Sóng cơ 4
C Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà nghe được âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
jeremy turner Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà nghe được âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
otdo95 Xác định khoảng cách giữa hai điểm trên dây dao động với biên độ 2mm và dao động ngược pha là? Bài tập Sóng cơ 3
H Xác định khoảng cách của hai điểm nghe âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
banana257 Xác định khoảng cách ngắn nhất AM với M dao động cực đại và nằm trên đường tròn đường kính AB. Bài tập Sóng cơ 4
Đá Tảng Xác định khoảng cách dao động ngược pha Bài tập Sóng cơ 1
T Biên độ dao động của tại một điểm có khoảng cách xác định. Bài tập Sóng cơ 1
T Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên $Ox$ nghe âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 2
goodgoodgood Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, biên độ cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định số điểm dao động với biên độ bất kì Bài tập Sóng cơ 4
minhquang99 Xác định vị trí của điểm khi lan truyền sóng Bài tập Sóng cơ 0
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
B Xác định số điểm dao cực đại và cùng pha với hai nguồn trong HÌNH TRÒN Bài tập Sóng cơ 3
N Xác định vận tốc truyền sóng Bài tập Sóng cơ 4
N Xác định số điểm trên đoạn CI dao động cùng pha I Bài tập Sóng cơ 8
Trần Văn Tình Xác định số điểm dao động với biên độ A khác biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 0
A Xác định li độ của phầntử tại điểm C vào thời điểm $t_2 = t_1 + 9/40 s$ Bài tập Sóng cơ 1
loveparadise1510 Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng AM. Bài tập Sóng cơ 12
Quyết Tâm Học Hãy xác định góc ABM ? Bài tập Sóng cơ 3
Kate Spencer Xác định trên đoạn BC những điểm mà khi A lên độ cao cực đại thì những điểm đó qua vị trí cân bằng Bài tập Sóng cơ 2
surynnd1 Xác định biên độ sóng và chiều truyền sóng Bài tập Sóng cơ 2
A Xác định độ lệch pha của một điểm nhưng tại hai thời điểm cách nhau 0,1 (s)? Bài tập Sóng cơ 3
surynnd1 Xác định điểm dao động cực tiểu ? Bài tập Sóng cơ 7
superstar Xác định khảng cách từ N đến M Bài tập Sóng cơ 0
luxubuhl Xác định số điểm cực đại, cực tiểu trên đường thẳng vuông góc với hai nguồn AB Bài tập Sóng cơ 6
H Xác định giá trị nhỏ nhất của $x$ để $Q$ đứng yên không dao động Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 Xác định li độ của phần tử tại điểm M vào thời điểm $t_2 = t_1 +0,125$ s Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Xác định số điểm dao động với biên độ 3cm trên đường tròn đường kính AB Bài tập Sóng cơ 6
missyou1946 Xác định số điểm trên AB dao động với biên độ bằng 2$\sqrt{3}$ mm? Bài tập Sóng cơ 2
H Xác định tần số âm nhỏ nhất mà máy thu âm có thể ghi được âm to nhất. Bài tập Sóng cơ 1
Tungthanhphan Xác định số vị trí của mực nước để âm được khuyếch đại mạnh Bài tập Sóng cơ 1
Tungthanhphan Xác định $v_{max}$ của bụng sóng Bài tập Sóng cơ 1
Tungthanhphan Xác định số đường cực đại trên AC Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Xác định bước sóng Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Xác định tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Xác định tần số của sóng dừng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
S Xác định M, N nằm trên đường cực đại hay cực tiểu số mấy? Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Hãy xác định tọa độ $x_2$ và mức cường độ âm tại điểm có tọa độ $x_3=\dfrac{x_1+x_2}{2}$ Bài tập Sóng cơ 1
V Xác định li độ của điểm N cách một điểm bụng 51cm ở thời điểm trên? Bài tập Sóng cơ 1
banana257 Xác định tỉ số $\dfrac{AC}{SA}$ biết cường độ âm tại B bằng 4 lần cường độ âm tại A Bài tập Sóng cơ 1
C Xác định cường độ âm tại A, cho biết ngưỡng nghe của người C Bài tập Sóng cơ 0
T Xác định biên độ dao động của bụng và số nút trên dây Bài tập Sóng cơ 4
Đá Tảng Xác định tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng. Bài tập Sóng cơ 12
H Xác định vận tốc của điểm C cách nguồn 5 cm Bài tập Sóng cơ 3
N Xác định tần số sóng ! Bài tập Sóng cơ 1
H Xác định số điểm trên đoạn $MN$ dao động cùng pha với nguồn $B$ Bài tập Sóng cơ 2
N Xác định bước sóng của sợi dây trong sóng dừng Bài tập Sóng cơ 1
B Xác định tần số, tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top