Đề kiểm tra $15^'$ số $2$

Kiểm tra $15^'$
Đề : số $2$
Họ và tên :.............................
Lớp :.............................
Câu 1: Bằng đường dây truyền tải một pha, điện năng từ một nhà máy phát điện nhỏ được đưa đến mộtkhu tái định cư. Các kỹ sư tính toán được rằng: nếu tăng điện áp truyền đi từ $U$ lên $2U$ thì số hộ dân đượcnhà máy cung cấp đủ điện năng tăng từ $36$ lên $144$. Biết rằng chỉ có hao phí trên đường dây là đáng kể;các hộ dân tiêu thụ điện năng như nhau. Điện áp truyền đi là $3U$, nhà máy này cung cấp đủ điện năng choA. $164$ hộ dân
B. $324$ hộ dân
C. $252 $hộ dân.
D. $180$ hộ dân
Câu 2: Vật dao động điều hòa với phương trình: $x = 8\cos \left(\omega t + \dfrac{\pi}{2}\right) \left(cm\right)$. Sau thời gian $t_1= 0,5 s$ kể từ thời điểm ban đầu vật đi được quãng đường $S_1= 4cm$. Sau khoảng thời gian $t_2= 12,5 s $(kể từ thời điểm ban đầu) vật đi được quãng đường:
A. $160 cm. $
B. $68cm $C. $50 cm$D. $36 cm.$Câu 3:Trong một giờ thực hành một học sinh muốn một quạt điện loại $180 V - 120W$ hoạt động bình thường dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $220 V$, nên mắc nối tiếp với quạt một biến trở. Ban đầu học sinh đó để biến trở có giá trị $70 \Omega$ thì đo thấy cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là $0,75A$ và công suất của quạt điện đạt $92,8$%. Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở như thế nào?A.giảm đi $20 \Omega$
B. tăng thêm $12 \Omega$
C. giảm đi $12 \Omega$
D. tăng thêm $20 \Omega$
Câu 4: trong thí nghiệm về sóng dừng trên dây dàn hồi dài $1,2 m$ với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy $2$ đầu dây cố định còn có 2 điểm khác trên dây ko dao động biết thời gian liên tiếp giữa $2$ lần sợi dây duỗi thẳng là $0.05s$ bề rộng bụng sóng là 4 cm $V_{max}$ của bụng sóng là :
A.$40\pi cm/s$
B.$80 cm/s$
C.$24m/s$
D.$8cm/s $
Câu 5: Trong mạch dao động $LC$ lí tưởng có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn nửa giá trị cực đại là $\Delta t_1$. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn nửa giá trị cực đại là $\Delta t_2$. Tỉ số $\Delta t_1$. /$\Delta t_2$. bằng:A.$1$B. $3/4 $C. $4/3$D.$ 1/2$Câu 6:Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn $6 cm$. Kích thích cho vật dao động điều hòa thì thấy thời gian lò xo giãn trong một chu kì là $2T/3$ ($T$ là chu kì dao động của vật). Độ giãn lớn nhất của lò xo trong quá trình vật dao động là :A. $12 cm$B. $18 cm$C. $9 cm$D. $24 cm$Câu 7: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự $A, M, N$ và $B$. Giữa hai điểm $A$ và $M$ chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm $M$ và $N$ chỉ có cuộn dây, giữa $2$ điểm $N$ và $B$ chỉ có tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp $175V – 50 Hz $thì điện áp hiệu dụng trên đoạn $AM$ là $25 \left(V\right)$, trên đoạn $MN$ là $25 \left(V\right)$ và trên đoạn $NB$ là $175 \left(V\right)$. Hệ số công suất của toàn mạch là:A.$1/5$B.$1/25$C.$7/25$D.$1/7$Câu 8: người ta truyền tải điện năng từ $A$ đến $B$.ở $A$ dùng một máy tăng thế và ở B dùng hạ thế, dây dẫn từ $A$ đến B có điện trở $40\Omega$.cường độ dòng điện trên dây là $50A$.công suất hao phí bằng trên dây bằng $5$% công suất tiêu thụ ở $B$ và hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp của mấy hạ thế là $200V$ .biết dòng điện và hiệu thế luôn cùng pha và bỏ qua hao phí trên máy biến thế.tỉ số biến đổi của mấy hạ thế là:A. $0,005$B. $0,05$C. $0,01$D. $0,004$Câu 9: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ bằng trung bình cộng của hai biên độ thành phần; có góc lệch pha so với dao động thành phần thứ nhất là $90^0$. Góc lệch pha của hai dao động thành phần đó là :A.$120^0$B. $105^0$C. $143,1^0$D. $126,9^0$Câu 10: Một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện $C$ trong mạch điện xoay chiều có điện áp $u=U_0 \cos (\omega t+\varphi )
(V)$ thì dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp là $\varphi$, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là $30V$. Biết rằng nếu thay tụ $C$ bằng tụ $C^’=3C$ thì dòng điện trong mạch chậm pha hơn điện áp là $\varphi _2=\pi/{2}-\varphi _1$và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là $90V$. Biên độ $U_0$

A. $60V$
B. $30\sqrt{2}V$
C. $60\sqrt{2}V$D. $30V$
____________________________Hết_____________________________
Vatliphothong.vn
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Đáp án
Câu 1 : A.
Câu 2 : B.
Câu 3 : C.
Câu 4 : A.
Câu 5 : B.
Câu 6 : B.
Câu 7 : C.
Câu 8 : A.
Câu 9 : D.
Câu 10: A.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Đề kiểm tra $15^'$ số $3$ Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
P Đề thi thử THPT chuyên Phan Bội Châu Nghệ An Môn Vật Lí Lần 3 năm 2018 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
thuynganhb Đề thi thử Lý trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
Trần Anh Tuấn Đề thi thử THPT QG Lần 1 Trường Chuyên ĐHSP 2016 ( kèm giải chi tiết ) Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 3
Trần Anh Tuấn Đề thi thử THPT QG Lần 2 Trường Chuyên KHTN 2016 ( kèm giải chi tiết ) Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 1
Trần Anh Tuấn Giải chi tiết đề thi thử THPT QG Lần 1 Trường Chuyên KHTN 2016 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 7
hoankuty Tặng mọi người đề tự luyện ! Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 1
GS.Xoăn ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH LẦN 3 NĂM 2015 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 1
GS.Xoăn Đề thi thử THPT Quốc gia trường THPT Chuyên Đại học Vinh lần 2 năm 2015 môn Vật lí Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
rocklee213 1 số đề thi thử của của trường THPT 2015 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
Q Có ai có đề thi thử môn Vật lí trường THPT chuyên Phan Bội Châu Nghệ An năm 2014 k? Cho mình xin với Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
GS.Xoăn Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia lần 4 Bamabel năm 2015 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
C Xin đề thi thử 2015 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
B Đề thi thử THPT Lần 4 Bamabel Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 7
GS.Xoăn Đáp án chi tiết Đề thi thử đại học môn Vật lí trường THPT chuyên- Đại học Vinh năm 2015 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 4
B Đề thi thử THPT Lần 3-Bamabel Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 7
GS.Xoăn Tổng hợp lời giải một số câu khó trong đề thi thử THPT Quốc gia 2015 lần 2- Bamabel Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
GS.Xoăn Đề thi thử THPT Quốc gia Bamabel lần 2 2015 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 7
datanhlg Luyện giải đề trước kỳ thi đại học Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 2
datanhlg Đề thi thử đại học môn Lý Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 5
Tăng Hải Tuân Đề thi thử Chuyên Sư phạm 2014 lần 6 môn Vật lí Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 1
Tăng Hải Tuân Đề thi thử Chuyên Sư phạm 2014 lần 5 môn Vật lí Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
Tăng Hải Tuân Đề thi thử Chuyên Sư phạm 2014 lần 4 môn Vật lí Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
Tăng Hải Tuân Đề thi thử Chuyên Sư phạm 2014 lần 3 môn Vật lí Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
Tăng Hải Tuân Đề thi thử Chuyên Sư phạm 2014 lần 2 môn Vật lí Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
Tăng Hải Tuân Đề thi thử Chuyên Sư phạm 2014 lần 1 môn Vật lí Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
T Các anh, chị, bạn bè trong diễn đàn có ai có đề thi thử môn lý lần 2 năm 2014 chuyên phan bội châu ? Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 34
tam01235 Xin đề thi thử chuyên KHTN lần 2 3 4 năm 2014 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
timeoutboy Ai có đáp án đề Lí lần 1 Amsterdam 2014 không cho mình xin với? Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 2
Oneyearofhope Đề thi thử đại học Vinh lần 3 2014 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 2
Longdragon Đề thi thử lần 5 chuyên Thái Bình 2013-2014 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 4
geomineq Đề thi thử môn vật lý chuyên Phan Bội Châu lần 1-2014 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 22
JDieen XNguyeen Đề và lời giải chi tiết thi thử chuyên Vinh lần một năm 2014 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 4
Tăng Hải Tuân Đề thi thử lần 1 môn Vật lí - Vật lí tuổi trẻ - 2014 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 5
huynhcashin Giải chi tiết đề thi HSG môn Lý Tỉnh Thái Bình 2014 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 19
JDieen XNguyeen Đề thi thử vật lý tuổi trẻ năm 2014 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 1
V Đề thi thử đại học lần 3 chuyên Thái Bình 2013 - 2014 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 25
tien dung Tổng hợp 1 số câu trong đề thi thử Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 5
JDieen XNguyeen Tổng hợp đề thi của thầy Nguyễn Bá Linh Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
V Đề thi thử đại học lần 2 chuyên Thái Bình 2013 - 2014 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 7
JDieen XNguyeen Tổng hợp đề thi thử vật lý phổ thông Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 1
datanhlg Tuyển tập đề thi thử vật lí của các trường phía Bắc đã tổng hợp Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 1
NTH 52 Đề thi thử môn vật lí lần 5/2011 trường chuyên Thái Bình Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 1
NTH 52 Đề thi thử đại học môn vật lí lần 3/2012 trường chuyên Thái Bình. Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
Oneyearofhope Đề thi thử lần 1 chuyên Thái Bình Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 7
V Đề thi thử đại học lần 1 chuyên Thái Bình 2013 - 2014 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 2
San Bằng Tất Cả Đề thi tuyển sinh Đại học của các trường Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
San Bằng Tất Cả 17 đề thi thử Đại học năm 2011 - THPT Lạng Giang số 1 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
leduong Đề thi thử đại học lần 2 năm 2013 chuyên Vĩnh Phúc Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 6
NTH 52 Đề thi thử đại học môn vật lí lần 4, trường chuyên Thái Bình, năm 2012-2013 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 11
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top